WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Світ політики та природа політичного - Реферат

Світ політики та природа політичного - Реферат

Влада може демонструвати себе, як вона це робить у власне державній сфері, але вона може впливати приховано.

Обов'язок аналітика, згідно М.Фуко, – зривати маску влади, особливо в тих сферах, де про панування і підпорядкування говорити не прийнято. У такій парадигмі політологія виступає як наука про співвідношення формальних і неформальних можливостей влади, маючи на увазі насамперед те, що останні за обсягом обов'язково перевищують перші. На цій підставі предметом політології визначається владний вимір будь-яких сфер громадського життя, а сама вона виступає як міждисциплінарна теорія, що поєднує політичну економію, політичну демографію, політичну культурологію і т.ін.

Зовсім інакше предмет політології виступає в парадигмі Г.Беккера. Цей представник чиказької школи схильний "максималізувати" ліберальний принцип "держава-мінімум", припускаючи, що розвиток нормального цивільного суспільства супроводжується безупинним поетапним скороченням прерогатив влади. Цивілізований процес розуміється як процес заміщення владних відносин відносинами цивільного партнерства – аж до повного згортання влади. Тут, як бачимо, ліберальна традиція сходиться з марксистською, що очікує "повного відмирання" держави і політики. У цій парадигмі політична наука виступає не полі-, а монодисциплінарною, тому що передбачається, що влада локалізується винятково у державній сфері і вивчення її не вимагає залучення інших наук, крім науки про політичну владу як таку.

Цікаво, що реальний політичний процес відрізняється циклічністю, причому різні його фази то більше відповідають "парадигмі Фуко", то "парадигмі Беккера". Скажімо, соціал-демократична (чи кейнсіанська) фаза припускає ""велику" соціальну державу, що активно втручається в суспільне й економічне життя. Навпаки, як правило, консервативна (монетаристська) фаза, що слідує за нею, супроводжується критикою "завищених" соціальних зобов'язань держави, згортанням відповідних програм і витрат. На цьому етапі реванш бере "парадигма Беккера". Насправді, як нам представляється, обидві парадигми зв'язані відносинами додатковості. Подібно фізиці, що описує ту саму реальність то мовою теорії поля, то мовою корпускулярної теорії, політологія може описувати владу в її інституціональних формах, коли вона являється нам зримо ("корпускулярно"), а може – у позаінституційних формах, коли вона ховається у сферах неформального впливу і контролю. ...

Політична наука постійно балансує між "парадигмою інтересів" і "парадигмою цінностей". Хотілося б застерегти від поспішного винесення вердикту ціннісному підходу. Людина – "релігійна тварина" (Л.Фейєрбах) і не може жити тільки інтересами. Процедури узгодження інтересів давно вивчає західна політична теорія. Процедура узгодження різних культурних норм і цінностей вивчена набагато гірше. Тим часом вона має особливе значення для нашої країни, що включає безліч різнорідних етносів, конфесій, культурних традицій.

Вести діалог у ціннісно однорідному чи ціннісно нейтральному полі значно легше, ніж у ситуації, коли учасники ціннісно ангажовані і при цьому мають різні пріоритети.

Сучасна політологія сполучає дві методологічні стратегії. Одна з них пов'язана з процедурами віднесення до інтересів. Розкрити пружини "реальної політики" – значить розкрити інтереси, що стоять за нею. Це припускає рішення іншої задачі: якими засобами може бути досягнуто консенсус в царині інтересів.

Друга стратегія пов'язана з процедурами віднесення до цінностей. В аналітичному змісті вона припускає розкриття тієї пружини політичних подій, що пов'язана з конфліктом цінностей, менталітету, традицій.

У цьому зв'язку потрібно вирішити задачу: як досягти компромісу й узгодження різних ціннісних позицій. Ця задача знаходить особливу актуальність, коли зіткнення інтересів і позицій відбувається у ціннісно різнорідному полі.

"Натуралістам" у політиці, що звикли підраховувати шанси сторін в одному тільки матеріальному вимірі, сучасні посткомуністичні країни можуть представлятися скоріше об'єктом, ніж суб'єктом великої світової політики. Вони міркують у лінійному часі, де майбутні стани однозначно визначені попередніми, майбутні шанси – існуючими стартовими умовами. Однак, якби це і справді було так, у Історії були б вічні улюбленці – незмінні лідери, гегемони та передовики.

