WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Політологія" - Реферат

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Політологія" - Реферат

себе природу держави при вивченні причин виникнення держави. Студентам необхідно згадати історичний матеріал з питання виникнення перших держав, визначити хронологію цього процесу. Питання про причини виникнення держави дуже багатомірне. Є різні підходи до його з'ясування, дослідниками виділяються різні фактори: соціально-економічні, психологічні, демографічні, антропологічні, загарбницькі та інші. При відповіді на це питання слід згадати вже вивчений матеріал з історії політичної думки. Характеризуючи функції держави, студентам рекомендовано продумати свої коментування із використанням прикладів із сучасної практики впливу держави на життя суспільства.
Вивчаючи четверте питання студентам важливо з'ясувати для себе, що таке форма правління, форма державного устрою, які їх різновиди виділяються. Чим, наприклад, відрізняються парламентська, президентська та змішана форми республіки;федерація та унітарна держава, слід пам'ятати, що конфедерація - є постійним союзом самостійних держав для здійснення спільних цілей. Держави, які є членами конфедерації, повністю зберігають свій суверенітет. Для того щоб визначити різновид форми правління необхідно виявити: яким чином формується уряд та перед ким він несе відповідальність. Щоб диференціювати унітарну та федеративну форми слід уяснити: хто становить суб'єкт суверенітету, є джерелом влади.
При відповіді на п'яте питання рекомендовано визначити сутність правової соціальної держави, громадянського суспільства, навести їх ознаки та пояснити їх значення для успіху демократичного переходу в Україні.
Розглядаючи шосте питання потрібно звернути увагу на основні напрямки економічної, соціальної та національної політики стосовно українського суспільства , проаналізувати проблемні аспекти в цьому плані в умовах переходу від тоталітаризму до демократії. При підготовці слід ознайомитись із посланням Президента України Л.Д. Кучми до Верховної Ради України "Україна: поступ у ХХІ століття стратегія економічної та соціальної політики на 2000 - 2004рр." (Урядовий кур'єр. - 28 січня, 2000р. - №16).
Питання для самоконтролю
1. Що являє собою політична система суспільства?
2. Назвіть та охарактеризуйте типи сучасних політичних систем.
3. Що таке політичний інститут?
4. Які ви знаєте політичні інститути суспільства ?
5. Яку роль виконують політичні інститути у суспільстві?
6. Які ознаки має держава?
7. Чим характеризується парламентська республіка?
8. Які риси у президентської республіки?
9. Що таке конфедерація?
10. Коли виникає інститут президентства?
11. Що означає соціальна держава?
12. Чим відрізняється унітарна форма держави від федеративної?
13. Які завдання поставлені президентом Л.Д. Кучмою у Посланні до Верховної Ради "Україна: поступ у ХХІ століття: стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр."?
Теми рефератів, повідомлень доповідей
1. Політична система США.
2. Функция бюрократии в политической системе общества.
3. Інститут президентства у сучасному світі
4. Українська державність: сучасні проблеми і перспективи.
5. Представницькі інститути влади.
6. Стан прав людини у сучасній Україні.
Література
1. Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика устойчивость. М., 1996.
2. Акуреев С.С. Политические системы и политические организации общества // Соц.-полит. наука. - 1992. - №1.
3. Шабров О.Ф. Политическая система, демократия и управление обществом // Государство и право. - 1994. - №5.
4. Шабров О.Ф. Политичекая система: структура, типология, устойчивость, М., 1993.
5. Конституции буржуазных государств: Сб. текстов. - М., 1982.
6. Конституція України. - К., 1996.
7. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. - К., 1997.
8. Основи конституційного права України: Підручник // за ред. В.В. Копейчикова. - К., 1997.
9. Параметры мира. - М., 1992.
10. Тарасов Ч.Н. Государство как институт политической системы // Соц.-полит. журнал. - 1994. - №12.
11. Українська державність у ХХ столітті. - К., 1996.
12. Якушик В. Проблеми типології правової держави // Філософська і соціологічна думка. - 1993. № 9 - 10.
13. Бистрицький Е., Білик О. Державотворення в Україні: шляхи легітимізації // Політична думка. - 1996. - №1.
14. Ленин В.И. Государство и революция / Полн. собр. соч. - т. 33.
15. Энгельс Ф. Происхождение семьи, чистой собственности и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 - е изд. - т. 21.
16. Холодковский К.Г Как выбирают парламент в странах Европы, Америки, Азии … М., 1993.
17. Мерло П. Избирательные компании и проблемы их подготовки: "равное игровое поле" и демократические выборы // Полит. - 1995. - №4.
18. Ильясов Ф.Н. Политический маркетинг, или как "продать вождя" // Полис. - 1997. - №5.
ТЕМА 5. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ СУЧАСНОСТІ. ДЕМОКРАТІЯ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ
(2 години)
План семінару
1. Зміст політичного режиму та фактори, які визначають його тип.
2. Основні типи політичних режимів:
а) тоталітаризм;
б) авторитаризм; неопатримоніалізм; типологія афро-азійських політичних режимів;
в) демократичний політичний режим;
3. Поняття та основні концепції демократії.
4. Історичні типи та форми демократії.
Політичний режим - це сукупність засобів та методів реалізації влади в суспільстві. Він становить систему конституційних (законних) порядків та конкретне втілення системи на практиці. Характеризуючи політичний режим, слід відповісти на питання завдяки чому та яким чином йде досягнення владою цілей суспільства, а також які саме ці цілі.
Вивчаючи друге питання треба з'ясувати визначення тоталітаризму, згадати тоталітарні ідеї в історії політичної теорії і практики, виявити першоджерела тоталітарної моделі. Характеризуючи умови виникнення тоталітаризму, важливо звернути увагу на фактори психологічного, соціально-економічного, політичного плану. Студенти повинні знати основні риси та різновиди тоталітаризму.
Щодо авторитарного режиму, слід також виявити його особливості та різницю із тоталітарним.
Вивчаючи питання про неопатримоніалізм, рекомендовано починати із загальної характеристики теорії модернізації.
Термін "демократія" багато значущий, є різні теорії демократії: колективістські концепції безпосередньої демократії та репрезентативної, елітарної. Розглядаючи демократію важливо відмітити її позитивні та негативні сторони та звернути увагу на реальну і ідеальну демократію, охарактеризувати практику існування сучасного демократичного режиму.
Питання для

 
 

Цікаве

Загрузка...