WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політичне пробудження східної України (1989 р.) - Реферат

Політичне пробудження східної України (1989 р.) - Реферат

Аналізуючи перший етап становлення Народного руху України, треба зазначити, що у 1989 році були спроби створення альтернативного громадсько-політичного руху на підтримку перебудови як у центрі, так і на Сході України. Так, ще влітку 1988 року у Києві була створена Народна спілка сприяння перебудови. Проте ця організація була маловідома громадськості регіону, на відміну від громадських об'єднань Східної України, особливо Донбасу, які почали створюватися з кінця 1989 року. Так, у Ворошиловграді постав Комітет підтримки перебудови.

25 листопада 1989 року відбулася перша конференція Народного руху Луганщини (НРЛ) за перебудову, ще до створення обласної організації Народного руху України (грудень 1989 року). Перша назва організації - Народний рух Донбасу, але на конференцію не прибула делегація від Донецької області і була прийнята назва Народного руху Луганщини. Спочатку його ініціатори планували стати складовою, але самостійною частиною НРУ, тому на зборах були присутні представники Руху. Однак згодом позиції цих двох "рухів" розійшлися. На наш погляд, с самого початку НРЛ створювався на противагу НРУ. Достатньо порівняти проект Програми Народного руху України за перебудову з проектом Основних принципів Народного руху Донбасу за перебудову. Головна різниця між ними полягала у різних підходах щодо національного питання. Так, в окремому пункті Програми записано, що Народний рух Донбасу поділяє програму Народного руху України з питань демократизації суспільства, утвердження прав людини, соціальній справедливості, укріплення суверенітету республіки, екологічної безпеки, відродження національної культури, але не може згодитися з "декларативностью многих формулировок, необязательностью личного участия в выполнении поставленных задач, однобоко митинговым характером деятельности, ... решительно отвергает явные и скрытые националистические идеи,...считает недопустимым растворение в рядах НДУ членов УХС и других формирований, реабилитирующих бандеровщину, ратующих за выход Советской Украины из СССР, развитие ее по несоциалистическому пути" [23].Тому присутні на конференції прихильники НРУ одразу виступили проти організаційного оформлення НРЛ як альтернативної структури, яка може привести до розколу ще не створеної організації. На противагу їм працівник обкому КПУ Є.Селіванов заявив, що обком підтримує будь-яку неформальну громадську організацію, якщо її діяльність спрямована на підтримку перебудови, а не націоналізму, шовінізму та екстремізму. Немає сумніву, що створення НРЛ було узгоджено з місцевим партапаратом [24].

Восени 1989 року у м. Донецьку почали діяти перші групи Інтернаціонального руху Донбасу (ІРД) (організаційне оформлення відбулося на установчій конференції 18 листопада 1990 р.). Ініціаторами створення цього громадського об'єднання була наукова інтелігенція, студентська та учнівська молодь. Перша назва ІРД - Донецький Інтерфронт. Основні принципи його Маніфесту спочатку були надруковані на сторінках газети Інтерфронту Латвії "Единство". Головними завданнями визначались: послідовна боротьба проти будь-яких прояв націоналізму на ідеологічному, політичному та побутовому рівнях, а також захист національних прав людини. "Націоналізм" розумівся як "особое мировоззрение, трактующее нацию как высшую внеисторическую форму сообщества людей, ... причем интересы нации считаются выше интересов классов и людей, эту нацию составляющих". Інтеррух був однією із перших громадських організацій на Сході України, яка поставила за мету запровадження в Україні "государственного двуязычия". У Маніфесті ІРД само поняття "державна мова" для поліетнічної держави визначалося як порушення прав людини, а тим більше надання такого статусу тільки однієї мові. За думкою авторів Маніфесту, із зникненням мови нація не гине, вона лише переходить на іншу мову [25].

Таким чином, 1989 рік став визначним в історії Східної України - відбулося політичне пробудження регіону. Важливим чинником цього стала виборча кампанія 1989 р., яка активізувала створення тут нових політизованих громадських об'єднань: обласних організацій Українського історико-просвітницького товариства "Меморіал", Луганської асоціації виборців, Демократичної асоціації Харківщини, Харківського клубу виборців "Вибір", обласних організацій Народного руху України за перебудову тощо. Влітку 1989 р. розпочався перший страйк шахтарів, 17 серпня була створена Регіональна спілка страйкових комітетів Донбасу (РССКД), відбувалася швидка політизація робітничого руху. Східна Україна стала одним із значних політичних центрів України.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Болбат Т.В. Регіони і регіоналізм в Україні // Історичні і політологічні дослідження. - 2002. - № 1(9). - березень. - С. 194 - 201.

2. Астахова Е.В. Становление многопартийности в СССР: некоторые аспекты. -Харьков: РИО облполиграфиздата, 1991. - 160 с.; Білоус А. Політичні об'єднання України. - К.:Україна, 1993. - 108 с.; Гарань О. Убити дракона (з історії Руху та нових партій України). - К.:Либідь, 1993. - 200 с.; Кремень В., Базовкин Є. Політичні партії України: порівняльний аналіз програмних документів. - К.: НІСД, 1993. - 90 с.; Кулік В., Голобуцька Т., Голобуцький О. Молода Україна: сучасний організований рух та неформальна ініціатива. - К.: ЦДПГС, 2000. - 460 с.; Литвин В.М. Політична арена України. - К.: Абрис, 1994. - 495 с.; Литвин В.М. Украина: политика, политики, власть. - К.: "Альтернатива", 1997. - 335 с.; Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 - 2000 рр.). - К.: Видавнічий дім "Альтернативи", 2000. - 369 с.; Яблонський В. Сучасні політичні партії України. - К.: "Лексикон", 1996. - 149 с.

