WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Уряди Української Радянської Соціалістичної Республіки - історія - Реферат

Уряди Української Радянської Соціалістичної Республіки - історія - Реферат

робітничо-селянського уряду та організованих ним революційних комітетів здійснювалося "радянське будівництво": відбір кандидатів у депутати рад, проведення виборів, створення апарату виконавчих комітетів. Тими, хто опирався диктатурі, займалися чекісти. 29 січня 1919 р. уряд було перетворено на постійний. В. Затонський запропонував знову назвати його Народним секретаріатом 4. Але в цьому більше не було потреби. Відділи уряду назвали за російським взірцем - народними комісаріатами, а сам уряд - Радою народних комісарів (РНК) УСРР.
Під час повторного завоювання України відомства Раднаркому РСФРР почали розбудовувати власні структури у "самостійній" республіці. Це поставило під знак запитання доцільність існування уряду УСРР.
Дії центральних відомств РСФРР на території України не були їхньою самодіяльністю. Про це свідчить постанова політбюро ЦК РКП(б) від 8 квітня 1919 р. за підписами В. Леніна, Й. Сталіна і М. Крестінського, надіслана в ЦК КП(б)У:
"Если в виде уступки самостийным тенденциям является политически не- избежным оставление на ближайшее время в дружественных советских республиках самостоятельных комиссариатов военных и морских дел и путей сообщения, а также органов снабжения, то необходима строжайшая директива соответственным органам управления в том смысле, чтобы эти самостоятельные комиссариаты работали исключительно и в строжайшем согласии с директивами, даваемыми из соответственных комиссариатов РСФСР, так как только таким путем может быть достигнуто необходимое единство, быстрота и точность исполнения всех распоряжений и действий" 5.
Документ процитований мовою оригіналу, щоб виділити два різних за політичним значенням слова: "самостийность" и "самостоятельность". Українське слово "самостійність" з дореволюційних часів використовувалося в російській літературній мові для надання тому чи іншому висловлюванню іронічно-негативного забарвлення. Але користувалися ним люди з імперським мисленням.
"Найсуворіша директива", про яку йшлося у процитованій постанові ЦК РКП(б), була реалізована пленумом ЦК КП(б)У 27 травня. Пленум ЦК ухвалив об'єднання військового командування, раднаргоспів (фактично вже об'єднаних), залізниць, фінансів і управління працею. Наступного дня політбюро ЦК РКП(б) заслухало питання "Про воєнно-економічний союз з Україною", схвалило рішення свого українського анклаву й розпорядилося надати йому силу закону проведенням через радянські органи влади. За цим розпорядженням наркоми РСФРР ставали союзними наркомами, а наркоми УСРР - обласними уповноваженими союзних наркомів 6.
1 червня 1919 р. ВЦВК видав декрет, який увійшов в історію під неточною назвою декрету про "воєнно-політичний союз". 14 червня ЦВК рад України підтвердив його чинність у республіці. За об'єднуваними відомствами залишалися назви народних комісаріатів (крім військового, яке скасовувалося), бо інакше руйнувався б фасад створюваної в УСРР національної державності. Однак у бесіді з кореспондентом газети "Правда", опублікованій 24 травня, Л. Каменєв вказав, що не можна обмежуватися об'єднанням основних наркоматів двох урядів. "Взагалі треба злити Україну з Росією", - заявив він.
Влітку 1919 р. УСРР загинула під ударами денікінських армій і антирадянських селянських повстань. Якраз тоді при ВЦВК була створена комісія на чолі з Л. Каменєвим, покликана опрацювати рекомендації щодо "постійних і тимчасових форм об'єднання РСФРР та інших радянських республік" 7. Колишній голова РНК УСРР Х. Раковський, який входив до складу комісії, відкинув пропозицію Л. Каменєва перетворити незалежні національні республіки в автономні республіки РСФРР. Через розбіжність думок комісія припинила існування.
Восени 1919 р. наступ трьох армій Л. Троцького відновив контроль радянської Росії над територією України. Знову постала проблема державного центру УСРР: чи доцільно його відбудовувати? 19 листопада Х. Раковський звернувся до В. Леніна з документом "Тези з українського питання", в якому йшлося про необхідність відтворення УСРР як формально незалежної держави, але при об'єднанні в єдиному московському центрі управління обороною і "командними висотами" економіки на засадах декрету ВЦВК від 1 червня 1919 р. 8
Дальший хід подій відтворюється за книгою "В.И. Ленин. Неизвестные документы. 1891-1922", опублікованою в 1999 р. Російським державним архівом соціально-політичної історії.
21 листопада політбюро ЦК РКП(б) обговорило тези Х. Раковського, представлені В. Леніним від свого імені. В ленінській інтерпретації вони набули дещо іншого змісту. Зокрема, другий пункт мав такий вигляд:
"Временный блок с "боротьбистами" для образования правительства и до съезда советов, при одновременном приступе к пропаганде полного слияния с РСФСР.
Пока - самостоятельная УССР в тесной федерации с РСФСР, на основе I.VI.1919".
Під час обговорення на політбюро ЦК В. Ленін закреслив у першому абзаці процитованого уривка слово "правительство" і поставив більш точний термін - центр. На полях проти слів про пропаганду повного злиття він вписав пояснююче слово, що не входило в текст: "флёром" (серпанком). Тобто пропаганда повного злиття мала бути обережною, щоб виявити реакцію громадськості України. Весь другий абзац уривка він викреслив, а на полях записав: "Сами украинские рабочие и крестьяне решат свою судьбу" 9.
Політбюро ЦК взяло ленінський проект за основу. По пункту другому була прийнята така постанова: "П.2-й - принять с указанием, что до созыва украинского съезда советов Украина и Россия федерируются на основе резолюции ВЦИК и постановления Политбюро от I.VI. - 19 г. и что в то же время партийным путем ведется осторожная подготовка планов слияния Украины и России" 10. 3-4 грудня вже від імені політбюро ЦК тези були внесені на VIII Всеросійську партконференцію. Схвалення їх відкрило можливість утворення 11 грудня Всеукрревкому, який заново зайнявся "радянським будівництвом".
Переслідуючи армії А. Денікіна, які відступали, радянські війська майже одночасно зайняли Харків (12 грудня) і Київ (16 грудня). Під тиском політбюро ЦК РКП(б) члени ЦК КП(б)У і Всеукрревкому зробили своєю резиденцією не Київ, а Харків 11, який залишався столицею УСРР до 1934 р. Наприкінці лютого 1920 р. Всеукрревком припинив своє існування і дав життя Раднаркому під керівництвом Х. Раковського і ВУЦВК на чолі з Г. Петровським.
Щоб остаточно прояснити обставини збереження української радянської державності після завершеннягромадянської війни (в грудні 1919 - лютому 1920 р. ніхто не міг передбачити міцного закріплення білогвардійців у Криму і вторгнення військ Ю. Пілсудського разом з армією УНР в Україну), слід проаналізувати написаний В. Леніним 29 грудня "Лист до робітників і селян України з приводу перемог над Денікіним". Цей лист поширювався серед населення України у величезній кількості примірників. Основна його думка була наступною: "Тільки самі українські робітники і селяни на своєму Всеукраїнському з'їзді Рад можуть вирішити і вирішать питання про те, чи зливати Україну з Росією, чи лишати Україну самостійною і незалежною республікою і в останньому разі який саме федеративний зв'язок установити між цією республікою і Росією" 12.
Проте пафос цих рядків оманливий. Більшовики не збиралися проводити референдум. Рішення мав

 
 

Цікаве

Загрузка...