WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політичний процес. Політичний розвиток (модернізація) - Реферат

Політичний процес. Політичний розвиток (модернізація) - Реферат


Реферат на тему:
Політичний процес. Політичний розвиток (модернізація)
Політичне життя суспільства можна розглядати як сукупність різновекторних і різнодинамічних у часовому вимірі політичних процесів.
Будь-яка система (суспільна, політична, економічна, біологічна) живе в певних ритмах свого розвитку, які можна дослідити саме через динаміку процесів, що відбуваються в межах цієї системи. Те саме можна сказати і про розвиток державно-політичних, соціально-культурних та інших складних систем.
Скажімо, європейську сучасність XX ст. цілком логічно розглядати через призму феномена територіальної держави в контексті концепції етнодержавства. І це виправдано, оскільки розпад Австро-Угорської, Британської, Російської, Французької імперій відбувся саме за етнотериторіальним принципом.
Більше того, ці процеси не зупинилися на рівні імперських утворень. Здавалося б, цілком благополучні з погляду соціально-економічного розвитку та рівнів життя Чехословаччина та Югославія, які були "вітриною реального соціалізму", пережили і ще й досі болюче переживають період становлення державності своїх народів. Але якщо Чехія та Словаччина пройшли цей процес цивілізовано, то дезінтеграція посттоталітарної Югославії, що відбувалася на тлі дії релігійних (християнство - іслам) і геополітичних (Захід - Росія) чинників, здійснювалася шляхом кривавих збройних конфліктів.
Ось і спробуйте довести, що політичні процеси в сучасній Європі (та й у світі загалом) відбуваються не навколо політичного феномена нації-держави.
Досвід показує, що зміна політичного устрою, еволюція політичної культури та політичної свідомості, розподіл влади і т. ін. є різнопорядковими діями, що автоматично детермінують одна одну. Але їх усіх може методологічно об'єднати термін "політичний процес", який розвивається в результаті різних політичних дій, взаємодії політичних інститутів, ухвалення та реалізації тих чи інших політичних рішень.
Термін "процес" походить від лат. processus - рух вперед, просування. Отже, політичний процес віддзеркалює динаміку політичного життя й сучасних політичних подій та явищ. Звідси й визначення цього терміна.
Політичний процес - це динаміка подій, явищ і дій, що відбуваються в політичній сфері суспільства в контексті функціонування політичної системи розгляданого суспільства.
Передумовою, соціальною базою політичного процесу є процес соціальний, який являє собою сукупність подій, явищ, дій соціальних спільнот, груп, індивідів, спрямованих на їх відтворення та забезпечення стабільності суспільної системи.
Розвинена соціальна структура характеризує розвинене громадянське суспільство, яке є соціальною основою розвитку політичних структур і політичного процесу.
У свою чергу політичний процес логічно розглядати як соціально-політичні дії, що забезпечують відтворення політичних ресурсів і творення нового в політиці.
Політичний процес охоплює вертикальний та горизонтальний зрізи політичних відносин, є безперервним і різновекторним.
У вузькому розумінні політичний процес можна розглядати як технологію здійснення влади суб'єктом політики. Якщо додати до цього ще й політичні події та явища, не контрольовані суб'єктом політики, можна розглядати політичний процес у широкому розумінні.
Структура політичного процесу (у вузькому розумінні) являє собою:
o формування цілей і завдань політичних інститутів (держави, політичних партій і т. ін.);
o конституювання та утворення політичних інститутів і організацій;
o ухвалення та виконання політичних рішень;
o підтримка функціонування політичних інститутів і організацій;
o контроль за функціонуванням і спрямуванням розвитку політичних інститутів.
Типологію політичних процесів унаочнює табл. 4.
Політичні процеси за характером спрямування можуть бути, зокрема, прогресивні та регресивні.
Якщо йдеться про прогресивний характер політичних процесів, що відбуваються в суспільстві, умотивованим є введення ще й такого терміна до нашого політологічного словника, як "політичний розвиток".
Політичний розвиток - це перехід від певного політичного стану до якіснішого на базі вдосконалення політичних інститутів і підвищення рівня політичної культури суспільства.
Якщо суспільство в політичному плані не розвивається, це призводить до політичної стагнації - застою, відсутності змін, окостенінню організаційних форм, розпаду політичних структур, а внаслідок цього - до краху політичної системи суспільства або ж політичного регресу загалом.
Такі негативні процеси супроводжуються політичною нестабільністю, соціальними конфліктами, кризами тощо.
Традиційні суспільства (переважно в країнах, що розвиваються) мають жорстко регламентоване традиціями та звичками політичне життя. Водночас функції політичних інститутів недостатньо диференційовані, що є передумовою неадекватного реагування на економічні, соціальні та технологічні зміни в суспільстві.
Таблиця 4 Типологія політичних процесів
Ознака поділу Тип
Природа процесу Творчий
Руйнівний
Тривалість перебігу Довготривалий
Короткотривалий
Одномоментний
Рівень організації суспільства Глобальний
Регіональний
Місцевий
Форма перебігу Явний
Прихований
Динаміка перебігу Бурхливий
Спокійний
Уповільнений
Характер спрямування Прогресивний
Регресивний
Характер середовища, де відбувається Зовнішньополітичний
процес Внутрішньополітичний
Характер перебігу Еволюційний (безперервний)
Революційний (дискретний)
Охоплення учасників Загальний
Локальний
Спрямованість суб'єктів політики Конфліктний
Компромісний
Консенсусний
Характер участі в політиці Виборчий (електоральний)
Законодавчий
Управлінський
Керований
Стихійний
Сучасні політичні системи, які сформувалися в розвинених країнах світу, характеризуються більшим ступенем сприйняття нових умов, низьким рівнем політичного підкорення та конфліктності внаслідок високої спеціалізації та

 
 

Цікаве

Загрузка...