WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Словник політологічних термінів - Реферат

Словник політологічних термінів - Реферат

політична категорія, частина суспільно життя, пов'язаного з політичною владою й реалізацією соціальних інтересів, змістом якої є свідома і цілеспрямована політична діяльність людей.
35 Методи в політиці - характеризують способи впливу її засобів. До них відносяться, перш за все, насильницькі і ненасильницькі методи, примус і переконання.
36. Засоби в політиці - являють собою інструменти практичного здійснення цілей.
38. Політичний процес - форма політичного функціонування політичної системи суспільства, яка еволюціонує в просторі і в часі. Політичний процес є одним із суспільних процесів і являє собою сукупність дій суб'єктів політики щодо реалізації своїх специфічних функцій у сфері влади і в кінцевому підсумку забезпечує розвиток або занепад політичної системи.
39. Політичні відносини - відносини між суб'єктами політики у процесі здобуття та утримання політичної влади, реалізації інтересів у сфері політики.
40. Влада - 1) центральне, організаційне й регулятивно-контрольне начало політики, здатність, право і можливість суб'єкта політики нав'язувати власну волю, розпоряджатися іншими людьми, суспільними групами, державами за допомогою авторитету, закону, примусу тощо; 2) система керівних (державних) органів.
41. Владні відносини - взаємодія суб'єктів політики з приводу завоювання, використання й перерозподіл політичної влади.
42. Суб'єкт влади - охоплює в собі її активне, спрямовуюче начало. Ним може бути особа, орган, організація та інше. Для реальних вкладних відносин суб'єкт повинен володіти такими якостями, як бажання володарювати і волею до влади, а також бути компетентним, знати стан і настрої підлеглих, мати мету, авторитет.
43. Об'єкт влади - об'єкт владної волі завжди має вибір: або підкоритися, або загинути, але не підкорятися. Тому межі влади, ставлення об'єкта до влади простягаються від жорсткого опору, боротьби за знищення до добровільного, що сприймається з радістю, підкорення.
44. Ресурси влади - всі ті засоби, використання яких забезпечує вплив на об'єкт влади у відповідності до цілей суб'єкта.
45. Державна влада - це така форма державної влади, яка виражає свою економічно і політично панівної спільності і спирається на спеціальний апарат примусу, має монопольне право видавати закони й інші розпорядження, обов'язкові для всього населення.
46. Легітимність влади - форма підтримки, виправдання правомірності застосування влади і здійснення правління державою або окремими його структурами та інститутами.
47. Політичний режим - сукупність засобів і методів здійснення політичної влади, яка відображує характер взаємовідносин громадян і держави. Визначається способом і характером формування представницьких установ, органів влади, співвідношенням законодавчої, виконавчої і судової влади, центральних і місцевих органів, становищем, роллю та умовами діяльності громадських організацій, рухів, партій, правовим статусом особи, ступенем розвитку демократичних свобод. Розрізняють демократичні, авторитарні, тоталітарні, ліберальні, диктаторські, фашистські, екстремістські, парламентські, президентські, монархічні, республіканські, надзвичайного правління, абсолютистські та інші.
48. Авторитаризм - державний устрій, характерними ознаками якого є режим особистої влади, відсутність демократичних інститутів, диктаторські методи правління.
50. Тоталітаризм - політичний устрій, за якого державна влада здійснює повний контроль за всіма сферами життя суспільства. Характерні ознаки: відсутність демократичних свобод, громадянського суспільства, насильство, тетор влади проти народу, наявність єдиної державної ідеології, обов'язкової для всіх громадян.
51. Демократія - форма політичної організації суспільства, яка визначає джерелом влади народ, його право вирішувати державні справи, водночас захищаючи громадянські права і свободи.
52. Пряма демократія - це така форма правління за якої право прийняття політичних рішень здійснюється всіма без винятку і громадянами держави.
53. Представницька демократія - форма правління за якої громадяни здійснюють своє право на особисте, а через своїх представників.
54. Громадянство - формально зафіксований правовий зв'язок людини з державою, який передбачає певну сукупність взаємних прав та обов'язків.
55. Соціалізація - процес залучення індивідів до наявних соціальних норм і культурних цінностей.
56. Політична участь - це здійснення або підтримка певних акцій з метою вираження інтересів, позицій, вимог, настроїв, що панують у масах, формування їх у конкретні вимоги; здійснення тиску на органи влади, або домогтися їх виконання, заявити свій протест чи підтримати певні рішення ті дії.
57. Політичне функціонування - Забезпечення або підтримка певних акцій з метою вираження інтересів, позицій, вимог, настроїв, що панують у масах, формування їх у конкретні вимоги; здійснення тиску на органи влади, або домогтися їх виконання, заявити свій протест чи підтримати певні рішення та дії.
58. Політична активність - одна з форм суспільної активності і діяльність соціальних об'єктів, яка має на меті впливати на прийняття політичних рішень. Здійснення своїх інтересів.
59. Політична система суспільства - інтегрована сукупність відносин влади, суб'єктів політики, державних та недержавних соціальних інститутів, покликаних виконувати політичні функції щодо захисту, гармонізації, інтересів соціальних угрупувань, спільнот, суспільних груп, забезпечувати стабільність і соціальний порядок у життєдіяльності суспільства.
60. Держава - це організація суверенної політичної влади, яка в рамках правових норм і на певній території здійснює управління суспільними процесами і гарантує безпеку особи і нації.
61. Унітарна держава - єдина неподільна держава, яка не має у своєму складі інших державних утворень (наприклад, автономій), в якій функціонують єдині система права та конституція.
62. Федерація - союзна держава, до складу якої входять державні утворення - суб'єкти федерації.
63. Конфедерація - союз суверенних держав, обєднаних спільними керівними органами, створений для певних цілей, зокрема координації дій у сфері політики (переважно у зовнішньополітичних і військових справах).
64. Політична партія - це громадсько - політична та ідеологічна організація певних суспільних верств та груп, яка має достатньо чіткі структури й веде боротьбу за завоювання, розподіл, утримання політичної влади або в інший спосіб безпосередньо здійснює вплив на неї.
66. Політична система - впорядкована сукупність державних, політичних, громадських організацій та інститутів, сфера політичного життя суспільства. П.С. конкретного суспільства визначається його класовою природою, соціальним ладом, формою правління, типом держави, характером політичного режиму, політико-ідеологічними такультурними відносинами у суспільстві, політико-правовим статусом держави, історичною та національною традиціями політичного устрою.
67. Громадська організація - добровільні об'єднання громадян, які сприяють розвиткові їхньої політичної, трудової активності й самодіяльності, задоволенню і

 
 

Цікаве

Загрузка...