WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Демократія в Америці (по книзі Алексіса де Токвілля) - Реферат

Демократія в Америці (по книзі Алексіса де Токвілля) - Реферат

Америки - від Сходу й до Заходу Гудзона і аж до Флориди. В цьому дусі дослідник пише: "Такі принципи, як участь у громадському житті, проведення вільної податкової політики, підзвітність носіїв влади, особиста свобода, винесення вироку судом, які лягли в основу сучасних конституцій, в XVII столітті ще не були чітко зрозумілими для Європи, і ці принципи навіть не домінували в Англії, але вони були загальновизнаними і встановленими Законом у Новій Англії, без обговорення (С. 45-46).
Використовуючи "підказу" Алексіса де Токвілля щодо розуміння його праці, зроблену у І-й главі, в котре зауважимо, що ці особливості беруть свій початок з історії Пн. Американського континенту. "Всі європейські колонії містили елементи демократії, тому що залишивши свою метрополію, емігранти на нових землях не мали ніякого бажання до панування над іншими". А це вже суттєва ознака, яка багато пояснює.
Фундаментом демократії в Америці є особиста свобода індивіда. Поряд із "індивідуалізмом" слід підкреслити також інші складові демократії: "суверенітет" та "рівноправність".
Вражає те, як А. де Токвілль зміг проаналізувати і описати цю складну, і, водночас просту систему демократії в порівняно невеликій за своїй об'ємом праці. В цьому полягає її додаткова цінність.
Висновки
Отже, здійснивши стислий аналіз праці французького дослідника Алексіса де Токвілля "Демократія в Америці" можна зробити дві групи висновків. Перша група стосується власне самої книги, а друга - того змісту, який вкладає автор в поняття "демократія в Америці".
Публікація добре структурована, і легко сприймається (зрозуміло, що також і завдяки адаптації Річардом Хефнером, зробленої для сучасного читача). В "Демократії в Америці" автор приділяє достатньо уваги практично всім аспектам демократичного устрою в США: політичному, економічному, соціально-культурному та ін. Ключем до розуміння всієї праці є Глава І цієї книги.
Щодо самого визначення демократії в Америці, то звісно, однозначної відповіді немає. Алексіс де Токвілль детально описує переваги і недоліки цього устрою в США, використовує порівняння "американської моделі демократі" із англійською та французькою. Токвілль навіть зазначає відмінності та спільні риси американської та російської націй.
В закінчення можна навести фразу сера Вінстона Черчілля щодо демократії: "Демократія - це найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всі решта форм, які вже були випробувані людством".
В цілому, мета та завдання, які були поставлені автором реферату у вступі, виконані. Реферат сприяє кращому розумінню твору Алексіса де Токвілля "Демократія в Америці".
Докл. див.: Alexis De Tocqueville. Democracy in America / Edited and abridged by Richard D. Heffner. - Penguin Books, USA Inc. - New York, 1984. - 321 p.
Термінологічний словник
1. Absolute sovereignty - повний суверенітет
2. Alternative law - альтернативний закон
3. Anarchy - анархія
4. Aristocracy - аристократія
5. Authority - орган з відповідними повноваженнями
6. A principle of equality - принцип рівності
7. Ballot - голосування, бюлетень
8. Boundless - необмежений
9. Branches of power - гілки влади
10. Community - спільнота
11. Compulsory occupation - примусове становище
12. Concentration of power - централізація влади
13. Constitution - конституція
14. Conservatism - консерватизм
15. Concentration of power - концентрація влади
16. Corruption - корупція
17. Centralization of government - централізація уряду
18. Civil society - громадянське суспільство
19. Civil life - громадянське життя
20. Civilization цивілізація
21. Criminal law - кримінальний закон
22. Creative power - креативна влада
23. Democracy - демократія
24. Democratic revolution - демократична революція
25. Democratic communities - демократичні співтовариства
26. Domestic economy - внутрішня економіка
27. Despotism - деспотизм
28. Despotic power - деспотична влада
29. Decentralization - децентралізація
30. Direct democracy - пряма демократія
31. Disorder - безлад
32. Dissimilarities of the political thoughts - розмаїття політичних думок
33. Elections - вибори
34. Enlightening - просвітництво
35. Executive power - виконавча влада
36. Equality of sexes - рівність між статями
37. Equality - рівність
38. Freedoms - свободи
39. Federalism - федералізм
40. Fixed regulations - фіксовані регулювання
41. Justice - правосуддя
42. Juridical power - судова влада
43. Individualism - індивідуалізм
44. Individual action - індивідуальна дія
45. Instability - нестабільність
46. Intelligence - інтелігенція
47. Irresistible - неспроможний до опору
48. Legislation - законодавство
49. Legislative power - законодавча влада
50. Liberty - свобода
51. Liberalism - лібералізм
52. Limits - обмеження
53. Mass media - засоби масової інформації
54. Mass culture - масова культура
55. Majority - більшість
56. Majority rule - право більшості
57. Mentality - менталітет
58. Morality - мораль
59. Military glory - військова слава
60. Minority - меншість
61. Monarchy - монархія
62. Natural opponents - природні опоненти
63. Nobleman - дворянин
64. Partnership - партнерство
65. Physical force - фізична сила
66. Principle of equality - принцип рівності
67. Presidential influence - президентський вплив
68. Progressive motion - прогресивна дія
69. Political power - політична влада
70. Political economy - політична економіка
71. Political rights - політичні права
72. Political party - політична партія
73. Political society - політичне суспільство
74. Political action - політична дія
75. Political theory - політична теорія
76. Public opinion - громадська думка
77. Public administration - громадська адміністрація
78. Public relations - громадські відносини
79. Public Prosecutor's Office - прокуратура
80. Population - населення
81. Regeneration - регенерація
82. Religion - релігія
83. Religious belief - релігійне переконання
84. Revolution - революція
85. Republican government - республіканський уряд
86. Representative government - представницький уряд
87. Representative democracy - представницька демократія
88. Standardization - стандартизація
89. Social scale - соціальна шкала
90. Suffrage - право голосу
91. Sovereignty - суверенітет
92. Superiority of people - верховенство народу
93. The will of the nation - воля нації
94. Human rights - права людини
95. Totalitarianism - тоталітаризм
96. Tyranny - тиранія
97. Unlimited power - необмеженавлада
98. Usurpation of the rights - узурпація прав
99. Veto - вето
100. Violence - насильство

 
 

Цікаве

Загрузка...