WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політологія як наука - Реферат

Політологія як наука - Реферат

після встановлення Радянської влади колоніальне становище України було прикрите славнозвісною "соціалістичною дружбою народів". Об'єктивне тяжіння народів до миру і злагоди, до співробітництва використовувалось для збереження і зміцнення більшовицької диктатури. Диктат більшовицької політичної системи перетворював українську національну ідею в антиімперську, антирадянську. Хоча і за більшовицького режиму багато національно свідомих українців робиле все можливе і неможливе, щоб зберегти власну націю. Для цього потрібна була принципово інакша методологія, що століттями визрівала в українстві й згодом набула рівня розвитку, який дав їй змогу стати українською національною ідеєю, що покладена в основу стратегії і тактики української національно визвольної революції, а в сучасних умовах - будівництва української державності.
Революційним за своїм місцем в історії українського народу єАкт проголешення незалежності України 1991 року, який став логічним результатом, великою політичною перемогою українського національно-визвольного руху, початком нової історії Українства. Як і будь - яке політичне рішення, Акт проголошення незалежності України покладає лише правовий початок повній незалежністі, яка можлива лише як нрезультат всебічного творення матеріальних і духовних основ існування і розвитку народу України.
Українська політологія може бути принципово саамодостатньою і досить ефективною, якщо охоплюватиме необхідне нині коло проблем та завдань
Політична думка Українства постійно спрямовувалась не на прогрес власної нації, а на боротьбу за існування, що позначилося на її конструктивному, будівничому рівні. Тому завдання політології - представити конструктивізм української політичної думки як класичну методологію українського політичного менталітету, служитиме сучасній політичній практиці в Україні.
Завдання української політології - простежити становлення і розвиток української національної ідеї, її основні форми в історії політичної думки в Україні, розмаїття поглядів і течій в українському суспільстві протягом століть боротьби "українського духу" за своє розкріпачення і утвердження в суспільній свідомості.
Завдання української політології - дати оцінку політологічним основам сучасного українського націоналізму. Доцільно розповідати про політичну еволюцію українського націоналізму, його різні течії, про потворну сутність "радянського патріотизму".
Проблемою українськоїполітології, яка вимагає першочергового розв'язання, є реальний стан політичних відносин в Україні. Їх треба корегувати, виправляти, оскільки саме політична сфера - один з найнебезпечніших каталізаторів порушення стабільного розвитку суспільства.
Потребує вивчення проблема сучасної української політичної системи і національних політичних традицій. Насамперед, виникає питання про природність парламентарізму для України, принаймні у його теперішньому вигляді. Система виборів, яка пропонується сьогодні недосконала. Якого типу парламент і президент нам потрібні і як домогтися обрання саме таких основних політичних інституцій.
Практично не розпочиналось ще вивчення проблеми національного лідерства. Сучасний розвиток цівілізації та демократизму, як її форми, характерний наявністю політичного лідерства. Економічні й соціальні підвалини лідерства ще тільки визрівають. Тому будівництво української демократії - це економічне і культурне явище, хоча будівництво нової, незалежної України і відбувається за допомогою ораганізаційних заходів, що з неминучістю підносить роль лідерства, зокрема політичного, у становленні української державності.
2. Розкриття змісту складного світу політики стає можливим завдяки існуванню категоріального апарата. Категорії політології - це її вузлові поняття, кожне з який являє собою самостійний предмет дослідження і разом з тим служить вивченню науки про політика в цілому. Існують як загальні, так і частки категорії політології.
Перші використовуються всіма суспільними науками і до них відносяться: цивілізація, суспільство, воля, влада, право, культура і т.д.
Другі ж використовуються власне чи політологією науками, що знаходяться на стику з нею - це категорії: політики, політичної влади, політичних відносин, політичних режимів, правової держави, політичної системи, політичної культури, приватної власності і т.д.
Усі відносини в політології визначені тими чи іншими законами. Закони політології - це об'єктивно існуючі і необхідні зв'язки між явищами. Вони реалізуються через діяльність людей і є загальними. Загальноприйнятим є розподіл законів у залежності від сфери їхнього прояву на 3 групи:
1. групу - складають закони політекономії, що відбивають відносини між економічним базисом і надбудовою
2. групу - утворять політико-соціальні закони, що характеризують розвиток політичних явищ, як особливих соціальних схем.
3. групу законів можна умовно назвати політико-психологічної, т. до вона характеризує взаємини між особистістю і світом політичного.
Закони політології підрозділяють також на закони функціонування і закони розвитку. Перші забезпечують збереження того чи іншого політичного чи явища процесу, а другі - його перехід від одного якісного стану в інше. По способі прояву закони бувають динамічні, тобто визначальні однозначний зв'язок між явищами, і статичні, що обумовлюють зв'язок з визначеною часткою імовірності, умовності.
3. Важливе місце посідає політологія у системі суспільствознавства, виявити взаємодію політології з філософією, психологією, культурологією, історією, основами права та ін.
У самому загальному виді політологія - це наука про політику, про особливу сферу життєдіяльності людей, зв'язаної з владними відносинами, дія яких покликане забезпечити функціонування суспільства, взаємодія між людьми.
Процес формування і виділення політології з загальної системи наук був досить тривалим. Прив'язувати її народження до якої-небудь конкретної дати в тій чи іншій країні можна тільки умовно.
Будучи інтегральною наукою про "політика", політологія містить у собі ряд більш приватних дисциплін. Серед них можна виділити:
1. Політичну філософію. Вона досліджує ціннісні аспективладних відносин.
2. Політичну історію. Вона розглядає процес виникнення політичних інститутів і установ, причини їхніх змін у часі.
3. Політичну теорію. Вона звертається до аналізу типів і форм організації влади. Вивчає основні елементи політичної системи суспільства: держави, партій і т.п. Виявляє характер взаємодії між ними.
4. Політичну соціологію, що займається дослідженням взаємини між цивільним суспільством і державою.
5. Політичну психологію. Вона вивчає політичне поводження людей і його мотивацію, особливо в масових формах.
6. Політичну антропологію. Вона досліджує вплив основних потреб і родових якостей особистості, на її політичне поводження.
Політичну географію. Розглядає вплив кліматичних, географічних і природних факторів на політичне життя.
Список використаної літератури:
Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Полис. - 1997. - №6.
Бобик В.М. Основи теоретичної та практичної політології. - К., 1994.
Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. - М., 1990. - с. 644 - 672.
Ильин М.В., Коваль Б.И. Что есть политика и что - наука о политике // Полис. - 1991. - №4.
Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. - К. - 1996.
Гаджиев К.С. Политическая наука. - М., 1995.
Никитина А.Г. О том, как возможна наука политология (становление и основные методологические проблемы) // Полис. - 1998. - №3.
Шабров О.Ф. Системный подход и компьютерное моделирование в политическом исследовании // Общественные науки и современность. - 1996. - №2.
Кирилюк Ф.М. Основи політології. - К.: 1995р.

 
 

Цікаве

Загрузка...