WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Конституційний статус Президента України - Реферат

Конституційний статус Президента України - Реферат

України з питань телебачення і радіомовлення;
14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
22) призначає третину складу Конституційного Суду України;
23) утворює суди у визначеному законом порядку;
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;
31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.
Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.
Ви ознайомились із правовим статусом Президента України, його функціями, повноваженнями як глави держави, його взаємодію з іншими державними органами Верховною Радою України, Конституційним Судом України. Тому на закріплення теми проведемо невелику гру. На основі даної ситуації, вам необхідно розділитись на групи. Представляючи державні органи(адміністрація Президента, Верховна Рада України та Конституційний Суд України) прокоментувати ситуацію і вказати своє відношення як представника певного державного органу до цієї події, використовуючи Конституцію України.
16 квітня 2000 року відбувся всеукраїнський референдум за народною ініціативою по питаннях внесення змін до Конституції України.
V. Підсумок заняття і домашнє завдання.
Оцінювання активних студентів.
Наступне заняття - семінарське. Особливу увагу звернути на :
1) історію розвитку поста Президента України.
2) Порядок обрання Президента України.
3) Поняття і процедура імпічменту.
4) Повноваження Президента України.
Підготувати реферати:
1. Акти Президента України.
2. Укази Президента України: поняття.
3. Умови підписання актів Президента України.
Опрацювати:
Конституція України, розділ 5 "Президент України".
Коментар до Конституції України.
В.В. Копейчиков Основи конституційного права України, тема 8, Конституційний статус Президента України, стор. 133 - 144.
Навчально - монографічна література:
- Законодавчі акти:
1. Конституція України. 1996р.
2. Декларація "Про державний суверенітет України", 1990 р.
3. Про економічну самостійність України. Закон України, 1990 р.
4. Постанова ВРУ "Про проголошення незалежності України", "Акт проголошення незалежності України". 1991 р.
5. Декларація прав національностей України, 1991 р.
6. про всеукраїнський та місцевий референдуми. Закон України., 1991 р.
7. Про заснування поста Президента України і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) України. Закон України, 1991 р.
8. Про президента України. Закон України, 1991 р.
9. Про правовий статус іноземців. Закон України, 1994 р.
10. Про біженців. Закон Украъни, 1994 р.
11. Про Конституційний Суд України. Закон України, 1996 р.
12. Про місцеве самоврядування. Закон України, 1997 р.
13. Про вибри народних депутатів України. Закон України, 2000 р.
Підручники, навчальні посібники:
1. Аверьянов В.Б. органи виконавчої влади в Україні. К., Ін Юре, 1997.
2. Білоус А.О. Політико - правові системи: світ і Україна.Київ, 1997.
3. Бурак Ф.Г. Президент України. К., Ін Юре, 1997.
4. Кривенко Л.Т. Верховна Рада України. К., Ін Юре, 1997.
5. Коментар до Конституції України. К., 1996.
6. Конституції нових держав Європи та Азії. К.: Українська правнича фундація, 1996.
7. Козюбра М.І., Колодій А.М. та інші. Основи конституційного права України. К., Юрінком., 1997.
8. Мироненко О.М. Історія Конституції України. К., Ін Юре, 1997.
9. Молдован В.В., Мелещенко В.Ф. Конституційне право. Опорні конспекти. Словник-довідник. К., Юмана, 1996.
10. Погоріло В.Ф. Нова Конституція України. Текст Основного Закону. Огляд і коментар. Наукова думка. 1996.
11. Погоріло В.Ф. основи Конституційного ладу України. К., Ін Юре, 1997.
12. Погоріло В.Ф. та ін. Конституційне право України. К., наукова думка, 1999.
13. Шаповал В.М. виконавча влада: правовий статус і реалії. Урядовий кур"єр, 1996.
14. Шаповал В.М. Президент в механизме осуществления государственной власти: научные доклады. К., 1995.
Література для порівняльного аналізу:
1. Колодій А.М. Копейчиков В.В. та інші. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник. К., Юрінком, 1997.
2. Жак Міллер. Політико-адміністративні ситеми країн ЄС. К.,

 
 

Цікаве

Загрузка...