WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Словник політологічних термінів - Реферат

Словник політологічних термінів - Реферат


Реферат на тему:
Словник політологічних термінів
1. Політика - це сфера діяльності людей, пов'язана із взаємовідносинами між класами, соціальними групами і націями, ядром якого є утримання і використання державної влади і повноважень.
2. Політична влада - всяка організаційна воля однієї групи людей відносно іншої, яка здійснює підкорення в ім'я загальних цілей.
3. Політична сфера - галузь суспільного життя, яка охоплює політичні відносини даного суспільства, діяльність її суб'єктів. ЇЇ утворюють взаємовідносини великих соціальних груп верств. Націй і держав, громадсько - політичних організацій, рухів і сил з приводу вирішення різних політичних проблем як у середині країни, так і за її межами.
4. Політологія - це наука про політику, про закономірності і випадковості розвитку політичного процесу, про функціонування політичної системи і влади, про сутність форми, методи діяльності суб'єктів політики та проблеми міжнародних відносин.
5. Об'єкт політології - політична сфера суспільного життя, основний зміст якої складають політико - владні відносини як відносини з приводу влади в суспільстві.
6. Предмет політології - це розмежування політології та інших наук, які вивчають політичну сферу суспільного життя, передбачає виокремлення предмета політології.
7. Політичні відносини - відносини між суб'єктами політики у процесі здобуття та утримання політичної влади, реалізації інтересів у сфері політики.
8. Політична діяльність - це невід'ємна складова загальної людської діяльності, яка полягає в сукупності дій окремих індивідів і соціумів, спрямованих на реалізацію їхніх політичних інтересів, насамперед завоювання, утримання та використання влади.
9. Суб'єкт політики - це способи і соціуми, а також створені ними умови і організації, які беруть активну свідому участь у політичному процесі.
10. Об'єкт політики - це всі явища політичного та суспільного життя, на які спрямована діяльність суб'єктів політики. Ними можуть бути елементи політичної, правової і культурно - духовної підсистеми суспільства, а також соціуми і окремі особи.
11. Предмет політики - предметом політичної науки є влада і держава.
12. Політична думка - активна, цілеспрямована, узагальнююча ідеальна діяльність у формі різноманітних понять, категорій, теорій, доктрин з метою пізнання політичних зв'язків і відносин, форм і функцій власне політики і влади, політичних процесів та інститутів, політичної ідеології і культури, політичної стратегії і тактики, інших політичних явищ і цінностей, творення нових політичних ідей, прогнозування і моделювання політичного майбутнього.
13. Еволюціонізм - процес поступових змін політичної сфери суспільства, змістом яких є її ускладнення, диференціації підвищення рівня організації.
14. Реформізм - напрям у буржуазному рівні буржуазної ідеології, що обґрунтовує можливість за допомогою реформ добиватися послаблення і усунення при капіталізмі антагоністичних суперечностей, перетворення капіталізму на суспільство, соціальної справедливості "рівних можливостей", "загального добробуту".
15. Конституціоналізм - (доктринальне поняття) - теорія і практика обмеження і всевладдя держави з допомогою права, основні норми якого відображено в конституції.
16. Лібералізм - політична та ідеологічна течія, що об'єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва і демократичних свобод.
17. Консерватизм - політична ідеологія і практика суспільно - політичного життя, що орієнтується на збереження і отримання існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей і морально - правових засад.
18. Соціалізм - учення про суспільний устрій, для якого характерний підхід до розв'язання всіх соціальних проблем з погляду суспільства як єдиного цілого. Основні тлумачення: 1) марксистське - перша фаза комуністичної формації; суспільство, засноване на загальній власності та засоби виробництва; 2) соціал-демократичне - процес реалізації ідеалів свободи, справедливості, солідарності та інших цінностей; розуміється як вічне завдання.
19. Націоналізм - 1) світогляд і система політичних поглядів, яка проголошує пріоритет національних цінностей щодо усіх інших; 2) один з основних принципів державного устрою, коли нація розуміється як одержавлений етнос.
20. Макіавеллізм - спосіб політичної діяльності, який не обтяжений моральними та етичними нормами, припускає використання брехні, віроломства, жорстокості, будь - яких інших засобів заради досягнення поставленої мети тощо.
21. Теологія - система уявлень про Бога (реліг. онтологія), "символ віри" (ідеологія, висловлена в догматах), моральні основи життя (конфесійна етика) практичні аспекти діяльності віруючих і духівництва (культ).
22. Державний суверенітет - незалежність і самостійність держави, що полягає у її праві на власний розсуд вирішувати свої внутрішні і зовнішні справи, без втручання будь - якої іншої держави.
23. Народний суверенітет - незалежне від будь - яких сил, обставин та осіб верховенства влади (суверенітет держави, народу, нації, особи), який заснований на визнанні всього повноправного населення тієї чи іншої країни джерелом політичної влади.
24. Громадське суспільство - сфера політичних відносин у суспільстві (економічних, духовних, релігійних, приватних, сімейних та ін.) галузь самовияву інтересів і волі вільних індивідів. У демократичних системах громадянське суспільство зумовлює і визначає сферу діяльності держави та її органів.
25. Правова держава - форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить закону. В.П.д. всі державні органи й громадяни однаковою мірою відповідальні перед законом; реалізуються всі права людини; здійснюється розподіл влади на (законодавчу, виконавчу, судову).
26. Теорія еліт - сукупність соціально - політичних концепцій, які стверджують, що необхідними складовими будь - якої соціальної структури є найвище привілейовані верстви, правляча меншість, що панує над іншим населенням.
28. Біхевіоризм - психологічний напрям у політології, що орієнтується на вивченні проблем політики і політичних відносин крізь кризму поведінку особи і груп, як сукупності різноманітних реалій на вплив оточуючого середовища.
29. Легітимність - здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади.
30. Український націоналізм - 1) світогляд і система політичних поглядів, яка проголошує пріоритет національних цінностей щодо усіх інших; 2) один з основних принципів державного устрою, коли нація розуміється як одержавлений етнос.
31. Український лібералізм - політична та ідеологічна течія, що об'єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва і демократичних свобод.
32. Самостійна держава - форма організації суспільства носій політичної влади, сукупністьвзаємопов'язаних установ і організацій, які здійснюють управляння суспільством відділені народом.
33. Політичне життя - загальна систематизуючи

 
 

Цікаве

Загрузка...