WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Застосування технологій шоу-бізнесу у президентських виборчих кампаніях 2004 року (порівняльний аспект Україна – США) - Курсова робота

Застосування технологій шоу-бізнесу у президентських виборчих кампаніях 2004 року (порівняльний аспект Україна – США) - Курсова робота

політтехнології існують, але більшість з них діє тільки в ряді країн, що мають загальну політичну культуру. Світовий політичний простір і політичний ринок сегментовано. Існує єдиний простір країн СНД, зона країн Східної Європи, країни Західної Європи, країни Балтії, країни Скандинавії, країни Північної Америки, країни Південної Америки і т.д. Спільність політичної культури в групі країн полегшує перенесення технологій з держави в державу, але корінні розходження роблять запозичення більшої частини іноземного досвіду неможливими.
Краєзнавча специфіка застосування універсальних передвиборчих технологій враховує наступні особливості населення регіонів: ментальність, існуючі культурно-національні традиції, рівень соціальної свідомості суспільства, мовні переваги, расові переваги, гендерні переваги, політичні традиції, готовність виборців сприймати ті чи інші знаряддя виборчих кампаній з позицій оцінки їх корисності, привабливості та конкретної адресності. Але визначальним фактором у виборі форм впливу на електорат є законодавча база держави.
Отже, виборчі технології - явище багатогранне. Чим гостріша конкурентна боротьба кандидатів, тим різноманітніший інструментарій форм впливу на свідомість виборця. Технології, які активно інтегруються у політичний простір і використовуються для проведення передвиборчої кампанії ринкового типу, застосовуються у сфері маркетингу, шоу-бізнесу вже понад століття і доводять свою ефективність. Саме тому політтехнологи середини ХХ ст. в пошуках нових засобів переконання виборців у доцільності голосування за певного кандидата звернулися до законів масової культури.
1.2. Шоу-бізнес: теоретичні аспекти
Культура будь-якого суспільства являє собою цілісну систему з властивими їй ознаками. На основі системного аналізу культури можна прогнозувати тенденції її розвитку, взаємодію між різними її складовими [8, c. 2].
Шоу-бізнес є однією зі складових культури сучасного суспільства, яка, з одного боку, виникає і розвивається в певному соціокультурному контексті і відбиває особливості його як цілісної системи, а з іншого, сама суттєво впливає на розвиток культури. Дане явище багатогранне, включає у себе: музичну індустрію, кіно індустрію, event show (масові свята, дійства, концерти), популярне книговидання, професійний спорт, театр та інші форми сучасного мистецтва.
Системний аналіз сфери шоу-бізнесу передбачає врахування комплексу культурних феноменів - як "зовнішніх" (фестивалі, концерти, шоу), так і "внутрішніх", пов'язаних з психологічними аспектами ментальності, духом епохи, стилем, модою, що зумовлюють попит на певні явища культури. Такого аналізу потребують і явища, що визначаються поняттями "маркетинг", "підприємництво", "бізнес" та "політика" і також є структурними елементами культури суспільства.
Глибше розкрити поняття "шоу-бізнес" допомагають його визначальні особливості:
- одержання прибутку;
- видовищність;
- масовість;
- популярність [7, c. 8].
Шоу-бізнес - багатовимірне явище, тому його всебічне вивчення вимагає різних аспектів аналізу. Найважливіші з них - економічний, культурологічний, соціологічний, нормативно-правовий, психолого-педагогічний, художньо-естетичний, історичний. Розглянемо їх детальніше.
1. Економічний аспект. "...Особливості економічного аспекту шоу-бізнесу передбачають розуміння і значення останнього як складової культури з одного боку та національної економіки - з іншого. Кошти, вкладені в культуру, дають значний прибуток і стимулюють розвиток інших галузей. Тому сферу культури можна вважати важливим чинником економічного зростання" [9, c. 13].
2. Культурологічний аспект. Дослідження шоу-бізнесу спрямоване на аналіз особливостей його функціонування в культурному середовищі різних країн світу і дозволяє простежити динаміку його розвитку у світовому соціокультурному контексті.
3. Соціологічний аспект. Предметом соціологічного дослідження мистецтва є: загальні закономірності функціонування мистецтва в суспільстві; структура і форми художнього життя суспільства; соціальні групи, їх діяльність (поведінка), пов'язана зі сферою музики та інших видів мистецтва; комунікативні аспекти мистецтва; розвиток мистецтва в різних соціальних і технічних умовах.
4. Психолого-педагогічний аспект. "Розкручування" "зірок", формування смаків, реклама в шоу-бізнесі здійснюються за певними соціально-психологічними законами. Тому важливо проаналізувати соціально-психологічні механізми їх впливу, а також соціально-психологічний (вплив на суспільну свідомість) і педагогічний (формування смаків) ефект.
Розглядаючи явище шоу-бізнесу, не можна його відокремлювати від поняття "маркетинг".
Маркетинг - це сучасна система управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств, що ґрунтується на комплексному аналізі ринку.
Модифікована концепція маркетингу передбачає продаж ідей, послуг тощо. В цьому розумінні поняття маркетингу застосовується і до шоу-бізнесу. Суть маркетингу у сфері шоу-бізнесу може бути викладена таким чином: знати і розуміти споживача, тобто клієнта, прагнути відповідності "шоу-продукції" його запитам.
Найважливішими складовими успіху будь-якого нового проекту в шоу-бізнесі є нова ідея, що потребує концептуального обґрунтування і правильного добору команди для бізнесової реалізації цієї ідеї. Склад організації шоу-бізнесу залежить від поставленої мети. Наприклад, оптимальний штатний розклад продюсерської агенції виконавця є наступним: генеральний продюсер, головний менеджер, художній керівник проекту, головний бухгалтер, менеджер, юрист, бухгалтер, секретар-референт. Перед робочим колективом шоу-бізнесової організації постає низка питань, які групуються у блоки, що ідентичні розглянутим вище в підрозділі 1.1. У наступному розділі автором буде доведено подібність двох на перший погляд різних організацій - передвиборчого штабу і продюсерської агенції [9, c. 39].
Розглядаючи явище шоу-бізнесу, ми перед усім маємо на увазі музичну індустрію. Адже виробничий цикл створення музичного продукту (синглу, пісні) набагато менший, ніж у сфері кіно або модельного бізнесу. Тобто музична індустрія - це найдинамічніший сегмент сучасного шоу-бізнесу, який оперативно реагує на суспільно-політичні та культурні зміни у світі, дозволяє швидше отримати прибуток.
Отже, давайте розглянемо детальніше, що є спільного та відмінного між шоу-бізнесовими процесами та виборами.
Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЙ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ШОУ-БІЗНЕСУ: КОМПОРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
2.1. Порівняльні аспекти
Історичний аспект. Феномен шоу-бізнесу існував ще за часів античності. Перші комерційні видовищні заходи проводилися у древній Греції. Улюбленими видами розваг були театр і спортивні змагання, а в древньому Римі найбільшою популярністю користувалися бої гладіаторів. З загибеллю античної цивілізаціїзникли і властиві їй видовищні заходи. У середньовічній Європі культ християнського аскетизму змусив вважати видовища ганебною забавою простолюду. Шоу були реабілітовані в епоху нового часу, коли індустрія дозвілля стала розвиватися як частина

 
 

Цікаве

Загрузка...