WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Словник політологічних термінів - Реферат

Словник політологічних термінів - Реферат

захисту їхніх багатогранних інтересів і запитів, діють відповідно до завдань, цілей, закріплених у їхніх статутах.
68. Громадсько - політичний рух - це структурно - неоформлені масові об'єднання громадян і організацій різних соціально - політичних орієнтацій, діяльність котрих, як правило має тимчасовий характер і найчастіше спрямована на виконання певних часткових завдань, після вирішення яких вони або розпадаються або консолідуються в нові політичні партії чи громадські організації.
69. Виборча система - сукупність правил і законів, що забезпечують певний тип організації влади, участь суспільства у формуванні державних представницьких, законодавчих, судових і виконавчих органів, вираження волі тієї частини населення, яка за законодавством вважається достатньою для визначення результатів виборів легітимними.
70. Лобізм - діяльність соціальних груп, які обстоюють свої політичні інтереси; групи тиску на органи законодавчої та виконавчої влади.
71. Політичне рішення - політична дія інформованого суб'єкта влади для реалізації певної мети, що передбачає оптимізацію зовнішніх, внутрішніх умов функціонування даного суб'єкта і визначення перспектив його подальшого розвитку.
72. Політичний конфлікт - зіткнення несумісних, часом протилежних, інтересів, дій, поглядів окремих людей, політичних партій, громадських організацій, етнічних груп, націй, держав та їх органів.
73. Політична криза - фаза політичного процесу, яка характеризується порушенням політичної стабільності в суспільстві, неможливістю ефективного функціонування політичної системи; гострий, важкий політичний стан суспільства державно - правової системи, партій.
74. Консенсус - політичні та практичні позиції, ідеї, питання, які дають змогу різним політичним силам, суб'єктам політики під час переговорів досягти згоди, взаємоприйнятних рішень, встановити взаєморозуміння і взаємодію.
75. Еліта - специфічна верства, яка знаходиться в тих місцях суспільного простору, де перетинаються особливо значущі соціальні зв'язки.
76. Політичне лідерство - це постійний пріоритетний і легітимний вплив однієї або кількох осіб, що займають владні позиції, на все суспільство, організацію або групу.
77. Політична культура - сукупність соціально-психологічних настанов, цінностей і зразків поведінки соціальних верств, окремих громадян, які стосуються їх взаємодії з політичною владою. П.К. охоплює рівень знань та уявлень про політику, емоційне ставлення до неї, що мотивує політичну поведінку громадян.
78. Політична ідеологія - система ідей, поглядів, уявлень. Теоретичне усвідомлення політичного буття з точки зору інтересів, потреб та ідеалів певних соціальних груп і верств, національних утворень.
79. Політична свідомість - специфічна форма суспільної свідомості, система відображення в духовному житті людей, політичних інтересів і уявлень різних соціальних груп національних спільнот, суспільства в цілому.
80. Суспільство - в широкому розумінні відособлена від природи частина матеріального світу, що є формою життєдіяльності людей; сукупність відносин між людьми, що складаються у процесі їх спільної діяльності.
81. Політична соціалізація - засвоєння особою соціального й політичного досвіду шляхом включення її у політичну систему, в управління політичними процесами. Найважливішими результатами П.С. є політичні переконання, почуття, цінності й норми політичної діяльності, що роблять суспільство спроможним забезпечити збереження, модернізацію чи зміну політичного режиму
82. Фашизм - правоекстремістська політична течія та ідеологія, що спирається на войовничий антидемократизм, расизм, шовінізм, доведені до істерії, на звеличування тоталітарної держави, обстоювання сильної, авторитарної партії, що забезпечує абсолютний контроль над людиною і державою.
83. Етнос - це культурна спільнота, яка має спільну історичну територію або зберігає символічний зв'язок із нею, спільні культурні та психологічні риси, які сформувалися упродовж століть.
84. Етнополітика - наука про практичну політику в сфері етнонаціональних відносин.
85. Нація - 1) історична соціоетнічна, політична, духовна спільнота людей з певною психологією, самосвідомістю, спільними територією, культурою, мовою, економічним життям; 2) сукупність громадян однієї держави.
86. Національна меншина - це елітна група, члени якої мають спільні з корінним етносом громадянські права і право на реалізацію власної етнокультурної специфіки на державному рівні.
87. Світова політика - процеси вироблення, прийняття і реалізації рішень, які стосуються життя світового співтовариства.
88. Міжнародні відносини - сукупність економічних, політичних. Ідеологічних. Правових. Дипломатичних та інших зв'язків між державами й системами держав. Між головними соціальними. Економічними. Політичними силами, організаціями й громадськими рухами, які діють на світовій арені.
89. Світове співтовариство - сукупність всіх держав, які існують сьогодні на планеті. Для їх характеристики використовують поняття "політичний світ", "другий світ", "третій світ".
90. Національний інтерес - інтегральний вираз інтересів усіх членів суспільства. Що реалізуються через політичну систему відповідної держави як компроміс у поєднанні запитів кожної людини і суспільства загалом.
91. Глобальні проблеми сучасності - сукупність суперечливих процесів, які складають зміст сучасної кризи світової цивілізації.
92. Геополітика - політична доктрина, яка надає переважного значення в обгрунтуванні політики зовнішнім чинникам.
93. Зовнішня політика - політика держав у сфері міжнародних відносин.
94. Внутрішня політика - діяльність державних органів, установ, правлячих партій, спрямована на узгодження інтересів окремих верств населення країни. На певне їх підпорядкування та можливе за конкретних умов задоволення, на збереження існуючого стану в суспільстві або на цілеспрямоване його перетворення, на забезпечення цілісності, взаємозв'язку і взаємодію окремих сфер суспільства.
95. Політична стратегія - це визначення довго часових цілей, черговості завдань, загальної довгострокової лінії політичної поведінки, основних напрямів діяльності на основі наукового аналізу реального політичного процесу і законів політичного розвитку.
96. Політична тактика - це сукупність методів, форм, способів поведінки і дій у процесі політичної діяльності для досягнення стратегічних цілей і завдань.
97. Толерантність - терпиме ставлення до інших, чужих думок. Вірувань. Політичних уподобань та позицій. Є неодмінною умовою демократичного. Правового, стабільного суспільно - політичного устрою.
98. Футурологія - царина теоретико -практичного знання, спрямованого на аналіз перспектив історичного життя людини і людства.
99. Політичні цінності - це політично значущі явища, процеси, предмети, основи, сторони політичного життя, феномени політичної свідомості.
100. Парламентаризм - система політичної організації держави, за якої чітко розмежовані функції законодавчої та виконавчої влад за привілейованого становища парламенту.

 
 

Цікаве

Загрузка...