WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Політологія" - Реферат

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Політологія" - Реферат

Полис. - 1997. - №5 - 6.
2. Вовк В. Соціально-культурні чинники формування масових умонастроювань в Україні // Політична думка. - 1998. - №12.
3. Капустін Б.Р., Клямкин И.М. Либеральные ценности в сознании россиян // Полис. - 1994. - №1.
4. Метельова Т. Лібералізм чи націонал-демократизм? // Побудова держави. - 1995. - №12.
5. Медведчук В. Социал-демократическая модель общественного развития и предпосылки её становления в Украине // Полис. - 1999. - №6.
6. Нестеров Р.В., Сибирко В.Г. Восприятия политических лидеров и отношение к демократии: некоторые особенности сознания россиян // Полис. - 1999. - №6.
7. Томенко М. Штрихи до історії ліберальної ідеї в Україні // Політична думка. - 1997. - №7.
8. Сирота Н.М. Современные политические идеологии. - Спб., 1995.
ТЕМА 10. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЬО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. УКРАЇНА У СВІТОВІЙ СПІЛЬНОСТІ
(2 години)
План семінару
1. Основні етапи еволюції міжнародних відносин.
2. Міжнародна політика ХХ ст.. Система сучасних міжнародних відносин.
3. Глобальні проблеми сучасності.
4. Зовнішня політика держави.
5. Основні принципи зовнішньої політики України.
6. Геополітичні акценти зовнішньої політики України.
Міжнародні відносини - це система міждержавних взаємодій, суб'єктами яких є держави, міждержавні організації, партії приватні особи. У сферу міжнародних відносин включаються воєнно-політичні, економічні, екологічні, гуманітарні та інші проблеми світового співтовариства. Міжнародні відносини можуть розглядатися на глобальному, регіональному, локальному рівнях. В залежності від політичних цілей; інтересів, характеру зовнішньої політики суб'єктів міжнародного життя міжнароднівідносини можуть бути стабільними і нестабільними, відносинами суперництва і ворожнечі, або довіри і співробітництва. Розкриваючи цю тему студентами треба звернути увагу цінності засади, стратегії і тактики міжнародної політики на різних етапах розвитку суспільства, прослідити еволюцію міжнародних відносин. Особливо важливою є характеристика динаміки міжнародних відносин у ХХ ст. Студенти повинні навести як практичний матеріал відносно цього питання, так і розкрити основні теорії міжнародних відносин та міжнародної політики. Розкрити зміст діяльності різних міжнародних організацій, їх вплив розвиток сучасного світу, у вирішенні глобальних проблем.
Зовнішня політика - це діяльність держави на міжнародній арені, що регулює відносини з іншими суб'єктами зовнішньополітичної діяльності: державами, міждержавними організаціями. Держава прагне через зовнішню політику забезпечити реалізацію свого національного інтересу в міжнародних відносинах. Потрібно визначити як співвідносяться внутрішня та зовнішня політика держави. Відносно зовнішньої політики України слід проаналізувати основні принципи зовнішньополітичної діяльності, основні напрямки, участь у міжнародних організаціях, роль у світовій спільноті та те як відбуваються національні інтереси держави на міжнародній арені у зовнішньополітичній концепції.
Питання для самоконтролю
1. В чому суть та роль у суспільстві міжнародних відносин та зовнішньої політики?
2. В чому проявляється діалектика внутрішньої та зовнішньої політики?
3. Які глобальні проблеми суспільства ви знаєте?
4. Назвіть основні напрямки сучасної міжнародної політики.
5. Сформулюйте основні принципи зовнішньої політики України.
6. Що таке геополітичне акценти зовнішньої політики?
7. Назвіть геополітичні акценти зовнішньої політики України.
8. Охарактеризуйте роль міжнародних організацій у системі міжнародних відносин.
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
1. Європа: формування нової геополітичної ситуації.
2. Національні інтереси України.
3. Місце і роль України у сучасній геополіитичній картині світу.
Література
1. Королько В. Україна і геополітичні процеси // Політика і час. - 1992. - №9 - 10.
2. Цыганков Л.А. Международный порядок: между прошлым и бедующим // Соц. полит. науки. - 1991. - №12.
3. Дергачов О. Вибори в Україні: зовнішньополітичні орієнтації як чинник електоральної стратегії // Політична думка. - 1999. - №16.
4. Пастухов В.Б. Конец посткоммунизма // Полис. - 1997. -№4.
5. Митрохин С.С. Политика государства и ценности общества // Полис. - 1997. - №1.
6. Молчанов М.А. Истоки российского кризиса: глобализация или внутренняя проблемы? // Полис. - 1999. - №5.
7. Гаджиев К.С. Ведение в геополитику. - М., 1998.
8. Андрианова Т.В. Геополитические теории ХХ века (социально-философские исследования). М., 1996.
9. Ильин М.В. Этап становления внутренней геополитики России и Украины.// Полис. - 1998. - №3.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Політологія /Під ред. Н.І.Сазонова. - Х.: "Фоліо", 1998.
2. Основы политической науки / Под ред. В.П.Пугачева. - М.,1993.-в 2-х ч.
3. Мельник В.А. Политология. Учеб. Минск, -1996.
4. Потульницький В.А. Історія української політології. - К., 1992.
5. Очерки политологии. Уч. Пособ. под ред. Н.И..Горлач. - Х., 1993.
6. Введение в политологию. Уч. Пособ. в 2-х ч. под ред. Н.И.Горлач. - Х., 1994.
7. Політологічний енциклопедичний словник. - К.: "Генеза", 1997.
8. Політологія / За ред. О.В.Бабкіної, В.П. Горбатенька. - К.: 1998.
9. Основи політології (Курс лекцій): Навч. посібн. / За ред. Н.М. Ямко. - Х.: ХДГУСГ, 1996.
10. Політологія: Підручник / За ред. О.І. Семкіна. - Львів. 1994.
11. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учеб. для студентов высш. учеб. заведений. - М.: Аспект Пресс, 1996.
12. Современная западная социология: словарь. - М.: Политиздат. 1991.
13. Современная западная философия: словарь. - М.: Политиздат. 1991.
14. Хто є хто в європейській та американській політології? Малий політологічний словник. - Львів, 1995.
15. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. - М.: Прогресс. 1993.
16. История политических и правовых учений. Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесяна. М., 1996.
17. Введение в политологию / К.С. Гаджиев, Г.Н. Каменская, А.И. Родионов и др. - М.: Просвещение, 1993.
18. Бодуен Ж. Вступ до політології . - К., 1995.
19. Панарин А.С. Политология. Учебник. - М.: Проспект. 1997.
20. Конституція України: Прийняття на сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. - К., 1996.
З метою поглибленого вивчення проблем курсу "Політологія" передбачаються активні форми і методи проведення занять, як дискусія, брифінг, колоквіум, "круглий стіл", предметне моделювання політичних ситуацій тощо.

 
 

Цікаве

Загрузка...