WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політологія як наука - Реферат

Політологія як наука - Реферат

світу.
Очевидно, що аргументи надприродного пояснення життя та світу , як і положення біополітичних вчень у сучасних умовах володіють малою переконливістю у порівнянні з раціональними та соціокультурними концепціями.
Крім того, виділення основних парадигм політології дає можливість побачити зв'язок політичної науки із загальними науковими теоріями, простежити еволюцію уявлень про політичну сферу суспільного життя.
Усю сукупність політичної проблематики, що вивчає сучасна політологія можливо підрозділитина декілька частин та згрупувати на певні підрозділи. Головними елементами структури політичної науки є :
" теорія політики, що являє собою введення в політичну науку і розглядає філософсько - методологічні засади політики та політичних відносин, розвитку політичної влади у сучасному суспільстві;
" історія політичних вчень та політична ідеологія, що вивчає витоки джерела політичної науки, зміст різних соціально-політичних доктрин та концепцій ;
" теорія політичних систем та їх елементів - держави, суспільних об'єднань та партій,політичних режимів тощо ;
" теорія управління соціально-політичними процесами ,що вивчає цілі, завдання та форми управління суспільством;
" теорія міжнародних відносин, що розглядає міждержавні аспекти влади та реалізації владних відносин.
Сучасна політологія допомагає людині не тільки орієнтуватися у подіях, але й мати свою точку зору на те , що відбувається у суспільстві.
Життя показує, що у вирішенні політичних питань не варто покладатись на "може", а треба пам'ятати пораду Н.Макіавеллі - видобувати з історії та досвіду принципи політичної поведінки. Багатьох помилок , що сталися з нами у минулому можна було б уникнути , якщо б ми більше використовували політичний досвід , накопичений поколіннями людей, знання вітчизняних та зарубіжних вчених, політичну науку взагалі.
2 ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ
У визначенні предмета політології на сьогодні не існує єдиного підходу, що зумовлено багатозначністю терміна "політика" і можливістю різноманітних засобів його характеристик.
У загальній формі політологія - наука про політику та її взаємовідносини з людиною та суспільством. Можна також сказати, що політологія - система знань про політику, політичну владу, політичні відносини та політичні процеси, про організацію політичного життя суспільства.
Як всі науки, політологія має об'єкт та предмет пізнання. Зараз існує три основних підходи до визначення предмета політології :
" перший підхід полягає у тому, що політологія розглядається лише як одна з наук про політику нарівні із політичною філософією, політичною психологією та іншими науками;
" другий підхід ототожнює політологію та політичну соціологію як найбільш загальні науки про політику;
" третій підхід визначає політологію як загальну інтеграційну науку про політику в усіх її проявах, що включає в себе і політичну соціологію, і політичну філософію, і теорію держави та права та ін. Така позиція здобула найбільше визнання серед сучасних дослідників політичних процесів.
Що таке об'єкт науки ? Це те, на що спрямована пізнавальна діяльність суб'єкта. Предмет науки - сторони, ознаки та відносини об'єкта, що аналізуються.
Що ж є об'єктом політології ? Сучасні дослідники вважають, що об'єктом політології є політична дійсність, або політична сфера сучасного суспільства.
Політична сфера суспільства - царина суспільних відносин, що пов'язана із взаємодією багатьох спільностей людей - соціальних груп, класів, націй, народів. До неї входять соціальні інститути та організації, найважливішою з яких є держава. Участь у справах держави, визначення задач та змісту діяльності держави і є політика, яка є головним змістом діяльності людей у політичній сфері.
Але політичну сферу життя суспільства вивчають і інші дисципліни - філософія, соціологія, теорія держави, історія. Кожна з них розглядає процеси, що проходять в політиці під своїм кутом зору, тобто мають свій предмет вивчення.
Під яким же кутом зору вивчає політичну сферу суспільства політологія? Специфіка політології полягає в тому, що всі соціальні явища та процеси вона розглядає відносно політичної влади. Без влади немає політики. Влада є засобом її реалізації.
Отже, предметом політології є феномен політичної влади, закономірності її функціонування та розвитку та її використання у суспільстві.
Сучасні політологи вважають, що межі політології постійно змінюються , а іноді навіть важко визначаються. Постійно збільшується число тем, які вивчає політологія. Це відбувається тому, що сучасна політика застосовується в дуже широкому колі царин людської діяльності.
Загальна характеристика політології вимагає визначення системи її понять та категорій. Це дуже важливо тому, що поняття та категорії відображають суттєві зв'язки та відносини реальної дійсності. Вони є головним конструктивним елементом будь - якої науки.
Поняття та категорії політології можуть бути розділені на ті, що мають відношення до загальної теорії політики та ті, що відображають процеси змін та розвитку політичної дійсності.
До перших відносяться - політика, політична влада, політичні відносини, політична система суспільства, політичний інститут, держава, політична партія, політична ідеологія, політична культура, політична свідомість, суспільний рух та інші.
До других - політична діяльність, політичне рішення, політичний процес, реформа, революція, політичний конфлікт, політична роль, політична участь та інші. Крім того, в політології дуже широко використовуються поняття та категорії інших дисциплін.
Як вже було сказано, політологія - самостійна наука і має свій специфічний предмет дослідження. Завдяки цьому вона і стала самостійною дисципліною. Але змістовно політологія пов'язана практично з будь - якою із соціальних наук . До таких наук відносяться, насамперед, філософія, теорія держави та права, політична економія, політична історія, соціологія, соціальна психологія, географія.
Філософія - це загальнометодологічна дисципліна. Її методи універсальні і є необхідною умовою вирішення завдань політології. Філософія розглядає загальні питання політики , навіть є такий напрямок - філософія політики. Отже, політологія використовує філософське обгрунтування політики для визначення методології та спрямованості аналізу політичних явищ.
Політологія та теорія держави співпадають в частині дослідження ролі держави як суспільного інституту та головного елемента політичної системи суспільства. Але предметом політології є теорія політики в широкому розумінні і у зв'язку із цим, відносно теорії держави, політологія є методологічною базою.
Політична історія досліджує процес розвитку політичного життя

 
 

Цікаве

Загрузка...