WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → 1.Теологічний напрямок політичної думки періоду Середньовіччя. 2. Конституційний процес в Україні. 3. Характеристика політичних партій і блоків в суча - Реферат

1.Теологічний напрямок політичної думки періоду Середньовіччя. 2. Конституційний процес в Україні. 3. Характеристика політичних партій і блоків в суча - Реферат

Канта. Цей термін вживався Ж.-Ж. Руссо, І.Бентамом і багатьма іншими. І ті, хто міркував про мир, не застосовуючи слово "вічний", мали на увазі саме вічний мир. Француз Е. Крюсе писав у 1623 р.: "Ми прагнемо до миру. Але ми шукаємо не тимчасового миру, миру не на три дні; ми шукаємо миру, який би був бажаним, здійснювався б на рівноправних підставах і був би постійним".
І. Кант (1724 - 1804) у своєму договорі про вічний мир відкриває нову систему координат, де держави відносяться одна до одної як друзі. Кант заперечував право суверенної держави на війну, незважаючи на те, що саме визначення суверенітету включало, поряд зі здібностями керувати своєю територією, бути обгородженим від утручання у внутрішні справи і не втручатися самому, бути визнаним міжнародним співтовариством, право починати війну навіть без оголошення мотивів. Кант переходить від первісної ідеї держави народів, побоюючись деспотизму такої держави, до вільної ліги національних суверенних держав, що запобігає війну за допомогою мирного арбітражу споровши і конфліктів.
У своїй рецензії на трактат Канта " До вічного миру" І. Фихте підкреслює значимість таких принципів як взаємне обмеження у волі, що тільки і забезпечує волю, існування в державі як єдиний природний стан, поділ законодавчої і виконавчої влади, засновані на праві закони, міжнародний правовий стан. Вічний мир, - відзначає Фіхте, - це висновок чистого розуму. Як же він може здійснитися в дійсності? Кант стверджує, що на основі природи, тобто зв'язку речей, установлених механізмами природи. Отже, для досягнення вічного світу Вестфальская система , хоча і не забезпечує миру, але є його передумовою, оскільки вона спонукує індивідів поєднуватися в держави і створює деякий баланс у їхніх відносинах.
10. Згідно класифікації політичних лідерів за темпераментом врівноваженість та інертність притаманні:
а) холерику; б) сангвініку; в) флегматику; г) меланхоліку.
Перш ніж пояснити даний вибір, слід зазначити, що в природі не існує людей з чисто вираженим типом темпераменту. Є, як правило, мішані типи: сангвінік-холерик, флегматик-меланхолік і т.д. Також існує чимало класифікацій політичних лідерів, які опираються на різні підстави поділу. Але якщо брати усереднено політичного лідера, то згідно певних класифікацій політичних лідерів вищезгадані риси більше притаманні лідерам-сангвінікам, які схильні до флегматизму.
Сангвінічний тип.
1.Умовні рефлекси (як позитивні, так і гальмівні) утворюються легко, виявляються міцними і точними. Сангвініки легко збуджуються і так само легко гальмують свої дії, бажання. Швидке та легке утворення нових тимчасових нервових зв'язків сприяє легкій переробці інформації та рухливість динамічного стереотипу.
2.Завдяки пластичності, сангвініки дуже легко пристосовуються до нових умов життя, швидко знаходять контакт у стосунках з оточуючими людьми, у колі незнайомих людей почувають себе вільно, відрізняються товариськістю Серед товаришів веселі, життєрадісні, охоче беруть на себе організаторські обов'язки.
3.Характерна підвищена реактивність: сангвініки голосно сміються та бурхливо сердяться.
4.Безумовні рефлекси повністю регулюються у сангвініків функціонально сильною корою. Коркові реакції у сангвініків інтенсивні і звичайно відповідні силі подразників. Характерною для сангвініків є оптимальна взаємодія кори і підкірки, внаслідок чого вони легко контролюють свої емоції відповідно до вимог середовища. Настрій - здебільшого оптимістичний. Почуття виникають легко, і так само легко змінюються.
