WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Конституційний статус Президента України - Реферат

Конституційний статус Президента України - Реферат

адміністрації.
11. Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в дію після введення національної грошової одиниці - гривні.
12. Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не довше ніж п'ять років.
Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до дня набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.
Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження протягом одного року.
13. Протягом п'яти років після набуття чинності цією Конституцією зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння особи.
14. Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.
***
Конституція України
прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України
28 червня 1996 року
Документ № 2
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Представництво Президента України
в Автономній Республіці Крим
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 21, ст.158 )
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (далі - Представництво) є державним органом, утвореним відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) з метою сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України.
Стаття 2. Представництво утворюється Президентом України і безпосередньо йому підпорядковується.
Стаття 4. Діяльність Представництва грунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів.
Стаття 5. Представництво є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
На будинку, де розміщується Представництво, встановлюються Державний Прапор України і вивіска з назвою "Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим".
Р о з д і л II
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
Стаття 6. Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) Представництво:
а) вивчає стан виконання в Автономній Республіці Крим Конституції і законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, вживає заходів до забезпечення належного виконання актів законодавства України Верховною Радою Автономної Республіки Крим і Радою міністрів Автономної Республіки Крим, районними державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим;
б) сприяє додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим;
Стаття 7. Представництво має право:
а) порушувати у Верховній Раді Автономної Республіки Крим і Раді міністрів Автономної Республіки Крим, районних державних адміністраціях і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях в Автономній Республіці Крим питання про вжиття відповідних заходів щодо додержання Конституції і законів України, виконання указів і розпоряджень Президента України;
Крим з метою підготовки для внесення Президентові України пропозицій щодо вирішення актуальних соціально-економічних та інших проблем в Автономній Республіці Крим;
е) залучати до вивчення питань та підготовки документів, пов'язаних з виконанням своїх повноважень, наукові установи, вчених, фахівців підприємств, установ, організацій, навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками).
Р о з д і л III
ПОСТІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
Стаття 8. Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим (далі - Постійний Представник) здійснює загальне керівництво діяльністю Представництва, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Представництво завдань.
Стаття 9. Постійний Представник призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.
Стаття 10. Постійний Представник:
а) виконує доручення Президента України, спрямовані на забезпечення виконання повноважень Президента України як гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина;
б) бере участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
г) вимагає в разі порушень Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України пояснень від посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівників районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності в Автономній Республіці Крим;
з) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, указами і розпорядженнями Президента України.
Стаття 11. Постійний Представник має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Постійного Представника.
Розпорядження Постійного Представника, що суперечать законодавству України, можуть бути скасовані Президентом України або у судовому порядку.
Р о з д і л IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Визнати такими, що втратили чинність, Закон України "Про Представництво Президента України в Республіці Крим" ( 2875-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 58) та Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про Представництво Президента України в Республіці Крим" від 17 грудня 1992 року N 2876-XII ( 2876-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 59).
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 2000 року
N 1524-III

 
 

Цікаве

Загрузка...