WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Суб‘єкт і об‘єкт політики - Реферат

Суб‘єкт і об‘єкт політики - Реферат


Реферат на тему:
Суб'єкт і об'єкт політики
ПЛАН
1. Суб'єкт і об'єкт політики. Людина як самоціль в політиці.
2. Політичний процес та його регулятори.
1. Суб'єкт і об'єкт політики. Людина як самоціль в політиці
В основі різнобічних інтересів соціальних суб'єктів лежать різні потреби: економічні, соціальні, психологічні тощо. Останні породжують прагнення реалізувати зазначені потреби використанням політичної влади. Кожна соціальна група намагається впливати на форми політичної влади, конкретні напрями й методи її діяльності, аби остання відбивала інтереси саме цієї групи. Форма впливу може бути або безпосередньою, або через політичні партії, суспільні організації та рухи.
Зі сказаного випливає: об'єктом політики насамперед є влада. До неї прагнуть політичні сили, які відбивають інтереси тих чи інших соціальних груп суспільства.
Але якщо влада є самоціллю для певних політичних суб'єктів, це може спричинити серйозний конфлікт, оскільки суспільство не здатне нормально функціонувати, коли не враховуються інтереси інших політичних суб'єктів.
В окремі періоди історії боротьба за владу може виходити на перший план, однак після цього обов'язково настає період, коли сфера політики стає набагато ширшою і охоплює процеси функціонування та розвитку влади, впливу на економічні, соціальні, духовні процеси, що відбуваються в суспільстві.
Таким чином, констатуємо, що об'єктом політики в різних сферах суспільства є відносини соціальних груп із питань, життєво важливих для зазначених груп і суспільства взагалі, а також відносини між ними та державними інституціями. У першому випадку йдеться про такі поняття, як власність, влада, морально-етичні норми, у другому - форми й методи реалізації економічної, суспільної, соціальної політики тощо.
Суб'єктом політики можуть бути особистість, організація або суспільна група, які здатні творити політику й ініціювати істотні зміни в політичних відносинах. (Під творенням політики розуміють постійну й певною мірою самостійну участь у політичному житті відповідно до власних і суспільних інтересів, вплив на поведінку та стан інших суб'єктів.)
Здатність творити політику характеризують терміном політична суб'єктність, яка залежить від об'єктивних можливостей діяти (обмежених структурою політичних сил і рівнем розвитку суб'єкта) і суб'єктивних можливостей (мотивації, знань, умінь, послідовності дій).
Суб'єктів політики можна класифікувати за розглянутими далі ознаками:
1. Інтересом, який вони прагнуть реалізувати через політичну владу:
- громадянське суспільство загалом;
- соціальні, етнічні та конфесійні групи;
- окремі особистості.
2. Соціально-становою приналежністю:
- стани (робітничий, селянський тощо);
- політичні лідери (еліта) станів.
3. Соціальне професійною приналежністю:
- громадяни, які мають політичні права і не є професійними політиками;
- громадяни, котрі тимчасово професійно здійснюють політичну діяльність як обрані до представницьких, виконавчих або судових органів влади;
- громадяни, які професійно здійснюють політичну діяльність (теоретичну чи практичну);
- громадяни, які працюють у державно-адміністративному апараті, що репрезентує державу.
4. Належністю до організованих етноконфесійних груп:
- - етнополітичні об'єднання та рухи (домінуючих етносів чи національних меншин);
- конфесійно-політичні об'єднання та рухи.
5. Ступенем і мірою організованості:
- державні організації та інституції;
- політичні партії;
- громадсько-політичні організації, об'єднання, рухи;
- політичні блоки, фракції, угруповання.
Велика суспільна група стає суб'єктом політики за умов:
1) міцних внутрішніх зв'язків і єдності;
2) усвідомлення нею власного становища і спільних інтересів, а відтак відчуття самобутності, співдружності, ідентифікації з групою, внутрішньої солідарності і т. ін.;
3) організації, тобто координації керівними центрами поведінки та дій окремих територіальних, галузевих угруповань, течій, вікових, статевих, професійних та інших категорій.
Марксистська доктрина розглядала суспільне значення діяльності та сфери впливу індивідів і організації як віддзеркалення певного рівня самосвідомості й організованості великих суспільних груп, їхньої інтеграції, зв'язків конкретних людей і колективів з великою суспільною групою, а також співвідношення сил між різними групами (станами, верствами, національностями тощо).
В інших концепціях домінує, як правило, погляд, що зосереджується на особистості. Остання вважається реальним суб'єктом політики, а колективні форми діяльності та впливу розглядаються як сукупність або сумарний вектор індивідуальних дій.
У формально інституцюнальних концепціях вирішальна роль відводиться політичним організаціям та інститутам - державним органам, партіям, об'єднанням, еліті, керівним групам. Свідомість суспільних груп тут розглядається як результат діяльності організацій та їх керівників, а маси - як об'єкт управління соціальними інститутами.
Отже, на цих підставах можна зробити висновки про нерівносильність різних суб'єктів політики. Зрештою, це зрозуміло. Надто нерівнозначними за функціями, роллю та формами участі в політичній діяльності є держави, народи, стани, партії, рухи, профспілки, політичні лідери та звичайні громадяни. Крім того, потрібно враховувати роль суб'єктів різного рівня організаційної ієрархії (соціальних інститутів, великих і малих груп, індивідів), різний рівень політичної суб'єктності або впливовості сил, які діють на одному й тому самому рівні. Загальновідомо, що є провідні суспільні групи, більш і менш впливові стани, рухи, партії, лідери і т. ін.
2. Політичний процес та його регулятори
Поняття "світовий політичний процес" належить до числа найбільш уживаних і одночасно найменш ясних по своєму змісті понять політології. Поряд з такими поняттями, як "міжнародні відносини", "світова політика", воно характеризується значним ступенем невизначеності, що є наслідком їхнього різного трактування як у науці, так і в політичній практиці. Тим часом і вивчення, і рішення будь-якої конкретної проблеми міжнародних відносин обов'язково упирається в проблему світового політичного процесу, тому будь-який аналіз міжнародної політичної ситуації неодмінно містить у своїй підставі те або інше представлення про його сутності. При цьому світовий політичний процес може розглядатися по-різному, але практично у всіх випадках він трактується як динамічний аспект світової політики.
Суб'єктами політичного життя світового політичного процесу є:
" національні держави;
" організації регіонального, міжрегіонального, міждержавного характеру (Європейський Союз);
" міжнародні урядові організації та їх органи (Організація Об'єднаних Націй, Європейськийпарламент);
" недержавні суспільно

 
 

Цікаве

Загрузка...