WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Взаємодія і взаємозв'язок між політикою та владою. - Реферат

Взаємодія і взаємозв'язок між політикою та владою. - Реферат


Реферат
Взаємодія і взаємозв'язок між політикою та владою.
ЗМІСТ
ВСТУП
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
2. КОНЦЕПЦІЇ ВЛАДИ
3. ДЕРЖАВНА ВЛАДА ЯК ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ПОЛІТИКОЮ ТА ВЛАДОЮ
4. СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ
5. СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНИХ ВЛАДОВІДНОСИН
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВИСНОВОК
ВСТУП
Влада, владовідносини являють собою необхідний механізм регулювання життя суспільства, забезпечення його єдності. Історія владарювання політичного - одна із найцікавіших. І скільки не прагнули суспільство знавці розкрити таємницю її, політична влада і досі залишається загальною проблемою наукового дослідження, людської думки, індивідуальної зацікавленості. У політології влада, її сутність, характер мають важливе значення для розуміння природи політики, політичної системи суспільства, політичного процесу, політичного прогресу тощо.
Головним елементом, який пов'язує все політичне у суспільстві в єдину політичну систему і який визначає зміст поняття "політика", є влада. Оскільки політика знаходить свій вияв у керівництві, управлінні, організації, примусі та інших явищах, спрямованих на упорядкування життя суспільства, то влада як змістовний складовий елемент всім їм іманентно властива. Немає політики без влади і влади без політики. Саме навколо влади, політичної влади, виражених у ній політичних інтересів і потреб і розгортається політична життєдіяльність. Вона структурується, організується у певну систему, а саме - у політичну систему суспільства. Влада є одним із стрижнів, навколо якого формується цілісність політичної системи. Від сутності, змісту, механізму функціонування влади залежать характер і спрямованість політичної системи.
Влада (політична, державна) є формою волевиявлення суб'єкта влади. Напрямок світової політичної науки, що досліджує владу, називається кратологівю, а вчені, які займаються дослідженнями у цій галузі,- кратологами. У світовій кратології існує багато різноманітних визначень влади. І це не випадково, бо навряд чи знайдеться ще проблема, значення якої важко переоцінити, оскільки вона зачіпає інтереси кожного з нас. Надзвичайно влучно з цього приводу висловився ще в середині XVII ст. Томас Гоббс; "Я не сумніваюсь, що якби істина, що три кути трикутника дорівнюють двом кутам квадрата, суперечила праву будь-кого на владу або інтересам тих, хто вже володіє владою, то оскільки це було б під владою тих, чиї інтереси ця істина зачепила, вчення геометрії якщо не заперечувалося б, то було б витіснене спалюванням книг з геометрії".
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
Політична, державна влада відіграє визначальну роль у політичній системі суспільства. Насамперед дамо загальносоціологічне визначення влади.
Влада - це реальна здатність суб'єкта соціального життя (соціуму) здійснювати свою волю, впливати на діяльність, поведінку людей за допомогою певних засобів - авторитету, права, насильства.
Соціальна система влади створює цілісність, до якої входять її підсистеми - політична, економічна, правова та ін. У суспільному житті всі вони взаємопов'язані. Всі вони втілюють волю певної спільності - класу чи соціальної групи. У соціальній системі влади особливе місце посідає політична влада.
Політична влада - реальна здатність соціальної спільності, індивіда до виявлення своєї волі у політиці на основі осмисленого політичного інтересу.
Особливості політичної влади:
1. Здатність, готовність суб'єкта влади виявити політичну волю. Підкреслюючи значення волевиявлення суб'єкта влади, слід зазначити, що його не можна абсолютизувати, оскільки це призводить до волюнтаризму в політиці.
Що таке волюнтаризм у політиці? Це якщо воля суб'єкта розглядається як головний фактор політики і спрямовується на довільне вирішення політичних проблем. Волюнтаризм пов'язаний з перебільшенням ролі і значення політичної влади у суспільному житті, наділенням її безмежними властивостями при регулюванні і змінах соціальних умов.
2. Охоплення всього політичного простору взаємодією різних політичних суб'єктів. Влада - засіб, за допомогою якого суб'єкти влади здійснюють політичний вплив на суспільство в цілому. Він може бути прямим або непрямим, відкритим або прихованим, з використанням засобів насильства (включаючи військово-політичні) або ненасильницьким, коротко- або довгостроковим. Використання політичною системою такого засобу, як влада, залежить від рівня зрілості її елементів - держави, політичних партій, рухів, інших громадських об'єднань, правильності їхньої політичної стратегії і тактики у внутрішній і зовнішній політиці, здатності сприяти суспільному .прогресу.
3. Наявність політичних організацій, через які суб'єкт політичного волевиявлення здійснює політичну діяльність.
4. Осмислення політичного інтересу і політичних потреб.
5. Забезпечення соціального панування в суспільстві суб'єкта політичної влади.
2. КОНЦЕПЦІЇ ВЛАДИ
Існують різні концепції влади, серед них - біхевіористська, реляціоністська, інструменталістська, структурно-функціональна, конфліктна, марксистська та ін.
Оскільки категорія влади є багатозначною й різновимірною, а також вихідною й визначальною у державно-політичній сфері, розглянемо зміст існуючих концепцій влади. Послідовність викладу їх свідчить певною мірою про історичну послідовність дослідження влади у світовій політології.
Біхевіористська концепція влади. Англійське слово Ьеhаvіо (u) rism (Ьеhаvіоur) означає "поведінку". Політичний біхевіоризм зводиться до намагання маніпулювати поведінкою на рівні окремої людини заради стабільності політичної системи. Влада розглядається як вихідне начало, яким детермінуються всі політичні дії особи. Виходячи з цього, окреслюються такі підходи до визначення влади.
1. Влада як "воля до влади". На цьому побудована "силова модель" політичного процесу.
2. Політичні відносини розглядаються як ринок влади. Відповідно до цього розробляється "ринкова модель" політичного процесу, за якою влада продається і купується за правилами ринку, де діють попит й пропонування, прагнення до вигоди, конкуренція продавців і покупців.
3. Зв'язок ринку влади і влади держави. При такому підході держава розглядається як структура, що упорядковує владу, визначає правила політичної гри, приборкує ринкову стихію влади.
4. Політичний ринок як змагання суб'єктів влади. На цій основі будується "ігрова модель" політичного процесу. В її тлумаченні політичний світ розглядається як театр, поле гри, де успіх влади залежить від здібностей, сили, гнучкості суб'єкта, здатності його перевтілюватися, наполягати та ін.
Найбільш видатними представниками біхевіоризму є Ч. Мерріам, Г. Лассуел, Дж. Кетлін, Ж. Бюрдо, А.

 
 

Цікаве

Загрузка...