WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → 1. Охарактеризуйте типології політичної влади. 2. З’ясуйте структуру та фукнції політичної системи - Контрольна робота

1. Охарактеризуйте типології політичної влади. 2. З’ясуйте структуру та фукнції політичної системи - Контрольна робота

більшості, яка володіє високим майновим цензом, часто - військовою силою;
" теократія - влада церкви;
" охлократія - влада натовпу, що спирається не на закони, а на миттєві настрої та примхи юрби, яка часто піддається впливові демагогів, стає деспотичною і діє тиранічне;
" демократія - влада народу на основі закону та забезпечення прав і свобод громадян.
Сучасні дослідники виокремлюють ще владу партократії (партійної верхівки, номенклатури),бюрократії (панування вищого державного чиновництва, засилля надцентралізованості й заформалізованості в державі), технократії (вирішальний вплив у суспільстві здійснює науково-технічна еліта; панування технологічного мислення).
Будь-яка державна діяльність потребує керівництва, керівництво - влади, а будь-яка влада - легітимності. Ознаки (риси) державної влади:
1) публічна влада - виступає від імені всього суспільства (народу), має "публічну" основу своєї діяльності (казенне майно, власні прибутки, податки);
2) апаратна влада - концентрується в апараті, системі органів держави і через ці органи здійснюється;
3) верховна влада - юридичне уособлює загальнообов'язкову волю всього суспільства, має у своєму розпорядженні монопольне право видавати закони і спиратися на апарат примусу як на один із засобів дотримання законів та інших правових актів;
4) універсальна влада - поширює владні рішення на усе суспільство: вони є загальнообов'язковими для всіх колективних і індивідуальних суб'єктів;
5) суверенна влада - відділена від інших видів влади усередині країни (від партійної, церковної та ін., від влади інших держав). Вона незалежна від них і має виключне монопольне становище у сфері державних справ;
6) легітимна влада - юридичне (конституційне) обгрунтована і визнана народом країни, а також світовою спільнотою. Наприклад, представницькі органи набувають легітимності в результаті проведення виборів, передбачених і регламентованих законом.
Нелегітимна влада вважається узурпаторською. Узурпацією є порушення правових процедур при проведенні виборів або їх фальсифікація. Зловживання легітимною владою, тобто використання її в протизаконних цілях на лихо суспільству і державі, перевищення владних повноважень, є також узурпацією влади. Стаття 5 Конституції України говорить: "Ніхто не може узурпувати державну владу";
7) легальна влада - узаконена у своїй діяльності, в тому числі у застосуванні сили в межах держави (наявність спеціально створених органів для утримання влади і втілення її рішень у життя). Легальність - це юридичне вираження легітимності: здатність втілюватися в нормах права, функціонувати в межах закону. Діяльність легальної влади спрямована на стабілізацію суспільства. Нелегальна влада (наприклад, мафіозна, злочинна) діє поза рамками закону, вносить беззаконня і безладдя до суспільства. Яке співвідношення держави і державної влади? Поняття "держава" і "державна влада" - близькі і багато в чому збіжні. У ряді випадків вони вживаються як тотожні, взаємозамінні. Але між цими поняттями є й відмінності. Поняття "держава" є місткішим: воно охоплює не лише владу саму по собі, але й інші інститути, органи влади. Державна влада - це самі владостосунки (керівництво /панування/ - підкорення).
2. З'ясуйте структуру та фукнції політичної системи
Політична система суспільства є підсистемою більш широких систем - "суспільства", "громадського суспільства". Це означає, що функціонування всіх етносоціальних спільностей (народ, нація, класи та ін.), а також індивідів не зводиться до політичної діяльності і різних форм її "організації". Поняття громадянського суспільства включає також сукупність неполітичних відносин у суспільстві, тобто економічних, духовних, моральних, релігійних та ін. Воно включає широку систему соціальних інститутів і між особистісних відносин, які створюють умови для самореалізації індивідів і колективів і через які виражаються і реалізуються приватні інтереси і потреби. Мова йде про такі інститути, як сім'я, церква, засоби масової інформації, культурні інститути, наукові об'єднання та ін. Саме наявність таких інститутів створює основу для розрізнення політичної системи і громадського суспільства.
Політична система суспільства являє сукупність взаємозв'язаних і взаємозалежних державних, партійних організацій, громадських об'єднань, за допомогою яких здійснюється завоювання утвердження і функціонування політичної влади в суспільстві відповідно до досягнутого рівня його політичної культури.
Політична система суспільства має свою структуру. Чітка окресленість структурних елементів дає можливість краще збагнути механізм функціонування політичної системи, ступінь її розвитку, політичні можливості.
Структуру політичної системи суспільства становлять такі елементи:
· політична, державна влада;
· політичні відносини;
· політична організація суспільства;
· політичні принципи та правові норми, які формують політичну поведінку;
· політична свідомість і політична культура.
Політична система суспільства являє собою сукупність неоднопорядкових елементів, які об'єднані однією сферою політичного життя. Різноякісність елементів політичної структури забезпечує достатню усталеність зв'язків між ними. Це властиво складним, багатомірним системам. Така складність виражає закономірність: чим розвиненіше суспільство, тим складнішою є його політична система.
Кожна політична система базується на певних факторах, що визначають характер і напрям її розвитку.
Такими факторами є:
1. Політичний інтерес класів, соціальних груп, соціально-політичних, етнічних спільностей.
Політичний інтерес, найбільш виразно втілений у політичній владі, відбиває насамперед інтерес економічний. Саме рабовласник, феодал в узагальненому вигляді є політичними суб'єктами, що забезпечують на основі класового інтересу функціонування певної системи. Розвиток промисловості і торгівлі зумовив формування загальнополітичного інтересу в межах однієї держави, а також світової політичної системи. Розширення економічних зв'язків створює можливості для формування політичної системи у масштабах країни. Безпосередню роль в осмисленні політичного інтересу відіграють політичні партії. Осмислений політичний інтерес втілюється у владних функціях, політичних відносинах і організаційних структурах. Крім суб'єкта політики - власника, на політичну арену виходить суб'єкт, який ставить собі за мету - боротьбу проти нього, він створює свої політичні структури, які відображають

 
 

Цікаве

Загрузка...