WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Світ політики та природа політичного - Реферат

Світ політики та природа політичного - Реферат

Такого роду визначення, що відповідають потребам правової практики, шукають власне лише практичний засіб для відмежування різних фактичних обставин, що виступають усередині держави в її правовій практиці, але метою цих визначень не є загальна дефініція політичного як такого. Тому вони обходяться відсиланнями до держави чи державного, поки держава і державні установи можуть прийматися за щось саме собою зрозуміле й міцне. Зрозумілі, а тому й науково виправдані також і ті загальні визначення поняття політичного, котрі не містять у собі нічого, крім відсилання до "держави", поки держава дійсно є чітка, однозначно визначена величина і протистоїть недержавним і саме тому "неполітичним" групам і "неполітичним" питанням, тобто поки держава має монополію на політичне. [...]

Навпаки, прирівнювання "державного до політичного" стає неправильним і починає вводити в оману, що більше держава і суспільство починають пронизувати одне одного; усі питання, що колись були державними, стають суспільними, і навпаки: усі справи, які колись були "лише" суспільними, стають державними. Тоді царини колись "нейтральні" – релігія, культура, освіта, господарство, – перестають бути "нейтральними" (у значенні "недержавними" й "неполітичними"). [...]

Визначити поняття політичного можна лише через пошук й установлення специфічно політичних категорій. Адже політичне має свої власні критерії, що починають своєрідно діяти на противагу різним, відносно самостійним предметним областям людського мислення та діяльності, особливо на противагу моральному, естетичному, економічному. Тому політичне повинно полягати у власних розрізненнях, до яких може бути зведена уся у специфічному змісті політична діяльність. Погодимося, що в області морального розрізнення суть "добро" і "зло"; в естетичному – "прекрасне" і "потворне"; в економічному – "корисне" і "шкідливе" чи, наприклад, "рентабельне" і "нерентабельне". Питання тоді полягає в тому, чи існує також особливе, іншим розрізненням неоднорідне й не аналогічне, але від них усе-таки незалежне, самостійне і як таке вже очевидне розрізнення як простий критерій політичного, й у чому це розрізнення складається.

Специфічно політичне розрізнення, до якого можна звести політичні дії і мотиви, – це розрізнення друга і ворога. Воно дає визначення поняття через критерій, а не через вичерпну дефініцію чи повідомлення його змісту. Оскільки це розрізнення не виводиться з інших критеріїв, таке розрізнення стосовно до політичного є аналогічним відносно самостійним критеріям інших протилежностей: добру й злу у моральному, прекрасному й потворному в естетичному і т.ін. У всякому разі воно самостійно не в тому змісті, що тут є справді нова предметна царина, але в тому, що його не можна ні обґрунтувати за допомогою який-небудь однієї з інших зазначених протилежностей, ні звести до них. Якщо протилежність доброго і злого просто, без подальших застережень не тотожна протилежності прекрасного і потворного чи корисного і шкідливого і її недозволено безпосередньо редукувати до таких, то тим більше недозволено сплутувати чи змішувати з однієї з цих протилежностей протилежність друга і ворога. Зміст розрізнення друга і ворога полягає в тому, щоб позначити вищий ступінь інтенсивності чи з'єднання, асоціації чи дисоціації; це розрізнення може існувати теоретично і практично незалежно від того, чи використовуються одночасно всі ці моральні, естетичні, економічні чи інші розрізнення. Не потрібно, щоб політичний ворог був морально злий, не потрібно, щоб він був естетично потворний, не потрібно, щоб він неодмінно виявлявся господарським конкурентом. Він є саме інший, чужий, і для сутності його досить і того, що він в особливо інтенсивному змісті є щось інше і далеке, так що в екстремальному випадку можливі конфлікти з ним, що не можуть бути розв'язані ні початим заздалегідь установленням загальних норм, ні вироком "непричетного" і тому "безстороннього" третього.

Можливість правильного пізнання і розуміння, а тим самим і повноважна участь в обговоренні і проголошенні судження даються тут саме і тільки екзистенціальною участю і причетністю. Екстремальний конфліктний випадок можуть улагодити між собою лише самі учасники; лише самостійно може кожний з них вирішити, чи означає в даному конкретному випадку інобуття чужого запереченням його власного роду існування, і тому воно [інобуття чужого] відкидається чи перемагається, щоб збережений був свій власний спосіб життя. У психологічній реальності легко напрошується трактування ворога як злого й потворного, тому що всяке розрізнення і поділ на групи, а найбільше, звичайно, політичне як найдужче і найінтенсивніше з них використовує для підтримки всі придатні для цього розрізнення. Це нічого не змінює у самостійності таких протилежностей. А звідси випливає і зворотне: морально зле, естетично потворне чи економічно шкідливе від цього ще не виявляються ворогом; морально добре, естетично прекрасне й економічно корисне ще не стають другом у специфічному, тобто політичному, змісті слова. [...]

