WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Конституційний статус Президента України - Реферат

Конституційний статус Президента України - Реферат

було запроваджено Законом України "Про заснування постаПрезидента Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР" від 5 липня 1991 р. У Конституції України Президенту присвячено розділ 5, який складається з 11 статей, що встановлюють порядок обрання президента та основи його взаємовідносин з державними органами.
Отже, до основних напрямків діяльності Президента України як глави держави належить забезпечення:
1) державного суверенітету, тобто неподільності, верховенства, незалежності державної влади в Україні;
2) територіальної цілісності України, тобто недоторканості її кордонів іззовні, а також покладенню краю спробам будь-яких сил всередині країни розчленувати територію України або відділити якусь її частину;
3) відповідності внутрішньої і зовнішньої політики держави визначеним у Конституції засадам; чіткого й своєчасного реагування відповідних державних органів на будь-які порушення конституційних приписів;
4) прав і свобод людини, відповідності міжнародно-правовим актам і реальності правового статусу людини і громадянина.
Беручи до уваги те, що Україна довший час не мала можливості бути незалежною державою, то президентів було і не так багато, а скільки з них керували Українською державою і в які роки ми дізнаємось, коли ви використовуючи ваші індивідуальні завдання (Додаток № 2), розставите зазначених осіб президентів у хронологічній послідовності і вкажете роки їх правління.
2. Президент України - Глава Української держави.
У системі владних відносин України Президент як глава держави займає особливе місце. Характерним є співвідношення цього інституту з демократичним принципом розподілу влад на законодавчу, виконавчу і судову. Згідно з чинним законодавством Президент України напряму не пов"язаний із жодною з них, але водночас відіграє у їх функціонуванні важливу роль.
У статті 102 Конституції України зазначено, що Президент України є главою держави і виступає від ї імені. Президент України є гарантом державного суверинітету. Територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Конституція України встановлює недоторканість Президента, якою він користується під час виконання своїх повноважень. Її треба розглядати як особливу гарантію створення безперешкодних умов для здійснення ним повноважень глави держави. У Конституції не розкривається зміст недоторканості Президента. Вона дістала тлумачення у новій редакції Закону "Про Президента України". Водночас частиеа 1 статті 111 Конституції встановлює відповідальність Президента за вчинення державної зради або іншого злочину.
Честь і гідність Президента України як глави держави підлягають особливому захисту. Особи, винні у посяганні на них, мають притягатися до відповідальності на підставі спеціального закону.
За особою, яка обіймає пост Президента України, це звання зберігається довічно за умови, що вона не була усунена з нього Верховною Радою в порядку імпічмену. Крім того, звання Президента України охороняється законом. Це означає, що самовільне безпідставне присвоєння чи використання його спричиняє юридичну відповідальність.
Повноваження Президента України, закріплені у Конституції, можна поділити на декілька груп, серед яких насамперед треба виділити такі:
1) представницькі повноваження, які дістають вияв тоді, коли Президент України представляє нашу державу в міжнародних відносинах, приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників інших держав;
2) повноваження, що стосуються діяльності Верховної Ради, наприклад, припинення її повноважень, якщо протягом 30 днів онієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатись;
3) повноваження у сфері законодавства, зокрема ті, що стосуються призначення всеукраїнського референдуму щодо змін Конституції України, право вето щодо прийнятих Верховною Радою законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради;
4) повноваження, пов"язані з призначенням не посади і звільненням з посад членів Кабінету Міністрів та інших посадових осіб;
5) повноваження у сфері забезпечення державної незалежності, національної безпеки та оборони країни;
6) установчі повноваження;
7) повноваження в галузі правосуддя (утворення судів);
8) повноваження, пов"язані з наданням громадянства України та його позбавленням, наданням притулку в Україні.
Президент має право видавати укази і розпорядження, які є обов"язковими до виконання на всій території України. Ці акти сворюються на основі Конституції України і спрямовуються на виконаня її положень.
Контрасигнатура президентських актів набула поширення в сучасному світі. В деяких країнах, наприклад у ФРН, вона, як і в Україні, передбачена лише для певної частини актів президента, в інших, наприклад в Італії, жоден акт президента не є чинним, якщо він не підписаний відповідним міністром.
Згідно статті 107 Конституції при Президентові України і під його головуванням створюється Рада національної безпеки і оборони України. На неї покладено завдання координувати і контролювати діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони нашої країни.
Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України визначає Президент України.
Отже, Президент України як глава держави виконує багато функцій та повноважень. А які саме державні органи він очолює та яким чином виконує свої функції перевіримо, характеризуючи наступні ситуації(Додаток № 4):
На запитання викладача, який орган державної влади очолює Президент України законодавчий чи виконавчий, думки студентів розділилися. Використовуючи Конституцію України, як би ви відповіли на дане запитання і чому ?
Звання Президента України охороняється Законом і зберігається за ним довічно (Додаток № 5)?
Президент України може передати повноваження, делеговані йому Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів ?
3. Порядок обрання та зміщення Президента України.
Стаття 105 Конституції України передбачає можливість усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. А що таке імпічмент ?
Імпічмент - це одна з підстав припинення президентських повноважень. Актуальним питанням є розгляд підстав зміщення, а насамперед порядок обрання Президента України. У статті 103 Конституції України зазначається, що Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.
До кандидата у Президенти України Конституція України висуває певні вимоги:
- повинен бути громадянином України. Неприпустимо, щоб державу очолювала особа, яка не має з нею сталих правових зв"язків, що встановлюється саме через інститут громадянства, Президент повинен відстоювати інтереси своєї держави;
- повинен досягти 35 років. У такому віці людина вже

 
 

Цікаве

Загрузка...