WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Сучасна політична думка і політичні школи. Розширення сфера політологі-чних досліджень (кінець 40-х - друга половина. Обґрунтування нових па-радиг - Контрольна робота

Сучасна політична думка і політичні школи. Розширення сфера політологі-чних досліджень (кінець 40-х - друга половина. Обґрунтування нових па-радиг - Контрольна робота

Завдяки австрійському економістові у демократичній теорії вперше посідають свої законні місця:

1) групові та особисті конфлікти різних інтересів, яких ці суб'єкти домагаються ;

2) феномен політичного лідерства; їх тепер починають трактувати як найважливіші складники руху демократичного процесу.

Шумпетерова лінія міркувань заклала підвалини пост-класичної демократичної парадигми, за якої демократія є не способом керівництва (більшості чи ще когось), а перш за все способом визначення, хтобуде керувати— у найзагальніших рисах — та з якою метою.

Можна виділити дві основні версії інтерпретації "процесуальної" парадигми демократичної теорії — плюралістичну та елітаристську. Прихильники першої версії розглядають демократію як політичний механізм, що регулює взаємодії між конфліктуючими інтересами через "демонополізацію" законного доступу до "прийняття рішень", У межах другого підходу демократію визначають як політичний процес, який забезпечує реалізацію демократичних принципів добору і функціонування політичної еліти.

Теоретик Шумпетер пропонує класичне визнання того , що можна назвати теорією конкуренції в демократії . " Демократичним методом , - говорить він , - є такий узвичаєний порядок для прийняття політичних рішень , за якого особистості одержують владу для прийняття цих рішень шляхом конкурентної боротьби за голоси людей " . Підхід Шумпетера привабливий , але він не може у цілому визначити демократію , бо по суті обмежений початковою частиною загального процесу демократії – виборами . Він не відповідає на питання , яким чином можна проснутися від " увідної демократії " до " демократії результату " . Вихідна теза Шумпетера про демократію як систему конкурентної боротьби за позиції влади одержує в першому і в другому випадках різне прочитання.

Сучасний американський політолог Роберт Даль, наприклад, розробив теорію плюралістичної еліти. Сучасну політичну владу він розуміє як правління лідерів кількох елітарних груп, що досягли стабільного порозуміння між собою. Даль назвав цю ситуацію "поліархією". Суть її полягаєвтакому. За всієї демократичності політичних інститутів західних суспільств обов'язково існують еліти та їх влада. Роль політичної системи полягає в тому, щоб кожній еліті дати альтернативу І можливість змагатися між собою, тоді як центральна влада має протистояти їм і врівноважувати їх. Крім того, відповідні ; інститути та механізми мусять захищати суспільство від тяжких І Наслідків боротьби між елітами. Існування та розвиток еліт — загальна тенденція. Але еліти необхідно тримати під контролем, мати "простір" для свободи змагання, для рівності. Проте реальна ситуація, звичайно, досить далека від ідеалу.

Поліархія поліпшує й доповнює принцип демократії, управління більшості через удосконалення системи народного представництва, більших гарантій прав меншості, використання електорального та інших засобів для управлінняпредставниками більшості, усунення різних видів політичної нерівності.

Роберт Даль зробив певні висновки щодо концепції плюралізму еліт (тобто поліархії):, а само:

 1. керують не маси;

 2. керує не еліта, оскільки жодній із елітарних груп невдалося монополізувати владу в усіх сферах життя суспільства;

3) керують суспільством диференційовані і спеціалізовані елітні групи, які одночасно є суперниками і спільниками і на чолі яких стоять більш-менш підприємливі лідери.

На думку Р. Даля, поліархічна модель управління властива для всього американського суспільства і певною мірою для всієї світової цивілізації.

У 60-х роках біхевіоризм був підданий критиці і частково відкинутий самими американськими політологами . Ця критика зводилася до таких моментів:

 1. біхевіоризм — це надмірна цифроманія , за якою можна упустити важливі проблеми, що не піддається прямому вимірюванню;

 2. біхевіоризм — це фрагментарний підхід до аналізу фактів, що заважає глобальному підходові до політичних проблем;

 3. біхевіоризм — псевдополітизм, оскільки він , спираючись тільки на факти, не може критикувати суспільний порядок, то тим самим буде підсвідомо відстоювати йогзбереження.

