WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політика як соціальне явище. Політична влада - Реферат

Політика як соціальне явище. Політична влада - Реферат

взаємопов'язана з іншими видами соціальної влади, при чому що всі вони можуть бути використані в політичних цілях. Інші види влади виділяються залежно від методів здійснення та сфери поширення.
Економічна влада - об'єктивно зумовлені матеріальними потребами життя суспільства відносини, в яких власник засобів виробництва підпорядковує своїй волі поведінку інших учасників процесу виробництва. Засобами такого підпорядкування можуть бути як безпосереднє володіння власністю, так і контроль над нею, а також кошти, цінні папери, договірні зобов'язання тощо.
Духовно інформаційна влада - це організація духовного виробництва в усіх його формах і здійснення інформаційного та іншого впливу. Ця влада реалізується за допомогою засобів духовно-інформаційного впливу на людей. Такими засобами можуть бути мораль, релігія, ідеологія, мистецтво, наукові знання, соціальні норми, інформація про поточні події суспільного життя тощо. Досить великою владою володіє церква. Незаперечною є влада моральних авторитетів, а ще більшою кримінальних авторитетів, яка ґрунтується на нормах за якими живе злочинний світ.
Але найбільшудуховно-інформаційну владу в сучасному суспільстві мають засоби масової інфорамції - преса, радіомовлення, телебачення, Інтернет. Вони є головним чинником формування громадської думки і називаються ще "четвертою владою", котра за силою впливу на суспільство прирівнюється до законодавчої, виконавчої та судової влад.
Кратологія.
Політична влада є одним з центральних понять у політології.
Політична влада як один з найважливіших проявів влади характеризується реальною здатністю класу, групи, індивіда, які відображають їх інтереси, проводити свою волю за допомогою політики і правових норм.
Специфіка політичної влади пов'язана зі здатністю індивідів, груп і їх організацій реалізувати свої інтереси і волю за допомогою засобів політико-державного управління і контролю. Політична влада поділяється на державну і суспільну (громадську), носіями якої є партії, суспільні рухи, ЗМІ.
До інших проявів специфіки політичної влади можна віднести такі:
1. на відміну від міжособистісної, політична влада присутня у відносинах між великими соціальними групами, державами, співтовариствами, суспільними організаціями;
2. політична влада передбачає необхідність проведення організаціних процедур для вираження спільних інтересів у політичній сфері, інституційну оформленість (вираження політичного інтересу через партію, державу та інші інститути);
3. поєднання відкритих і тіньових центрів влади, що діють приховано, поза сферою суспільного контролю;
4. ієрархічність відносин влади;
5. можливість делегування (передачі) частини владних повноважень від одного суб'єкта іншому, який бере на себе відповідальність за їх виконання;
6. ідеологічність.
Політична і державна влада:
Поняттям політична влада позначають можливість і здатність усіх суб'єктів політичного життя здійснювати вплив на процес прийняття політичних рішень, їх реалізацію, на політичну поведінку індивідів, соціальних груп і об'єднань. Державна влада є лише однією з форм політичної влади - це спеціально організована система державних органів, організацій та установ, створена для управління усіма сферами суспільного життя, вона характеризується монопольним правом на прийняття законів і застосування примусу.
Поняття "політична влада" ширше від поняття "державна влада". По-перше, політична влада виникла раніше від державної, ще в додержавну добу. По-друге, не кожна політична влада є владою державною (наприклад, влада партій, рухів, громадських організацій), хоча будь-яка державна влада - завжди політична. По-третє, державна влада специфічна: тільки вона володіє монополією на примус, правом видавати НПА тощо. Проте, окрім примусу вона послуговується іншими засобами впливу: переконанням, ідеологічними, економічними чинниками тощо.
Концептуальні підходи до проблеми політичної влади.
У політологічній літературі виділяють чимало концепцій трактування політичної влади, найголовнішими з поміж яких є:
Біхевіористський (від анг. - поведінка) - влада як певний тип поведінки, заснований на можливості зміни поведінки інших людей.
Інструменталістський - влада як можливість використання певних засобів, зокрема насильства.
Телеологічний - влада як досягнення певних цілей і одержання результатів.
Структуралістський - влада як особливі відносини між тим, хто управляє, і тим, хто підпорядковується.
Конфліктологічний - влада як можливість прийняття рішень, які регулюють розподіл благ у конфліктних ситуаціях.
Реляціоністський - влада як між особові стосунки, які дають змогу одному індивідові змінювати поведінку іншого.
4. Ознаки, структура, суть, зміст, форма та функції політичної влади.
Ознаки політичної влади:
1. легальність влади означає її законність, юридичну правомірність. Легальна влада діє на основі чітко фіксованих нормативно-правових актів.
2. легітимність влади - це добровільне визнання її справедливою, прогресивною більшою частиною населення.
3. верховенство влади - це обов'язковість виконання владних рішень (економічних, політичних, правових та ін.) усіма членами суспільства.
4. вплив влади - це здатність суб'єкта політики здійснювати вплив у певному напрямку на поведінку індивідів, груп, організацій, об'єднань з метою сформувати чи змінити думку людей з певного питання, врегулювати політичну поведінку соціальних суб'єктів.
5. всезагальність (публічність) - означає, що політична влада діє на основі права від імені усього суспільства.
6. моноцентричність влади означає існування загальнодержавного центру (системи владних органів) прийняття рішень.
7. ефективність і результативність полягає у тому, що саме в конкретних соціальних результатах реалізуються усі задуми, платформи, програми влади, з'ясовується її здатність ефективно управляти усіма сферами суспільного життя.
Цілі влади:
1. забезпечення життєздатності та цілісності суспільства;
2. створення гарантій внутрішнього життя суспільства.
Структура влади.
Структура влади - це ті компоненти, без яких вона не відбувається. Таким є її суб'єкт, об'єкт, підпорядкування об'єкта, джерела і ресурси влади.
Суб'єкт. Ним є джерело активної предметно-практичної діяльності, спрямованої на об'єкт. Існує думка, що поняття "суб'єкт влади" і "носій

 
 

Цікаве

Загрузка...