WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Розширення ЄС: підходи та оцінки - Реферат

Розширення ЄС: підходи та оцінки - Реферат

(Політичного комітету, Групи європейських кореспондентів, робочих груп і Секретаріату)9.
Етапи економічної інтеграції ЄС
Форма економічної інтеграції Скасування тарифів і квот між учасниками Єдина торговельна полггика щодо третіх країн Скасування обмежень на рух факторів виробництва (послуги, робоча сила, капітали) Гармонізація економічної полпнки та інституцій Єдина валюта, єдина валютна політика
Зона вільної торгівлі (режим вільної торгівлі формувався в період з 1959р. до 1968р.) + - - - -
Митий союз (формувався з 1958р. до 1968р.) + + - - -
Спільний ринок (формувався з 1958р. до кінця 1969р.) + + + - -
Єдиний внутрішній ринок (формувався з середини 1980-х років до 1 січня 1993р.) + + + + -
Економічний та валютний союз (у відповідності до цілей і механізмів Маастрихтського та Амстердамського договорів в основному має бути створений у 2002р.) + + + + +
9 Арах М. Европейский Союз: видение политического обьединения. - Москва, 1998, с.153-155.
На третьому етапі, з підписанням Маастрихтського договору про Європейський Союз (ДЄС), поряд із Європейськими Співтовариствами запроваджувалися інші складові співробітництва: спільна зовнішня політика та полііика безпеки (СЗППБ), політика у сфері юстиції і внутрішніх справ.
СЗППБ (другий "стовп" ЄС) іде набагато далі ЄПС у багатьох сферах. Згідно зі статтею J.1(2) ДЄС, головними цілями СЗППБ є :
" захист спільних цінностей, основних інтересів і незалежності Союзу;
" посилення безпеки Союзу та країн-членів;
" збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки;
" сприяння міжнародному співробітництву;
" розвиток та утвердження демократії і верховенства права за безумовного дотримання прав і свобод людини.
З прийняттям Амстердамського договору до ДЄС були інкорпоровані так звані Петерзберзькі завдання, закріплено формування Спільної європейської політики безпеки і оборони (СЄПБО). Були створені Офіс високого представника ЄС з питань СЗППБ та інші виконавчі органи. Під час наступних засідань Європейської Ради були зроблені подальші кроки в розпитку СЗППБ10.
Співробітництво у сфері, розглянуте в розділі IV ДЄС, становить третій "стовп ЄС". До сфер спільного інтересу віднесені:
" питання юстиції і внутрішніх справ,
" політика надання політичного притулку;
" правила, то стосуються перетину зовнішніх кордонів країн-членів;
" імміграційна політика стосовно представників третіх країн щодо їх в'їзду, переміщення та перебування на території країн-членїв;
" боротьба проти нелегального розповсюдження наркотиків і міжнародної злочинності;
" співробітництво органів правосуддя в цивільних і кримінальних справах;
" співробітництво митних і поліцейських служб з метою попередження тероризму, нелегального розповсюдження наркотиків та інших форм міжнародної злочинності.
Прийняття нової редакції ДЄС - Амстердамського договору, та наступні рішення, прийняті на саммітах ЄС11, поглибили співробітництво країн-членів у сфері юстиції і внутрішніх справ.
Етапи розширення ЄС
Рік Кількість країн-членів Країни, що приєдналися до ЄС
1951 6 Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Франція
1973 9 Велика Британія. Данія, Ірландія
1981 10 І реція
1986 12 Іспанія, Португалія
1995 15 Австрія. Фінляндія, Шнеція
10 Докладніше питання співпраці у сфері СЗППБ розглянуті у спеціальному випуску журналу УЦЕПД "Національна безпека і оборона", 2001, №9.
11 На засіданні Європейської Ради в Тамлере (жовтень 1999р.) питання юстиції і внутрішніх справ зазначені як пріоритетні в порядку денному ЄС; на Гельсінській Європейській Раді прийнято план дій стосовно боротьби з нелегальним розповсюдженням наркотиків на 2000-2004рр; у вересні 2000р прийнято рішення про створення фонду біженців з виділенням 216 млн. на п'ятирічний період.