3. Обґрунтування нових парадигм у розвитку політичної науки (80-х рр. XX ст.)

Нові концепції та теоретичні моделі політичної влади. концепції постіндустріального суспільства, інформаційного суспільства та елітної демократії у працях У. Кларка , А. Белла , З. Бзежинського , Г. Моргентау .

70—90-ті роки ХХ ст. – на цьому етапі виникають "концепції інформаційного суспільства " , серед ідеологів стоїть Д. Белл , які фіксують трансфармації в економічній системі , структурі формальної та неформальної влади , інформаційній сфері . Вони розглядають інформаційне суспільство як особливу стадію історичного та соціально –економічного розвитку людства .

Одним із найвпливовіших представників американської політичної науки був також Ганс Моргентау (1904—1980) — провідний теоретик США із зовнішньополітичних питань.

Підкреслюючи, що національні інтереси є головним рушієм зовнішньої політики будь-якої держави, Моргентау , ясна річ, особливу перевагу віддавав американським національним інтересам. На його думку, необхідно було вживати всіх можливих заходів для забезпечення політичного лідерства США в Європі та балансу сил у Європі та в Азії.

Обґрунтовуючи концепцію національних інтересів, Г. Моргентау великого значення надавав торгівлі. Політика , на думку американського вченого , ніколи не зможе бути ефективною, якщо Її не підкріплено економічною, військовою та політичною силою. Ось чому досягнення могутності й сили , згідно з Моргентау, є головним завданням і визначальною рисою держави .

Проте треба віддати належне американському вченому: він надзвичайно реалістично підходив до осмислення місця силового чинника в ядерну епоху. Дослідник постійно підкреслював небезпеку того, що мислення людей, їхні соціальні, політичні та ідеологічні інститути залишилися на рівні доядерної епохи. Від так загальний висновок, який робить Г. Морген тау , звучить надзвичайно переконливо: "Будь-яка спроба, незалежно від її винахідливості та далекоглядності, що спрямована на встановлення жорсткого зв'язку ядерної могутності з цілями та методами державної політики, може звести її нанівець надзвичайною руйнівною силою ядерної зброї" . З цього випливає й побажання Моргентау ядерним державам: замість пристосовувати ядерну Могутність до цілей та методів державної політики, необхідно ці цілі й методи пристосовувати до потенційних можливостей ядерної могутності .

Збігнев Бжезінський разом із Карлом Фрідріхом відносить до тоталітарних режимів фашистські й комуністичні, акцентуючи па таких головних рисах:

 1. домінуючій ролі ідеології, яку продукувала правляча партія;

 2. використанні терору і обмеженні доступу до об'єктивної інформації для забезпечення монополії влади;

 3. централізованій системі управління економікою.

Прихильники теорії модернізаціївважають, що тенденцією розвитку політичних систем є перехід від традиційного до сучасного типу суспільства . Вони виділяють критерії , що дають змогу визначити ступінь політичного модернізму.

Серед сучасних концепцій політичної модернізації виділяється концепція трансформації посткомуністичних суспільств у сучасні демократичні суспільства. її сформулював 3. Бжезінський. Він вважає, що цей процес тривалий, складний і передбачає три фази :

 1. перша фаза (1—5 років) розпочинається після падіння комуністичної системи та передбачає політичну трансформацію вищих ешелонів влади і початкову стабілізацію економіки (лібералізацію цін і припинення дотацій , безсистемну приватизацію, стабілізацію грошової одиниці);

 2. друга фаза (3—10 років) поєднує політичну стабілізацію (прийняття нової конституції, запровадження нової виборчої системи) з глибокими економічними реформами (реформуванням банківської системи, проведенням малої і середньої приватизації, демонополізацією, появою нового класу власників);

 3. третя фаза (5—15 років) передбачає закріплення демократичних процесів (створення стабільних демократичних партій, встановлення демократичної політичної культури) і стабілізацію економічного зростання (здійснення великої приватизації, формування культури підприємництва.


 
 

Цікаве

Загрузка...