WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Політологія" - Реферат

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Політологія" - Реферат

самоконтролю
1. Які критерії визначають зміст політичного режиму?
2. В чому суть тоталітаризму?
3. Що являє собою авторитарний політичний режим?
4. Чим відрізняється авторитарний політичний режим від тоталітарного?
5. В чому суть ліберального політичного режиму?
6. Які значення має термін "демократія"?
7. Які принципи демократії ви знаєте?
8. В чому суть політичного демократичного режиму?
9. Назвіть політичні типи демократії.
10. Які ви знаєте різновиди сучасної демократії, в чому їх суть?
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
1. Сучасні концепції демократії.
2. Тоталітаризм у Європі ХХ століття.
3. Демократія як форма політичного життя.
4. Різновиди авторитарного режиму.
Література
1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. - М., 1993.
2. Аренд Х. Истоки тоталитаризма. - М., 1996.
3. Фадеев Д. От авторитаризма к демократии: закономерности переходного периода // Полис. - 1992. - №1 - 2.
4. Хайек Ф. Дорога к рабству. М., 1993.
5. Лейбхарб А. Многосоставные общества и демократические режимы // Полис. - 1992. - №1 - 2.
6. Політологія посткомунізму: Політичний аналізпосткомуністичних суспільств. - К., 1995.
7. Томенко М. Українська перспектива: історико-політичні підстави сучасної державної стратегії. - К., 1995.
8. Дьюм Дж. Демократическое государство // Полис. - 1994.
9. Громыко А. Я. Политические режимы. - М., 1994.
10. Унпелев А.Г. Политология: власть, демократия, личность. - М., 1994.
11. Ковлер А.И. Кризис демократий. Демократия на рубеже ХХІ века. - М., 1997.
ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ
(2 години)
План семінарського заняття
1. Причини виникнення, суттєвість та роль у суспільстві політичних партій.
2. Сучасні партійні системи та їх різновиди.
3. Групи інтересів, їх типологія та роль у політичному процесі.
4. Політичні партії сучасної України.
Політична партія - це спеціалізована, організаційно упорядкована група, що об'єднує найбільш активних прибічників тих чи інших цілей (ідеологій, лідерів) та слугує для боротьби за завоювання та використання політичної влади в суспільстві. Група інтересів відрізняється від політичної партії тим, що вона не намагається увійти до влади, завдання її впливати на органи політичної влади формально залишаючись поза їх межами. Вивчаючи цю тему особливу увагу слід приділити характеристиці сучасної партійної системи в Україні, звернутися до матеріалів щодо програм партій , виявити основні напрямки у партійній системі України. Важливо уяснити для себе велику роль багатопартійності та наявності активних груп інтересів для успіху демократичного переходу в Україні.
Питання для самоконтролю
1. Що являє собою політична партія?
2. Які функції виконує політична партія?
3. Назвіть основні типи політичних партій?
4. Що таке партійна система?
5. Які типи партійних систем ви знаєте?
6. Що являє собою група інтересів?
7. Які ви знаєте різновиди груп інтересів?
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
1. Опозиція та її роль у політичному житті.
2. Партійні орієнтації українського електорату.
3. "Залізний закон олігархізації" Р.Міхельса.
Література
1. Литвин В. Партія як форма політичної організації суспільства // Політика і час. - 1993. - №1.
2. Шмачкова Г. Мир политических партий // Полис. - 1992. - №2.
3. Уоллерстайн М. Избирательные системы, партии и политическая стабильность // Полис. - 1992. - №5 - 6.
4. Назаренко С.И. Политические партии и партийные системы. Метод. пособ. для самост. работы студентов. - Х., ХГУ, 1996.
5. Рубан В.В., Серегина Н.С. Политические партии и движения в Украине. Проблемы развития и становления. _ Х., 1996.
6. Політичні структури і процеси в сучасній Україні. - К., 1995.
ТЕМА 7. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ
(2 години)
План семінару
1. Політичне лідерство як явище: соціально-психологічний та соціально політичний аспекти.
2. Концепції політичного лідерства та його типологія.
3. Теорії політичних еліт.
4. Шляхи формування політичної еліти.
Починаючи вивчати цю тему треба згадати матеріал з історії політичної думки. Є декілька підходів до визначення того, що таке лідерство. Загально його можливо охарактеризувати як постійний пріоритетний вплив визначеної особистості на все суспільство, організацію, групу. В цьому питанні слід відповісти, яким повинен бути лідер та які функції в суспільстві він виконує.
У другому питанні треба охарактеризувати теорію рис, ситуаційну теорію, теорію конституєнтів, психологічні концепції. Щодо типології лідерів - слід розглянути авторитарне та демократичне лідерство; традиційне, харизматичне, раціонально-легальне та ін. Визначити різні образи лідерів: прапороносець, служитель, торговець, пожежник.
Слово "еліта" у перекладі з французької визначає "краще", "відбірне". Загально можливо визначити, що до еліти відноситься група, що має яскраві та максимально виражені риси, які оцінюються як найвищі за тією чи іншою шкалою вимірювання. Для політичної еліти важливі політико-управлінські якості. Вона безпосередньо бере участь у прийнятті та здійсненні рішень, пов'язаних із використанням державної влади або впливом на неї. Перші сучасні, класичні концепції еліт виникли у кінці ХІХ - на поч. ХХ століття. Вони пов'язані із іменами Г.Москі, В.Парето, Р.Міхельса, хоча витоки концепції елітизму беруть у глибокій давнині. Щодо сучасних концепцій еліт можливо визначити декілька напрямків. Слід також охарактеризувати системи рекрутування еліт: гільдії та антрепренерську, розглянути функції еліти в сучасному політичному житті суспільства.
Питання для самоконтролю
1. Що таке лідерство взагалі?
2. Що таке політичне лідерство?
3. Назвіть основні концепції політичного лідерства.
4. Типи політичного лідерства.
5. Роль політичних лідерів у сучасному суспільстві.
6. В чому полягає суть теорії політичних еліт Г. Москі та В. Парето?
7. Які ви знаєте тенденції розвитку політичної еліти?
Теми рефератів, доповідей, повідомлень
1. У джерел елітизму: Парето, Моска, Міхельс.
2. Лобізм у політичному житті сучасного суспільства.
3. Харизматичне лідерство.
4. Політичні портрети сучасних українських лідерів.
Література
1. Толыго А.К. Ведущие политики Украины (По данным экс опросов) // Полис. - 1997.-№5.
2. Моска Г. Правящий класс // Соц. исследования. - 1994. - №10 - 11.
3. Таккер Р. Политическая культура и лидерство в Советской России от Ленина до Горбачева // США: Экономика.

 
 

Цікаве

Загрузка...