WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Проблеми трансформації партійних систем в пострадянських країнах: партії та партійні системи - Реферат

Проблеми трансформації партійних систем в пострадянських країнах: партії та партійні системи - Реферат


Реферат з політології
на тему:
Проблеми трансформації партійних систем
в пострадянських країнах: партії та партійні системи
У сучасному суспільстві важко уявити політичне життя без існування політичних партій, оскільки саме партії змушують його рухатися, бути не сталим, а динамічним. Партії - це своєрідна запорука прийняття вірних рішень, оскільки вони одночасно є вираженням інтересів суспільства та засобом їх реалізації. Однак, це можливо лише за умови, якщо політичні партії мають реальну вагу у суспільстві, можуть вільно конкурувати у боротьбі за державну владу. Таким чином, головною складовою політичних відносин є стосунки між партіями, які виявляються саме на терені відносин до державної влади [1].
Ці чинники можна дослідити, розглянувши поняття та типи партійних систем, оскільки вони є складовими політичного суспільства загалом.
Передусім, важливо визначити поняття партійної системи. Її потрібно розглядати як суспільний феномен. Варто зазначити, що відсутність загальноприйнятих критеріїв визначення даного поняття приводить дослідників до різноманітних підходів та оцінок, що неминуче призводить до виникнення теоретичних проблем формування партійної системи.
Сьогодні існує досить багато визначень поняття партійної системи - більш, ніж сто. Це само по собі вказує на чисельність критеріїв, які використовуються при аналізі партійних систем. Розглянемо найпоширеніші погляди на визначення партійної системи.
Деякі вчені під партійною системою розуміють "сукупність політичних партій, які існують у країні, незалежно від форм діяльності та ступеня іституалізації згідно з чинним законодавством" [2] або "сукупність політичних сил, представлених у парламенті, або таких, які прагнуть до представництва у ньому" [3].
Інша група дослідників схиляються до думки, що партійна система це "право партій на формування власної системи правління" [4], а також "сукупність відносин між легально діючими політичними партіями, що виявляються у спільній боротьбі або суперництві за владу у суспільстві" [5].
На нашу думку, приведені вище визначення партійної системи є дещо вузькими, оскільки вони визначають лише певні компоненти партійної системи. Доречніше було б визначити дане поняття як "сукупність політичних партій, відносин між ними, між партіями і державою, їх характер, умови діяльності, погляди на базові цінності політичної культури суспільства та ступінь узгодженості у цих поглядах, що реалізовані у прийнятих ними ідеологічних доктринах та формах і методах практичної політичної діяльності" [6].
Отже, узагальнюючи думки науковців, можемо сказати, що партійна система - це політичний простір, який складається з політичних партій та упорядкованої певним чином сукупності відносин між собою та іншими елементами політичної системи суспільства.
Проведений нами аналіз дозволяє дійти висновку, що з'ясування суті поняття "партійна система" вимагає використання як інституційного, так і функціонального підходів, а також співставлення різних точок зору.
Треба зазначити, що існують також специфічні ознаками партійної системи. По-перше, це існування політичних партій (в окремих випадках - однієї), оскільки саме вони здійснюють вагомий вплив на реалізацію політичної влади у державі. По-друге, це наявність певним чином впорядкованих на нормативно організованій основі відносин між політичними партіями, зв'язків між ними у боротьбі за владу і контроль за діяльністю владних структур. По-третє, це існування взаємин між політичними партіями та іншими інститутами політичної системи суспільства: встановлення контактів із установами держави, суспільними об'єднаннями та електоратом. Ці ознаки і визначають певну партійну форму існування державної влади [7].
Таким чином, партійна система представляє собою організований за участю партій спосіб реалізації політичної влади, і є важливим структурним елементом політичної системи суспільства.
Важливо також уточнити суть двох однаково звучних, але істотно відмінних понять, таких як "багатопартійна система" та "багатопартійність", які іноді можуть становити джерело проблем, пов'язаних із категоріальним апаратом. У першому випадку йдеться про політичну систему як форму існування державної влади, в другому - про існування певної кількості політичних партій. Політична система є багатопартійною, якщо в здійсненні влади так чи інакше (шляхом входження в урядовий кабінет, представництва в законодавчих, виконавчих органах тощо) беруть участь декілька партій. В іншому разі повинна йти мова про однопартійну політичну систему. Що ж стосується багатопартійності, то вона, на нашу думку, розвивається поза безпосереднім зв'язком з державною владою [8].
Досліджуючи формування партійної системи, важливо визначити основні підходи щодо класифікації партійних систем, оскільки спірним є питання чи підходить західна класифікація партійних систем до тих партійних систем, які виникли у процесі трансформування посттоталітарних країн.
Більшість дослідників погоджується, що на сучасному етапі цілком очевидно, що класовий критерій класифікації партійних систем, який домінував у радянській науці, не витримує серйозної наукової критики. Немає і не може бути такої партійної системи, яка б була прямим відображенням класової структури суспільства. "Чисті" класові партії - явище майже неіснуюче, тому що кожна партія прагне до розширення своєї соціальної бази, тому партійні системи визначаються не лише класовим складом населення, але і його національним складом, релігійним світоглядом, тощо [9].
Сьогодні як базова приймається так знана модифікована класифікація (або двомірне планування), яка представляє собою поєднання кількісного та якісного критеріїв [10].
Під кількісним критерієм розуміють кількість партій, що беруть реальну участь у політичній боротьбі і формуванні інститутів державної влади. За цією ознакою партійні системи поділяються на одно-, дво- та багатопартійні (або однопартійні системи та системи з більш, ніж однією партією). При цьому зазначається, що, партійна система це не арифметична сума всіх існуючих партій, а сукупність піше тих із них, які мають суттєвий вплив на прийняття політичних рішень (так звані "доречні партії") Звичайно, розрізняють двотиповий та багатотиповий поділ партійних систем за кількісною ознакою.
Під якісним критерієм розуміють якісні характеристики політичних партій ("сила парти", їх "коаліційний потенціал", "сила залякування" (потенціал шантажу), ступінь та характер конкурентності партійної системи (в першу чергу - наявність чи відсутність організованої опозиції), характер політичного режиму.
Виходячи із даних критеріїв, ми приймаємо за базову класифікацію партійних систем запропоновану Дж. Сарторі, де основною відмінністю між партійними системами вважається відмінність між партійними системами із вільною конкуренцією та партійними системами без конкуренції або з обмеженою конкуренцією [11].
В межах однопартійної системи існують наступні їїрізновиди: тоталітарна (в якій усі інші партії заборонені), авторитарна (де лише номінально існують інші партії), догматична (яка передбачає панування певної

 
 

Цікаве

Загрузка...