Поняття "друг" і "ворог" варто брати в їхньому конкретному, екзистенціальному змісті, а не як метафори чи символи; до них не повинні підмішуватися, їхній не повинні послабляти економічні, моральні й інші представлення, і менш за все варто розуміти їх психологічно, у приватно-індивідуалістичному змісті, як вираження приватних почуттів і тенденцій. "Друг" і "ворог" – протилежності не нормативні і не "чисто духовні".

Отже, ворог не конкурент і не супротивник у загальному значенні. Ворог також і не приватний супротивник, якого ненавидять у силу почуття антипатії. Ворог, щонайменше евентуально, тобто за реальною можливістю, – це сукупність людей, що протистоїть такій самій сукупності. Ворог є тільки публічний ворог, тому що усе, що співвіднесено з такою сукупністю людей, особливо з цілим народом, стає через це публічним. [...] Ворога в політичному змісті не потрібно особисто ненавидіти. [...]

Цей нюанс дозволяє побачити такий легко фіксований феномен. Усі політичні поняття, уявлення і слова мають полемічний сенс; вони припускають конкретну протилежність, прив'язані до конкретної ситуації, останній наслідок якої є поділ на групи "друг-ворог", і вони стають порожньою і примарною абстракцією, якщо ця ситуація зникає.

Нові аспекти політики

Основні труднощі у просуванні по шляху наукового вивчення політики полягають у наступному:

1. Недолік вичерпного набору даних про політичні явища з відповідною їхньою класифікацією й аналізом.

2. Схильність до расового, класового, націоналістичного ухилу в інтерпретації доступних даних.

3. Брак досить чітких стандартів виміру і точного знання про послідовність процесів.

Парадокс політики полягає в тому, що для збереження об'єднання в боротьбі з внутрішніми і зовнішніми ворогами треба підтримувати в його межах дисципліну; однак ця тверда дисципліна руйнує ті життєві сили ініціативи, критицизму і реорганізації, без яких влада об'єднання може бути втрачена. Повинна бути повна відповідність із загальним зводом правил і норм, установлених державою, у противному випадку не удасться уникнути анархії. Але усередині об'єднання необхідні і розумний простір для волі критики, заперечень, для пропозицій та винахідливості. Очевидно, що становище науки в цій ситуації досить складне через свідоме зіткнення між інтересом групи і наукою чи через несвідоме відхилення від наукового дослідження.

Через роз'єднаність політичних явищ виникають також труднощі у встановленні чітких каузальних зв'язків між ними. Знаючи про події, що відбуваються, ми виявляємо так багато причин, що не завжди можемо вказати на ту з них, що безпосередньо викликала подію. З тієї ж причини важко прийти до обґрунтованої згоди щодо розумної чи наукової політики й складно пророкувати майбутні події.

Труднощі є й у відділенні особистості спостерігача від соціальної ситуації, частиною якої він є, і досягнення об'єктивного відношення дослідника до розглянутих явищ. У цьому, можливо, полягає основний камінь спотикання в оцінці політичного процесу. Класи, раси і всі інші види співтовариств висувають у якості обов'язкових так звані принципи, що є породженням їхніх власних інтересів і, можливо, неусвідомлено виходять з цих інтересів у ході загального використання. Так, політичне теоретизування у значній мірі є, як з'ясовується при ближчому розгляді, завуальованою у більшій чи меншій мірі пропагандою визначених інтересів. У теорії можливі елементи істини, однак істина так розцвічена інтересами тих, хто висуває дану теорію, що не відрізняється справжньою і незмінною цінністю. Думки більшості видатних філософів, представників визначеної раси і нації щодо їхніх переваг потребують, майже без винятку, серйозного уточнення. Те ж саме можна сказати про захисників економічних класів й інших видів спільнот.

Існують труднощі в освоєнні механізму чіткого виміру політичних феноменів. Аж до самого останнього часу воно було спрощеним і нерозбірливим. Тільки з розвитком сучасної статистики з'явилися визначена чіткість і точність у політичному фактологічному матеріалі. І донині існує чимало нездоланних, очевидно, перешкод. Тому розробка адекватного механізму огляду політичних сил ще попереду. [...]


 
 

Цікаве

Загрузка...