WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Вчення Конфуція - Контрольна робота

Вчення Конфуція - Контрольна робота

почуття самоповаги; знаходячись на службі у вищестоящих, він виявляє почуття справедливості". Уводячи термін Дао в судження про Цзи Чан, Конфуцій як би виділяє це судження серед звичайних висловлень, підкреслюючи його особливу значимість. Конфуцій міркує про "чотири прояви Дао", властивих цзюнь цзи: його власне поводження, його службова діяльність і діяльність на ниві виховання народу і, нарешті, його позиція у відношенні того, як слід використовувати народ, тобто якими методами керувати ним 2 .
Тут насамперед варто звернути увагу на те, що Конфуцій не мислить цзюнь цзи у відриві від державної служби, адміністративної діяльності. Цзюнь цзи тут не пустельник, а активна особистість, що займає цілком визначене положення в суспільстві і державі. Цзюнь цзи, як правило, повинний бути функцією першого радника, тобто прем'єр-міністра самого правителя. Про це свідчать Шляхи, згідно з якими повинна протікати його діяльність, і де він зобов'язаний виявити свої особисті якості. З чотирьох сфер діяльності три самі безпосередні образи зв'язані з керуванням. Яким же все-таки повинний бути цзюнь цзи і як варто поводитися сановнику, якщо він мріє одержати цей високий титул? Конфуцій починає із самого здобувача - він повинний не зазнаватися, не підлещуватися, а триматися завжди з достоїнством, поважати самого себе як особистість. Це -головне, тому з усіх чотирьох проявів Дао, сфер поводження, на перше місце Конфуцій ставить ци син (його власне поводження). Якщо людина не має почуття власного достоїнства, не бореться за нього, не може його відстояти, якщо людина не поважає саму себе, то в неї немає надій стати цзюнь цзи, тому що вже не державна особистість.
Друга сфера діяльності претендента на звання цзюнь цзи - його служба в сильних світу цього. Як уже слід виконувати тут свій борг, щоб і на цьому Шляху заслужити звання цзюнь цзи? Діапазон трактування другої якості цзюнь цзи дуже широкий, якщо в першому випадку ми маємо справу лише з рабопліним виконанням чужої волі, то в другому - перед нами з'являється образ активного адміністратора, здатного і на самостійні рішення.
З трьох управлінських сфер діяльності цзюнь цзи дві пов'язані з його взаємовідношенням з народом. Третій прояв з Дао - це виховання, тобто одна зі складових частин навчання Конфуція. Сановник, якщо він насправді шляхетний чоловік, повинний бути вчителем народу, тому його прямий обов'язок, а отже і сфера діяльності - Ян минь (виховання народу). І на цьому поприщі він повинний впливати добротою, особистим прикладом, і тільки. Якщо ж він, подібно логістам, стане спиратися на закони, то це вже не буде вихованням народу; та й сам чиновник перестане бути конфуцианським.
І останній, четвертий прояв Дао - використання народу, тобто шляхом яких методів використовує сановник народ на державних повинностях (трудових, військових), яку податкову політику він проводить, як вершить суд. В усіх цих справах, у цій сфері контактів з народом він повинний завжди виходити з принципу лі (справедливості).
Таким чином, тільки наявність чотирьох перерахованих Дао - норм поведінки - дає в підсумку право називатися цзюнь цзи. Неважко помітити, що міркування про цзюнь цзи на прикладі Цзи Чана мають саме безпосереднє відношення до представлення Конфуція про державний устрій і обов'язки вищої адміністрації. Представлення навіть для того часу утопічне; але яка конфуцианська модель держави, де чиновники (якщо вони, природно, цзюнь цзи) зобов'язані насамперед піклуватися про благо держави і його народу.
Було б помилково думати, начебто Конфуцій був проти експлуатації народу, він завжди і в усьому побоювався крайності, тому і тут він виступає за помірну експлуатацію, так називане "справедливе використання народу". До цієї ж думки Конфуцій повертається наприкінці трактату, де одним з "п'яти прекрасних якостей", необхідних цзюнь цзи для ефективного керування державою, називає уміння правильно використовувати людські ресурси.
Висновок
Таким чином, політична філософія Конфуція - помірно-консервативна "м'яка версія" деспотизму. По своїй суті вона спрямована на досягнення внутрішнього миру між верхами і низами суспільства за допомогою гіпертрофованої ролі традиційних правил поведінки, правил церемоніалу лі в якості найважливішої і найефективнішої дисциплінуючої і стабілізуючої основи суспільства.
Таким чином, я гадаю, що вчення Конфуція про державу було консервативним, бо не відходило від старих методів та правил управління, а він лише згрупував їх.
Стабільність держави за Конфуцієм базується на правилах лі. Конфуцій пропонує будувати відносини всередині держави на основі ненасильницьких принципів (серед який ключове місце займає людинолюбство); ці прийоми формалізуються ним через систему "правил поведінки" - норм і ритуалів лі.
Регулювання політичних відносин за допомогою норм чесноти у вченні Конфуція різко протиставляється керуванню на основі законів. "Якщо, - підкреслював він, - керувати народом за допомогою законів і підтримувати порядок за допомогою покарань, народ буде прагнути ухилятися (від покарань) і не буде відчувати сорому. Якщо ж керувати народом за допомогою чесноти і підтримувати порядок за допомогою ритуалу, народ буде знати сором, і він виправиться" 7 .
Список використаної літератури
1. Основы политологии: Курс Лекций: Учебное пособие для вузов / Н. Сазонов, Б. Решетняк, А. Авксентьев и др.; Под ред. Н. Сазонова. - Харьков: Основа, 1993. - 464 с.
2. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. В. Кухти. Ч.1.: З історії політичної думки: від стародавності до наших днів/ Б. Кухта, А. Романюк, М. Поліщук, Л. Старецька.- Вид. 2-ге, випр. І доп. - Львів: Кальварія, 1997.-288с.
3. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.-К.: Генеза, 1997.-400с.
4. Політологія. Підручник// За заг. ред. Проф. Кремень В.Т., проф. Горлача М.І.-Х: Друк. Центр "Єдінорог", 2001.-640с.
5. История философии в кратком изложении / пер. с чешского И.И. Богута. - М.: Мысль, 1994. - 590 с.
6. История Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974.- 657 с.
7. Всеобщая история государства и права: Учебник / Под ред. проф. К.И.Батыра. - М.: Юристъ, 1998.
8. Л.С. Переномов "Конфуцианство и легизм в политической истории Китая", Москва 1981г.

 
 

Цікаве

Загрузка...