5.Гнучкість розумової діяльності дозволяє швидко схоплювати все нове, легко переключати увагу, засвоювати нові навички. Добре розвинене почуття гумору.
6.Риси сангвінічного темпераменту по-різному виявляються залежно від спрямованості діяльності людини: за відсутності серйозних глибоких інтересів у житті сангвініки можуть бути поверховими та легковажними.
Флегматичний тип темпераменту.
1.Умовні рефлекси утворюються дещо повільніше, ніж у сангвініка, але також є стійкими. Реакції оптимально пристосовані до сили умовних подразників, тобто флегматики адекватно реагують на впливи середовища: слабкі подразники викликають слабку, сильні - сильну реакцію, але через свою інертність вони часто не встигають реагувати на швидкі зміни середовища.
Б.М. Теплов: "Інертність нервової системи - це і малі показники швидкості в її роботі, і високі показники міцності окремих зв'язків та їх систем."
2.Нормальна взаємодія між кірковими і підкірковими процесами дає можливість флегматикам затримувати і регулювати безумовні рефлекси і емоції. Тому, у своїй поведінці, рухах, розмові,вони повільні та спокійні. При зустрічах з труднощами вони підвищують свою активність і усілякими способами намагаються подолати перешкоди.
3.Почуття у флегматиків виникають повільніше, ніж у сангвініків і холериків, але відзначаються силою, тривалістю і водночас стриманістю у своїх зовнішніх проявах, слабкою експресивністю. В звичайних умовах флегматики спокійні, рівні у відносинах з людьми, рідко "виходять з себе", не схильний до афектів, в міру товариський, не люблять марно базікати. Вони відзначаються великим терпінням і самовладанням, завдяки чому досягають високої продуктивності своєї роботи.
4. Флегматики точно дотримуються виробленого розпорядку життя, і тому ніщо не може відвернути їх від основної діяльності. Вони працюють зосереджено, наполегливо, вирізняються посидючістю. Увага - стійка, але спостерігаються труднощі із переключенням уваги.
5.За спрямованістю флегматики - інтроверти, тому важко сходяться з людьми, не мають потреби в нових знайомствах. Разом з тим їм властиві товариськість, рівне ставлення до інших людей.
Дуже багато дослідників підкреслюють значимість психологічних якостей для лідера. Так, М. Вебер вважав, що політику по покликанню необхідно володіти такими якостями, як пристрастю до справи, почуттям відповідальності й окоміром - здатністю точної оцінки ситуації. Якщо ж політик має психологічну схильність іти від відповідальності і до того ж марнолюбний, то він швидко втратить позиції політичного лідера.
Французькі вчені Т. Тард і Г. Лебон звернули увагу на особливу роль лідера в масових рухах і на психологічні якості лідерів. Політичний лідер повинний бути гарним психологом, інстинктивно розуміти душу юрби, уміти впливати на її інстинкти. Лебон помітив, що нерідко лідерами юрби виявляються нервно-возбужденние люди, але обдаровані сильною волею.
Американський дослідник Р. Стогдилл проаналізував 124 вишукування, заснованих на "теорії рис" лідерів і стикнувся з нездоланними труднощами, тому що не було ні однієї риси, з яким були б згодні всі автори.
У політології існують різні класифікації політичних лідерів. Різноманіття класифікацій визначається багатомірністю самого лідерства.
Використана література:
1. Бодуен Ж. Вступ до політології. - К., 1995.
2. Брегеда А.Ю. Політологія : Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. - К., 1999.
3. Гаєвський Б. Українська політологія. - К., 1995.
4. Гелей С., Рутар С. Основи політології. - Львів, 1996.
5. Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології. Навч. посібник. - К., 1999.
6. Ніконенко В.М. Політологія. Курс лекцій. -Тернопіль, 1992.
7. Основи політології: Підручник / За ред. Ф.М.Кирилюка. - К., 1995.
8. Основи політології / Киршіюк Ф.М., Корж М.О., Федірко І.П. та ін.; За ред. Ф.М. Кирилюка. - К., 2000.
9. Основи політичної науки: Курс лекцій (у 4 ч.) / За ред. Б. Кухти, - Львів, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...