WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Якісні характеристики політико-семантичного простору сучасного українського суспільства - Реферат

Якісні характеристики політико-семантичного простору сучасного українського суспільства - Реферат

індивідуальну) політичну свідомість інертною і стереотипною. У межах простору політичної свідомості відбуваються певні, часом значні, процеси та зміни, але загальний стан, генеральна позиція змінюється дуже повільно й "неохоче". У цьому - одне з головних пояснень того, що масова свідомість в Україні та більшості інших пострадянських країн, попри весь викривальний пафос інтенсивної антикомуністичної й антирадянської пропаґанди останніх років, залишається на позиціях, досить близьких до лівих поглядів.
Ще одна характеристика масової політичної свідомості, яка тут дається взнаки, - її амбівалентність, що, зокрема, є результатом взаємодії свідомого і несвідомого в масових політичних настроях. Вплив несвідомих чинників вагомо посилюється з огляду на брак досвіду реального політичного вибору громадян, що був неможливий за тоталітарного режиму. Такий стан усіляко підтримувався і плекався тодішньою владою, оскільки забезпечував їй майже цілковитий і незаперечний психологічний авторитет у більшості населення.
Аналіз такої ситуації, а також конкретні політико-психологічні дослідження дали змогу виявити принцип потенційної психологічної переваги офіційної позиції у впливі на масову політичну свідомість і поведінку.
Сфераставлень громадян до влади є емоційно насиченою і значущою. З одного боку, це, очевидно, пояснюється тим, що даються взнаки традиції тоталітарного суспільства, де громадяни перебували майже в цілковитій залежності від держави і державної влади, під її контролем та опікою. Відтак формувалися інфантильні настанови особистої безпорадності та очікування обов'язкової державної підтримки й допомоги.
З іншого боку, таке становище має традиційне, що йде ще від З.Фрейда, психологічне пояснення, згідно з яким емоційна залежність дорослої особи від влади виводиться з дитячих комплексів психологічної залежності від батька - верховного судді, незаперечного авторитету, опікуна й володаря [56].
Отже, офіційна політична позиція, порівняно з позиціями інших структур, має у впливі на масову свідомість певну "фору", апріорі існуючу психологічну перевагу. Причому важливо підкреслити, що це саме психологічна перевага. Свою роль тут відіграють й інші обставини, наприклад, володіння засобами масової інформації, але передусім спрацьовують механізми, які спонукають як окремих громадян, так і широкі верстви населення підпорядковуватись, підлягати офіційно визнаним, знаним і знайомим авторитетам. У зв'язку з цим належить зазначити, що за результатами кількох усеукраїнських опитувань у нас стабільно виділявся третій - четвертий за значенням фактор, зміст якого можна охарактеризувати як ставлення громадян до української загальнодержавної (київської) влади. І що цікаво, тут на одному полюсі опинялися реґіони, які є явно протилежними за своїми політичними орієнтаціями - Галичина і Крим та Донбас. Натомість на протилежному полюсі об'єднувалися передусім центральні та північні області України. Можна гадати, що саме сільськогосподарський центр є тим реґіоном, де психологічне (не обов'язково політичне) прийняття існуючої влади виявляється найзначнішим. А ось у Галичині, з одного боку, та Криму й Донбасі, з іншого, ставлення до київського керівництва є психологічно більш відстороненим і відчутніше зумовлюється готовністю до протестних форм поведінки.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1.Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. - М., 1990.
2.Арон Р. Демократия и тоталитаризм. - М., 1993.
3.Банашак М., Форхольцер Й.Человек и власть. - М., 1973.
4.Бебик В. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному олімпі. - К., 1993.
5.Васютинський В.О. Масова політична свідомість українського суспільства як об'єкт політико-психологічного вивчення // Наукові студії з політичної психології: Матеріали звітної наук. сесії Наук.-практ. центру політ. психології АПН України 25 - 26 січня 1995 р. - К., 1995. - С.9 - 22.
6.Галин И.А. Социальное самочувствие // Социологический справочник. - К., 1990. - С.352 - 353.
7.Ганзен В.А., Юрченко В.Н. Системный подход к анализу, описанию и экспериментальному исследованию психических состояний человека // Психические состояния (Экспериментальная и прикладная психология, вып.10). - Л., 1981. - С.5 - 16.
8.Гиддингс Ф. Основания социологии. - М., 1898.
9.Головаха Е.И., Бекешкина И.Э.,Небоженко В.С. Демократизация общества и развитие личности: От тоталитаризма к демократии. - К., 1992.
10.Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумие: история, теория и современная практика. - К., 1994.
11.Гордон Л.А. Социальная адаптация в современных условиях // Социолог. исслед. - 1994. - N 8 - 9. - С.3 - 15.
12.Горшков М.К. Общественное мнение: История и современность. - М., 1988.
13.Гроф С. За пределами мозга. - М., 1993.
14.Грушин Б.А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. - М., 1987.
15.Давыдов А.А. Существует ли мера социальной гармонии? // Социолог. исслед. - 1988. - N 5. - С.72 - 73.
16.Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология: Учеб. пособие для высш. учеб.заведений. - М., 1996.
17.Дмитриев А.В., Степанов Е.И., Чумиков А.Н.Российский социум в 1995 году: конфликтологическая экспертиза (первое полугодие) // Социолог. исслед. - 1996. - N 1. - С.6 - 23.
18.Донченко Е.А. Социетальная психика. - К., 1994.
19.Дюркгейм Э. Социология. - М., 1995.
20.Иванов В. Политическая психология. - М., 1990.
21.Кирилюк Ф.М., Кремень Л.А., Ирхин Ю.В.Психология и политика: Учеб. пособие. - К., 1993.
22.Козлова О.М. Развитие идеологий и социальные конфликты //Социолог. исслед. - 1993. - N 4. - С.25 - 29.
23.Кола Д. Политические партии, государство // 50/50. Опыт словаря нового мышления. - М., 1989. - С.334 - 337.
24.Кондаш О. Хвилювання: страх перед випробуванням. - К., 1981.
25.Крамник В.В. Социально-психологический механизм политической власти. - Л., 1991.
26.Кули Ч. Социальная самость. Первичные группы // Американская социологическая мысль. - М., 1994. - С.316 - 335.
27.Кучеpів І., Бекешкіна І., Головаха Є., Макеєв С. Економічна свідомість населення Укpаїни і економічна пpосвіта. - К., 1996.
28.Лебон Г. Психология народов и масс. - СПб., 1995.
29.Любивый Я.В. Современное массовое сознание: динамика и тенденции развития. - К., 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...