WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політичний режим: поняття і типологія. Політичний режим в Україні: реальність і перспективи - Курсова робота

Політичний режим: поняття і типологія. Політичний режим в Україні: реальність і перспективи - Курсова робота

виникнення описаного Е. Фроммом феномена "втечі від свободи". Й усе таки людство, за словами У. Черчілля, не вигадало досі нічого кращого,
ніж демократія.
Три хвилі демократизації в історії сучасного світу називає
американський політолог С. П. Хантінгтон у книзі "Третя хвиля:
демократизація наприкінці XX сторіччя" (1991 р.). Витоки першої хвилі (1826-
1926 рр.) йдуть від Великої американської та Великої французької революцій.
Становлення демократичних інституцій відбувалося у XIX ст. в таких країнах,
як США, Франція, Англія, Швейцарія, в деяких країнах Північної Європи, у
британських домініонах. Головними чинниками, що сприяли цьому, були
індустріалізація, урбанізація, поява буржуазії та "середнього класу";
формування робітничого класу та його організацій; поступове зменшення
економічної нерівності. Друга хвиля демократизації (1943-1962 рр.)
спричинена підсумками другої світової війни. В одних країнах (Австрія,
Федеративна Республіка Німеччини, Італія, Південна Корея, Японія)
демократія була забезпечена окупаційною військовою адміністрацією.
Аргентина, Бразилія, Венесуела, Греція, Колумбія, Перу, Туреччина, Еквадор
обрали шлях до демократії під впливом підсумків другої світової війни,
зокрема розгрому тоталітарних режимів. Ще одна численна група країн здобула
незалежність у результаті деколонізації, яка також була ініційована
підсумками війни, і стала на шлях демократії.
Дві перші хвилі демократизації були у значній мірі перекреслені,
"змиті" зворотними хвилями, які принесли утвердження різних форм
авторитарного, тоталітарного правління. Перша зворотна хвиля (1922-1942
рр.) відбулася з приходом до влади в Італії фашистського режиму Муссоліні.
Причому навіть у країнах, де зберігалися демократичні інституції (Франція,
Англія), під впливом економічної кризи, депресій ширився антидемократичний
рух. Друга зворотна хвиля (1958-1975 рр.) була масштабнішою, охопила
переважно країни "третього світу", де утвердилися - здебільшого через
військові перевороти - авторитарні режими.
Третя хвиля демократизації почалася в середині 70-х років XX ст., чому
сприяли, на думку Хантінгтона, п'ять головних чинників.
Перший чинник зумовлений підривом легітимносгі авторитарних систем,
оскільки: в суспільстві наростає незадоволення через невиконання владою її
обіцянок; відсутній механізм самооновлення політичного керівництва; крах
комуністичних режимів у Східній Європі та СРСР підірвав можливості
марксизму-ленінізму як альтернативи розвитку демократії.
Другий чинник зумовлений економічним зростанням. Хоча, згідно з
твердженням автора, рівень економічного розвитку сам по собі не є ні
необхідною, ні достатньою умовою для затвердження демократії (режими деяких
багатих країн, особливо експортерів нафти, не є демократичними), економічні
чинники у цьому процесі є вагомими. Перехід до демократії має відбуватися
насамперед в країнах із середнім рівнем економічного розвитку (згідно з
наведеними даними Світового банку за 1989 р., це середній річний доход на
душу населення від 520 до 5810 доларів США). Економічне зростання після
другої світової війни дозволило багатьом державам увійти до групи країн із
середніми доходами, що розширило потенційну базу демократії, економічно
спряло переходові до неї.
Третій чинник пов'язаний з коригуванням своїх позицій католицькою
церквою. Річ у тім, що сучасні демократії формувалися передусім у
християнських країнах, а католицизм до недавнього часу співіснував з
авторитарними режимами. Зміна позиції римсько-католицької церкви, яка
почала виступати за необхідність соціальних змін, допомогу бідним, захист
прав громадян стимулювала хвилю демократизації.
Четвертий чинник продиктований зміною на початку 70-х років зовнішньої
політики провідних світових політичних сил - США, колишнього СРСР,
Європейського співтовариства, яка полягала у підтримці ідей демократії й
захисті прав людини.
П'ятий чинник викликаний розвитком глобальних інформаційних систем.
Характерною особливістю третьої хвилі демократизації є переважне
використання для її розвитку й затвердження ненасилля, компромісів, угод,
виборів. Використання саме цих засобів є дедалі важливішим, враховуючи той
обсяг проблем, з якими стикаються країни, що вступають у цю третю хвилю.
Згідно з Хантінгтоном, це такі проблеми становлення демократії: а) розробка
нової конституції й нового виборчого закону; б) чистка державного апарату,
заміна чиновників проавторитарної орієнтації на прихильників демократії; в)
скасування або модифікація законів, які не відповідають демократії; г)
скасування або докорінне реформування таких авторитарних інституцій, як
таємна поліція; д) в однопартійних державах розподіл прав власності,
функцій, кадрів між державою та партією; е) формування головних політичних
еліт, здатних працювати спільно для розв'язання посталих перед суспільством
проблем і утримуватися від спокуси експлуатувати їх у своїх групових
економічних та політичних інтересах.
Багато які гострі соціальні проблеми (що виникають часом навіть
незалежно від форми правління, скажімо, етноконфлікти, тероризм та ін.)
швидко розв'язати неможливо, і це породжує в суспільстві апатію,
розчарування, виникнення феномена "авторитарної ностальгії". Тому учений не
виключає можливості виникнення третьої зворотної хвилі, тобто наступу й
поширення різних форм авторитарного режиму. Хантінгтон вважає можливою
появу нових форм політичного режиму, зокрема технократично-електронної
диктатури, за якої авторитарне правління грунтуватиметься на здатності
контролювати засоби масової інформації й маніпулювати ними. Проте,
стверджує американський політолог, можлива заміна третьої хвилі
демократизації зворотною хвилею авторитаризму не зможе запобігти наступові
четвертої хвилі демократизації у XXI ст. Однак лише два ключових чинники
впливатимуть на майбутню стабільність і зростання демократії - економічний
розвиток та політичне керівництво.
Отже, демократія - це продукт спектра певних еволюційних соціальних
змін. Характер еволюції політичного режиму сьогодні залежить передусім від
конкретних якостей політичної еліти, від пріоритетів реорганізації нею
системи влади та управління, від домінуючих способів балансування
взаємовідносин правлячої та опозиційних політичних сил, від

 
 

Цікаве

Загрузка...