WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Сучасний стан політичних процесів в Україні та їх особливості - Реферат

Сучасний стан політичних процесів в Україні та їх особливості - Реферат

тобто практично відверта і повна недовіра діючому режиму;
- по-друге, багатовекторність зовнішньої політики - яку інакше, як невизначеність державної політики в міжнародних відносинах: західний чи східний вибір-напрямок - не можливо і вважати - тобто розраховувати правлячий політичній еліті (системі) на підтримку народу, який ще не являє собою певну єдність-сукупність - націю у політичному розумінні.
Узагальнення за матричним підходом перших чотирьох особливостей політичного процесу сучасної України виявляє п`яту - враховуючи інтенсифікацію процесу глобалізації - майже найважливішу за значенням для вирішення проблем національної безпеки особливість.
З цього приводу треба зазначити наступне.
По-перше, закономірності цивілізаційних трансформаційних процесів початку ХХІ століття, вплив інформаційних перетворень на свідомість і підсвідомість індивідів і, як наслідок, на прискорену інтеграцію як на регіональному, так і міжнародному рівнях обумовлюють розробку і створення відповідних новітніх політичних технологій узгодження взаємодії акторів міжнародних відносин. Тобто серед глобальних проблем сучасності є проблема об'єктивного ускладнення структури міжнародних відносин, викликаних етнонаціональною дифузією - інформаційних носіїв найрізноманітніших ментальних особливостей-аспектів - цивілізації і, відповідно, проблема глобальної інформаційної безпеки.
Проблема глобальної інформаційної безпеки посідає особливе місце в структурі міжнародної інформаційної політики, визначає суперечність-невизначеність сучасного стану цивілізаційного розвитку, яка досягла такого ступеню, що виникає питання про загрозу існування цивілізації.
"Глобальна безпека як чинник міжнародних відносин, вплив якого має універсальний характер і врахування якого в діяльності міжнародного співтовариства та в зовнішній політиці окремих держав призводить до радикальних змін у поведінці акторів міжнародних відносин, до трансформації самої сутності проблеми безпеки після закінчення "холодної війни" і розпаду біполярної міжнародної системи, потребує концептуального перегляду принципів функціонування міжнародних та національних інститутів, що відповідають за безпеку, а також врахування в нових доктринах інформаційної складової міжнародного співробітництва.
Теоретичною базою концепції глобальної безпеки в інформаційну добу є теорії сталого миру, що орієнтують міжнародне співтовариство в умовах триваючого процесу глобалізації та розширення можливостей міжнародного співробітництва на попередження загрозливих конфліктних ситуацій на всіх рівнях - глобальному, регіональному і національному. Провідна ідея концепції - врахування всіх конструктивних ініціатив, філософських і політичних принципів, морально-етичних цінностей, релігійних і суспільних норм різних цивілізацій у забезпеченні існування і життєдіяльності людства".
По-друге, в політичній сфері інформаційні технології прискорюють процеси відкритості - зріст G - ступеню відкритості суспільства-системи, і, як наслідок, політика держав - незалежно від бажань правлячих політичних систем і блоків - стає більш прозорою. Чим обертається для політичної системи і держави взагалі, як санкціонований, так і несанкціонований зріст G - це вже інша проблема. Але "глобалізація інформаційних технологій спонукає появлення монополій і транснаціональних корпорацій, які, концентруючи матеріальні ресурси і владу, диктують свої умови ринку, формують інформаційну олігархію...", що призводить до утворення віртуальної олігархії. Вирішення проблеми монополії глобально-віртуального інформаційного рівня - це найближча перспектива у проблематиці міжнародних відносин.
По-третє, тотальне розповсюдження інформаційних технологій починає призводити до певної гуманітарної кризи - негативного впливу на духовний світ людей, через трансформацію базових засад-чинників моралі. Відповідно, з метою збереження державності, політична система повинна-змушена постійно - в динамічному режимі - забезпечувати існування-недоторканість основи держави - загальнонаціональну свідомість єдності спільноти. Тим більш, що сучасні засоби масової комунікації в політичній сфері становляться неперевершеним інструментом маніпулювання громадською думкою: вони дозволяють дестабілізувати політичну ситуацію, провокувати соціальні вибухи, формувати відповідний імідж політичних діячів. Для України сьогодення вельми і відверто показовими є відповідні події у вітчизняному інформаційному просторі, наприклад, "касетний скандал", "кольчужний скандал".
По-четверте, як свідчать відповідні дослідження інформаційного простору: "Сьогодні є факти, які свідчать про появу нової небезпечної тенденції, яка пов`язана із глобалізацією інформаційних технологій, а саме, інформаційного неоколоніалізму, який руйнує традиційні цінності локальних цивілізацій, замінюючи їх цінностями, яки притаманні суспільствам технологічно розвинутих країн, виправдовуючи насилля на геополітичній арені, формуючи умови для утворення інформаційних резервацій".
В умовах тотальної глобалізації об'єктом злочинності стає міжсередовищний інформаційний простір. І, як свідчить практика навіть найбільш розвинених країн, нейтралізувати антицивілізаційні наслідки дій кіберкриміналу в інформаційній сфері іноді практично неможливо.
Стосовно інформаційної безпеки держав перехідного типу - годі й говорити. Але в процесі трансформації держави цей фактор необхідно враховувати. Враховувати на найвищому рівні.
По-п'яте, на межі II-III тисячоліть виявлена наявність цілого спектру нових - інформаційних - загроз, джерела яких перебувають у віртуальному інформаційному просторі - тобто поза межами національних кордонів - і за своїми характеристиками-впливом переважають можливості відповідної протидії суверенних держав. "Інформаційна безпека сьогодні стала стратегічною категорією, складовою таких комплексних понять як "міжнародна безпека" і "національна безпека"". До цього ж ряду треба віднести і систему Echelon - засобів і технологій штучно-людського утворення інформаційних чорних дірок.
Дослідження цієї проблеми показали, що:
1.Глобальна інформатизація призвела до зміщення полів узгодження інтересів в віртуальний простір.
2.Віртуальний простір нівелює - робить певною мірою непрацездатним - вплив Конституції держави на свідомість соціуму.
3.Лідерство США в області високих технологій не дає підстави покладатися на світового лідера.
Таким чином, базовою, фундаментальною інформаційною матрицею існування будь якої країни як певної самостійної Системи є загальновизнане бачення-уявлення інформації, інформаційного середовища, інформаційних технологій. Відповідно:
П'ята особливість політичного процесу в Україні полягає у відсутності загальнодержавної комунікаційної (яка включає весь спектр можливостей - від транспортних докреативних складових) системи. Середовище (соціум) через засоби масової комунікації повинно постійно постачати в політичну систему свої вимоги за допомогою розгалуженої системи представництва інтересів найширших верств населення. Фактично, можна стверджувати, що епіцентр

 
 

Цікаве

Загрузка...