Розширення ЄС: основні цілі та етапи
Перші етапи поглиблення європейської інтеграції характеризувалися тим, що вони протікали на відносно обмеженій території, яка охоплювала лише шість країн. В економічному сенсі ці країни керувалися принципами досить сильного колективного протекціонізму, який протягом певного періоду сприяв становленню Європейських Співтовариств як одного з найбільш потужних центрів Глобальної економічної системи, перетворенню підприємств цих країн на конкурентоспроможних суб'єктів господарювання, здатних протистояти почужним американським транснаціональним корпораціям. Економічне піднесення Співтовариств створювало передумови і для зміцнення політичних позицій країн-членів, які значно підсилювалися започаткуванням формування спільних політичних інститутів, а згодом - і формування спільної зовнішньої політики та політики безпеки.
Таким чином, прогресуючий процес поглиблення європейської інтеграції, досягнення її первісних цілей створив передумови для територіального розширення Європейських Співтовариств, в згодом - і Європейського Союзу. Ця мета диктувалася геополітичними та геоекономічними інтересами зміцнення своїх позицій в епоху, коли почали формуватися нові риси світової економіки, які зараз прийнято характеризувати як процес глобалізації.
Вперше рішення про необхідність одночасного поглиблення інтеграції та приєднання нових членів було прийнято в Гаазі в грудні 1969р., тобто практично одночасно із завершенням створення спільного ринку "шістки". З того часу вже відбулося чотири етапи розширення СС: у 1973р. до "шістки" приєдналися Велика Британія, Данія та Ірландія; у 1981р. - Греція; у 1986р. - Іспанія і Португалія; у 1995р. - Австрія, Фінляндія і Швеція (таблиця "Етапи розширення ЄС").
Швейцарія. Ліхтенштейн і Норвегія у різний час теж подавали заявки на вступ до ЄС. Однак, Норвегія двічі відмовлялася від приєднання після референдумів 1972р. ти 1994р.; заявки, подані Швейцарією і Ліхтенштейном, були відкладені після референдуму 1992р. у Швейцарії, за результатами якого було вирішено не приєднуватися до Європейської економічної зони12.
Таким чином, на сьогодні Європейський Союз нараховує 15 країн-члснів (ЄС-15) із територією 3.19 млн. км2 загальною чисельністю населення 377 млн. чол. та ВВП у розмірі Є8510 млрд.
Результати попередніх етапів розширення ЄС
Збільшення кількості членів ЄС Збільшення площі
(% до попереднього етапу) Збільшення населення
(% до попереднього етапу) Збільшення загального
ВВП (% до попереднього етапу) Зміни в розмірах ВВП на душу населення
(% до попереднього етапу) Середнє значення ВВП на душу населення
(ЄС-6=100)
З 6 до 9 31 32 29 -3 97
3 9 до 12 48 22 15 -6 91
3 12 до 15 43* 11* 8* -3* 89*
" 3 урахуванням об'єднання Німеччини.
12 Див o >ІОр://еигора.еи.іп{/Мех епМт
Кожен етап розширення збільшував територію, чисельність населення та сукупний економічний потенціал Союзу, але водночас - зменшував економічні показники в розрахунку на душу населення (таблиця "Результати попередніх етапів розширення ЄС"13).
Як свідчать наведені в таблиці дані, ЄС, здійснюючи стратегію, спрямовану на розширення свого соціально-економічного та політичного простору, жертвує поточними інтересами забезпечення максимально високого життєвого рівня членів Співтовариства. Ця стратегія, очевидно, виходить з того, що завдяки ширшому інтеграційному простору, в перспективі вдасться отримати істотні геоекономічні та геополітичні переваги.
В той же час, з поглибленням інтеграційного процесу об'єктивно наростають проблеми із забезпеченням однорідності європейського простору. Ця особливість пов'язана із включенням в орбіту інтеграції нових членів, які за

 
 

Цікаве

Загрузка...