WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Інституціональний вимір громадянського суспільства - Реферат

Інституціональний вимір громадянського суспільства - Реферат

приступають до реалізації, щоб задовольнити потреби (приймаються відповідні закони, програми й ін.) Критерієм, ступеню результативності, успішності діяльності інститутів влади з реалізації, задоволенню потреб дозволяє судити про правильність політики, яку проводевлада (зворотній зв'язок), підвищує (або сприяє падінню) рейтингу органів влади того або іншого рівня з боку населення.
В Україні цей процес має свої особливості. Інститути громадянського суспільства в різній мірі та по-різному впливають на рішення органів державної влади. Однак, за оцінкою експертів, самі інституції та характер їх впливу скоріше підпадає під ознаки корупції. Символічним виглядає той факт, що в переліку інститутів громадянського суспільства, які значно впливають на органи державної влади (політичні партії - 70% та фінансові структури - 89%) майже з такими відсотками знаходяться і мафіозні структури (83%) [4].
З виникненням протиріччя між суспільством та державою починається процес їх взаємовпливу: суспільство створює власну структуру, яка навчена новими елементами, яка здатна протидіяти тиску держави, а держава прагне ствердити свій вплив на усі сторони життя суспільства, включаючи особисте життя людей. У ході цього протистояння починається трансформація суспільства у громадянське суспільство і (під його натиском) держава - у правову державу.
Не можна не звернути увагу на той, факт, що за останній час в Україні значно поширився спектр структур громадянського суспільства. Це одне з найбільш цінних явищ сучасності, оскільки воно відображує процес самоорганізації різних соціальних груп з їх специфічними інтересами. Однак структури громадянського суспільства за більшістю дуже слабкі, щоб оказувати серйозний вплив на формування та реалізацію державної політики. Держава визнає структури громадянського суспільства, головним чином, як атрибут політичної демократії, але не більш того. Запити та вимоги цих структур можуть при необхідності легко ігноруватися державою. В підсумку відношення громадянського суспільства, яке народжується та держави носять чисто ситуативний характер та невзмозі належним чином задовольнити а ні групові інтереси, ні тем більш інтересів суспільства в цілому.
Становленню інститутів громадянського суспільства сприяють також потреби суспільства в реалізації професійних, любительських та громадських інтересів. Цьому сприяє властива їм гнучка система управління, здатність швидко адаптуватися до умов та потреб, що змінюються, певна незалежність від рішень державних організацій.
Інституціоналізація за своєю природою є явище динамічне, відміною особливістю якої є стабільність організаційного, ідеологічного, функціонального та інших критеріїв, які дозволяють визначити ефективність діяльності інститутів.
Але удосконалювання демократичних інститутів це "завжди проблема, яка стоїть перед особами, а ні перед інститутами" [5]. Тому усе залежить від громадської активності індивідів, їх творчої та життєвої енергії, рівня культури та освіти, правового мислення.
Визначальними перешкодами на шляху інституціоналізації громадянського суспільства в Україні, на думку А. Колодій, є розчарування та зневіра населення в демократичних інститутах (вибори, партії), відсутність дієвого судового захисту громадян, перехідність соціальної структури, бідність широкого загалу, низький рівень громадської політичної культури, не-громадськість політичної еліти [6].
В дійсності протиріччя між державою та громадянським суспільством, на думку автора, не є істотним для інституціоналізації останнього. Воно випливає з загального протиріччя між новими інститутами які формуються та колишніми або існуючими інститутами. Ні держава з її традиційною системою права виступає головним гальмом перетворень у суспільстві, а ті соціальні сили, які зацікавлені у збереженні раніше усього державного устрою, який закріплює у правовому порядку їх привілейоване положення. Звідси, стає завдання перед національною політичною елітою - "намагатися нейтралізувати негативні та несприятливі для процесу демократизації та модернізації соціокультурні особливості суспільства" [7].
В інституціональному плані громадянське суспільство становить собою сіть, переплетення незалежних добровільних асоціацій, об'єднань громадян і які виражають їх різноманітні інтереси, ці структури сприяють знаходженню прав, самовираженню і самодіяльності громадян, їх колективної участі у прийнятті та здійсненню рішень, одночасно ці інститути визначають відношення громадян з державою.
Отже, можна зробити висновок, що громадянське суспільство не є самостійною та незалежною соціальною системою, але ж є індикатором розвитку соціально-політичної сфери суспільства, активним її учасником. Інститути громадянського суспільства впливають на усіх громадян, акумулюють та агрегують їх інтереси, визначають цілі, функції, характер діяльності державних, економічних структур. Тому рівень взаємодії з державою та рівень розвитку громадянського суспільства в цілому визначаються ступенем інституціоналізації останнього.
Література:
1. Войтенко Т.О., Гончарук О.С., Привалов Ю.О. Громадянське суспільство в Україні: аналіз соціального конструювання. Наукова збірка / Відп. ред.: Ю. Саєнко - К.: Стилос, 2002. - 368 с.; Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін / За ред. д.е.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. - К.: Інститут соціології НАН України, 2004. - 705 с.
2. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Ґенеза, 2004. - С. 236.
3. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. - М.: Прогресс-Традиция, 2004. - 480 с. - С. 32.
4. Войтенко Т.О., Гончарук О.С., Привалов Ю.О. Громадянське суспільство в Україні: аналіз соціального конструювання. Наукова збірка / Відп. ред.: Ю. Саєнко - К.: Стилос, 2002. - 368 с.; Українське суспільство 1994-2004. Моніторинг соціальних змін / За ред. д.е.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. - К.: Інститут соціології НАН України, 2004. - С. 46.
5. Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2-х томах / Пер. с англ. - М.: "Феникс", 1992. - С. 167.
6. Колодій А. Перешкоди на шляху інституціалізації громадянського суспільства в Україні / Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали науково - практичної конференції за міжнародною участю. - 30 травня 2001 р. Київ, Українська Академія державного управління при президентові України. - Т. 1-3. - К., 2001. - 276 с.
7. Українське суспільство 1994-2004. моніторинг соціальних змін / За ред. д.е.н. В.Ворони, д.соц.н. М. Шульги. - К.: Інститут соціології НАН України, 2004. - 203 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...