WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Політологія" - Реферат

Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу "Політологія" - Реферат

1994.
12. Рассел Б. Історія західної філософії. - К.: Основи, 1995.
13. Утченко С.Л. Политические учения древнего Рима (ІІІ - Івв. до н. э.). - М.: Наука, 1977.
14. Потульницький В.А. Історія української політології. - К., 1992.
15. Токвиль А. Демократия в Америке. - М., 1992.
ТЕМА 3. ПОЛІТИКА, ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА
(2 години)
Плани семінарів
Заняття 1.
1. Політика та її місце у житті суспільства.
2. Роль влади у політиці. Види влади. Проблема легітимності влади.
3. Взаємодія політики з іншими сферамисуспільного життя.
4. Політичні відносини: суттєвість та форми.
5. Суттєвість політичного життя та причини його виникнення. Зміст та тенденції розвитку політичного життя.
6. Особливості політичного життя у сучасній Україні.
Політика - це сфера цілеспрямованих відносин між соціальними групами з приводу використання інститутів публічної влади для реалізації їх суспільно значущих, потреб та інтересів.
Влада - це відносини між суб'єктом і об'єктом (соціальними акторами) при яких суб'єкт контролює об'єкт (або ж впливає на нього, панує над ним, від цього характер влади). Вивчаючи цю тему, слід звернути увагу на категорії: політика, влада, ресурси влади, політичні відносини, політичне життя, легітимність влади. При розгляді питань першого заняття необхідно визначити різні підходи до розуміння змісту політики, причини її виникнення, розкрити, що важливо для існування високого рівня політичних відносин в суспільстві, навести структуру політики та з'ясувати функції політики в сучасному світі. Особливу увагу слід звернути на роль політики у процесах демократичного переходу в Україні, визначити як політика може впливати на стабільність суспільства, які заходи важливі для збереження суспільного порозуміння в нашій країні. Питання про легітимність влади, її види та роль також необхідно пов'язувати із сучасною політичною практикою. Визначити зміст легітимності, неможливо, не згадавши концепцію М.Вебера про типи легітимного панування. Слід розкрити зв'язок легітимності влади та її ефективності, провести різницю між поняттями легітимність влади та її легальність. Вивчаючи питання про взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя потрібно виділити такі аспекти: політика і економіка; політика і право; політика і мораль; політика і культура .
При вивченні теми студенти повинні уяснити для себе зміст політичного життя, політичних відносин, їх суттєвість і форми, широко застосовуючи практичний матеріал із сучасного політичного життя України та Світу для характеристики проблем змісту та тенденцій розвитку політичного життя.
Питання для самоконтролю
1. Що таке політика? Яке місце вона займає у житті суспільства?
2. В чому полягає сутність взаємовідношень політики з іншими сферами суспільного життя?
3. Яку роль відіграє влада у політиці?
4. Що таке засоби та ресурси влади?
5. Які ви знаєте види влади. Чим відрізняється державна та політична влада?
6. В чому сутність розподілу влади?
7. Що таке "легітимність" влади? Назвіть її типи.
8. Як виникають політичні відносини та в чому їх суть?
9. Назвіть основні особливості політичного життя в Україні.
Теми доповідей, рефератів, повідомлень
1. Харизма та її роль у політиці.
2. Політична антропологія С. Кеннеті.
3. Походження влади та її джерела.
Література
1. Рябов С.Г. Політика як суспільне явище // Політологічні читання. - 1994. - №2.
2. Технології політичної влади: зарубіжний досвід. - К., 1994.
3. Фетисов А.С. Политическая власть: проблемы легитимности // Соц. - полит. Журнал. - 1995. - №3.
4. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю.Власть //Полис. - 1997. -№8
5. Вебер М. Харизматическое господство //Социологические исследования . - 1988. №5
6. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. - М., - 1990.
7. Зуев В.И. "Власть" в системе политологических категорий // Государство и право . - 1992. - №5.
8. Шпакова Р.П. Легитимность политической власти: Вебер и современность //Сов. государство и право. - 1990. - №5.
9. Мигранян Л.М. Плебисцитарная теория демократии М. Вебера и современный политический процесс // Вопр. Философии. - 1989. - №6.
10. Тоффлер О. Проблемы власти на пороге ХХІ века // Свободная мысль. - 1992. - №2.
11. Фромм Э. Бегство от свободы. - М.: Прогресс, 1995.
12. Канетти Э. Массы и власть. - М., 1997
ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА. ДЕРЖАВА - БАЗОВИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
(2 години)
План семінару
1. Поняття політичної системи та механізм її функціонування.
2. Структура та функції політичної системи. Політичні інститути.
3. Типи політичних систем.
4. Природа, ознаки та функції держави. Устрій сучасної держави.
5. Громадянське суспільство та правова держава. Соціальна держава.
6. Економічна, соціальна та національна політика держави.
Політична система суспільства, як визначає політолог Д.Істон, це взаємодії, завдяки яким у суспільстві авторитетно розподіляються цінності (матеріальні і духовні), тим самим запобігається конфлікт між членами суспільства. Розглядаючи цю тему, слід згадати системний та структурно-функціональний методи, біхевіористський підхід. З'ясувати питання про структуру та функції політичної системи. Особливу увагу слід приділити моделі політичної системи Д. Істона. Охарактеризувати три підсистеми, з яких складається політична система: інституціональну, інформаційно-комунікативну та нормативно-регулятивну. В третьому питанні необхідно навести критерії, за якими виділяються види політичних систем. Особливо звернути увагу на характеристику типів за Г.Алмондом, порівняти типи, що запропонував цей дослідник. Найбільш важливим є те, що студенти повинні на базі отриманих знань надати розгорнуту характеристику політичної системи України. В якості тем для підготовки рефератів та доповідей можливо брати питання про політичні системи інших країн світу.
Термін "держава" звичайно застосовується у двох значеннях. У широкому плані розуміється як країна, суспільство, народ, що розташовані на визначеній території та представлені органом вищої влади. Так, наприклад, говорять про українську, італійську, англійську державу. У вузькому значенні термін "держава" має на увазі організацію, що володіє верховною владою на визначеній території. Для виявлення сутності держави студентами слід розібратися із змістом її важливіших ознак. Відповісти на питання, які специфічні риси відрізняють державу від інших організацій та об'єднань в суспільстві. Більш глибоко уяснити для

 
 

Цікаве

Загрузка...