Досвід показує, що це не так, що історія реалізує свої альтернативи, періодично змінюючи "лідерів прогресу" і центри світового розвитку. При цьому матеріальній силі спочатку протиставляється не така ж сама сила, а духовна перевага. Всемогутньому Риму колись протистояв Карфаген – і потерпів поразку. Реальна історична альтернатива виявилася зв'язаною з Ієрусалімом, що свідомо не міг змагатися з Римом за критеріями могутності. Він протиставив матеріальній силі альтернативу у сфері духу, в системі цінностей – і Рим потерпів поразку.

Підводячи підсумки цих попередніх міркувань, можна висловити наступне. Політологія як нова наукова і навчальна дисципліна саме в силу своєї новизни сильніше впливає на формування нового стилю мислення в суспільних науках, ніж інші дисципліни, що встигли скластися раніш. Вона не може відстояти свій статус у системі сучасної науки, не перетворюючи у відповідному дусі всю цю систему, не актуалізуючи ті проблеми і ракурси наукового мислення, з якими вона зв'язана генетично.

... політика повинна підкорятися принципам справжнього конкурсу. По-перше, повинні бути наявними загальнообов'язкові – єдині для усіх – правила гри. По-друге, необхідний безсторонній суддя, що не потурає кому-небудь із претендентів, а відбирає дійсно краще – відповідне інтересам більшості. По-третє, подібні конкурси повинні бути періодично поновлюваними. Це необхідно як для того, щоб не закривати перспективу новим претендентам, так і для того, щоб нація, навіть помилившись у виборі, мала можливість виправити помилку на наступних політичних виборах.

Отже, політику можна розуміти у двох змістах, широкому і вузькому. У широкому змісті політика з'являється разом із зародженням цивілізації, що характеризується такими ознаками, як наявність професійної системи централізованого керування, державотворення, територіальної організації замість родоплемінних утворень. Іншими словами, політика пов'язана з появою публічної влади, що відрізняється від "природної" статевовікової ієрархії примітивних суспільств; тут зв'язок по крові замінюється функціонально-управлінськими зв'язками. У цій якості політика є універсальна ознака будь-якого організованого суспільства, що рятується від племінної ворожнечі й анархії та координує свої зусилля за допомогою передачі управлінських функцій єдиному, що стоїть над усім, центру.

Однак, поряд з цим широким розумінням політики має місце і її вузьке, "європоцентричне" розуміння. Тут вона виступає як змагання різних групових інтересів і суперництво за владу при наявності вільного виборця і єдиних конституційно-правових "правил гри". У цьому вузькому змісті політика виникає порівняно недавно – в епоху зародження парламентської демократії в Європі (ХVП-ХVШ ст.) і дотепер обмежена визначеним ареалом-простором вестернізованих країн і режимів, що пережили період політичної модернізації. Такого роду політика припускає чотири необхідних умови.

1. Наявність суспільних груп з відмінними інтересами. Насправді наявність груп з відмінними інтересами характеризує будь-яке суспільство: людина взагалі є істотою, що відтворює себе за допомогою зростаючого соціального різноманіття. Однак не всі режими схильні визнавати плюралізм групових інтересів. Наприклад, традиційні авторитарні патріархальні режими наполегливо експлуатують метафору "єдиної великої родини". Родина являє собою ієрархізовану спільність – у ній є старші і молодші, є в наявності єдиний голова родини. У той же час інтереси родини – єдині, а голова родини має своїм обов'язком опікуватись і піклуватися про всіх, приймаючи рішення в ім'я загального блага. Авторитарні режими сьогодні, як і в минулому, виправдовують монополію правлячої верхівки на владу, посилаючись на єдність інтересів суспільства як великої родини на чолі з батьком, суворим, але справедливим. З іншого боку, тоталітарні режими, що виникли у XX ст., уподібнюють суспільство єдиній великій фабриці, також заперечуючи розбіжність групових інтересів, наполегливо підкреслюючи "соціальну однорідність", "монолітність". Монополія на владу тут виправдується за допомогою метафори виробничої єдиноначальності. Перефразовуючи Р.Арона, підкреслимо: політичні режими відрізняються не тим, що в одних спостерігається єдність групових інтересів, а в інших така єдність відсутня; вони відрізняються тільки тим, що одні, конституційно-плюралістичні режими відкрито визнають різноманіття соціальних інтересів і зв'язане з ним політичне суперництво, а інші не визнають і навмисно перешкоджають усвідомленню громадянами специфіки їхніх інтересів.


 
 

Цікаве

Загрузка...