3. Наводкин А.С. Забастовки: совместный трудный поиск решений (Размышления очевидца забастовки шахтеров Донбасса) //Научный коммунизм. - 1990. - № 2 - 3. - С. 21 - 29, С. 25 - 32; Литвин В.М. Політична арена України. - К.: Абрис, 1994. - 495 с.; Русначенко А.М. Рабочее движение на Украине в 1989 - 1991 годах: основные этапы, элементы политической культуры: Автореф. дис. кан. ист. наук. - М., 1993. - 23 с.; Лихолобова З.Г. Концептуальні питання історії вугільного Донбасу у другій половині XX століття //Нові сторінки історії Донбасу: Ст. Кн. 8. /Голов. ред. З.Г. Лихолобова. - Донецк, 2000. - С. 5-17; Бурносов В.Ф. Шахтерские забастовки 1989 года в Донбассе: истоки и итоги // Новые страницы в истории Донбасса: Ст. Кн. 3. /Сост. З.Г. Лихолобова. - Донецк, 1994. - С. 98 - 108.

4. Болбат Т., Лыков В., Халимова Е. Донецкая область: Политические партии, движения, общественные организации. - Донецк: РИП "Лебедь", 1994. - 88 с.; Болбат Т., Лыков В., Семичасная Е. Донецкая область: политические партии. Донецк: АООТ Торговый дом "Донбасс", 1998. - 120 с.; Болбат Т. Виникнення перших осередків Народного руху України за перебудову на Сході України //Наука. Релігія. Суспільство. - 2003. - № 3. - С.79 - 85; Болбат Т.В. Етапи розвитку молодіжного руху у Донецькій області (середина 80-х - 90-ті роки XX століття // Історичні та політологічні дослідження. - 2001. - № 4 (8). - грудень. - С. 255 - 260; Ми йдемо! Нариси з історії Донецького обласного Товариства української мови ім.. Т.Г.Шевченка /Заг. ред. В.Білецького. -Донецьк: ТОВ „Рапіт", 1998. - 224 с.; Чебаненко С. Политические партии Украины: Политические партии Луганщины. - Луганск: ФСЕИ "Інициатива", 1997. - 248 с.

5. Литвин В.М. Украина: политика, политики, власть. - К.: "Альтернатива", 1997. - С. 146.

6. Чебаненко С. Политические партии Украины: Политические партии Луганщины. - Луганск: ФСЕИ "Інициатива", 1997. - С. 15 - 16.

7. Він же. - С.22.

8. Політична історія України /За ред. В.І. Танцюри. - К.: Академія, 2001. - С. 417.

9. Там само. - С. 145 - 146.

10. Центральний державний архів громадських організацій України (далі ЦДГОУ). - Ф. 1. - Оп. 32. - Спр. 2668. - Арк. 22 - 24.

11. ЦДАГОУ. - Ф. 1. - Оп. 55. - Спр. 5881. - Арк.2 - 6.

12. Державний архів Донецької області (далі ДАДО). - Ф. 6777. - Оп.1. -Спр.13. - Арк. 9.

13. Політична історія України: Навч. посіб. / За ред. В.І. Танцюри. - К.: Академія, 2001. - С. 409.

14. Болбат Т., Лыков В., Халимова Е. Донецкая область: Политические партии, движения, общественные организации. - Донецк: РИП "Лебедь", 1994. - С. 47 -48; Реабілітовані історією / Гол. ред. П.Т.Тронько: У 27 томах: Донецька область. Книга перша. Науково-документальні нариси. - Донецьк: Видавництво КП "Регіон", 2004. - С. 71.

15. Чебаненко С. Политические партии Украины: Политические партии Луганщины. - Луганск: ФСЕИ "Інициатива", 1997. - С.23.

16. Астахова Е.В. Становление многопартийности в СССР: некоторые аспекты. - Харьков: РИО облполиграфиздата, 1991. - С. 158.

17. Бесіда з головою Луганської асоціації виборців // Молодогвардеец. - 1990. - 4 окт. - С. 4.

18. Чебаненко С. Политические партии Украины: Политические партии Луганщины. - Луганск: ФСЕИ "Інициатива", 1997. - С. 23 - 25.

19. Астахова Е.В. Становление многопартийности в СССР: некоторые аспекты. - Харьков: РИО облполиграфиздата, 1991. - С. 158 - 159.

20. Білецький В. Народний Рух: роздуми про здійснене і майбутнє /Сільська Донеччина. - 1992. - 16 липня.

21. ДАДО. - Ф. 6880. - Оп. 5. - Спр. 2. - Арк. 2 -3.

22. Болбат Т. Виникнення перших осередків Народного руху України за перебудову на Сході України // Наука. Релігія. Суспільство. - 2003. - № 3. - С. 82.

23. Проект Основних принципов Народного движения Донбасса за перестройку // Особистий архів автора. - 1989. - 2 с.

24. Грибенко Е. Народное движение Луганщины //Ворошиловградская правда. - 1989. - 2 дек.

25. Основные положения Манифеста Донецкого Интерфронта: Приняты Советом Донецкого Интерфронта в октябре 1989 р. // Особистий архів автора. - 1с.


 
 

Цікаве

Загрузка...