WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Ідеологія і роль політичної ідеології в суспільстві - Реферат

Ідеологія і роль політичної ідеології в суспільстві - Реферат

ПІ в теорію, а потім в іпотезу дає змогу висловити передбач. про внутр. зв'яз. пол. явищ з фактичними даними. В міру накоп. знань гіпот. у пол. конц. - це форма знання, в якій вираж. Цілісне розум.. об'єкта пізнання. Дальше пол. теорія, яка вивч. не окр. властивості пол. процесів, а си-му пізнання всіх явищ сформована теорія переходить на рівень пол. доктрини певного народу чи сивіл. Дальше пол. докт. втіл. у певні пол. ін-ти. Колишні комун. Ін-ти будув. за ідеол. схемою, але і найдемокр. - втілення ідей лібер.
Рівні функціон.
1. теор- концептуал. на якому форм осн. полож., суп-кол. цінності і цілі певного класу нації, де-ви.
2. програмно-пол. Ідеї, принц.переводяться у програми, гасла, вимог . самі ці вимоги форм. управл. ріш. і. викор. партіями і гром. об'єднаннями для мобілізації мас.
3. актуалізований практичне засвоєння на-ням певної І.
І. завжди намаг об'єдн. лю. на основі певної ідеї, здатність об'єдн. насел. зележить наскільки ідеї близькі до реал. ж.і. невід'єм. частина ж. су-ва, компон пол. си-ми. Неідеол. пол. беззброй на пол., бо здобуття вл. і провед. певних пол. курсів відбув. за допомоги І.
П.І. є підвидом І. і визнач. як набір ідей і перекон., які ха-ють ставлення лю. до пол. ін-тів...
Роз'яснює су-ву те, що є для них цінним, а з чим боротися і що змінити, пов'яз. з пол. повед. і ді-стю.
Розгляд осн. Пробл.
- місце і значення гр.-на в су-вом;
- нац. інтерес;
- віднош між гр.-ном і су-вом;
- ха-є пол. вл.;
- дає оцінку суб. пол;
- ха-є суть де-ви і її ф-ції;
- розгул. функт. ек.си-ми.
Тому п.І. - це певні цілі, яких мають домагатись пол. суб., прагнучи зберегти чи змінити існуючий стан речей.
П.І. завжди, втіл. у відпов. суп-пол. доктр., які визнач. як ідейні основи платформ пол. п. і рухів. В суп-пол. доктр. відображу. інтер. пар. рухів і їхнє бачення держ. устрою.
Метою їх є ідеал в ін струм. пол.
Вони захищ. діяльн. певних п., визнач. пол. курс су-ва і його розв. Саме пол. докт. вплив на повед. виборців і оцінюють їх інтер. Від якості їх залеж. рівень пол. в де-ві. в рамках однієї І. може бути декілька доктрин, які накреслюють свої методи досягн. цілей.
2. П.І. скл. З Челем:
1. заг. переконання, які окреслюють сприйнятливі в межах певної І. ціннос., які є гол. при оцінці суп-пол. явищ.
2. заг. уявл. про світ, закони і принц., що діють у ньому. такі заг. уявл. лягають в осн. суб'єкт. пол.
3. сукуп. суджень, які окресл. умови реал. прийнятих пол. цінностей.
4. конкр. програми пол. діяльн. і пол. гасел. Вони прис. у > І., хоча в деяких може бути відсутній один з елем. П.І. зверт. до таких цінностей, як своб., рівність і справедл. Якби вони були узгодж. у су-ві то існ. б лише 1 ідеал, але це неможливо, бо інтер. лю. різні.
Типи Пол. І.
Залежно від си-ми ц., яка панує в су-ві виділ. такі типи пол. І.
- консервативні - зах і вдоскон. існуючі ек., пол., соц, дух. си-му су-ва їх назив. ще захищаючі.
- революційні (радикальні) - і. запер. існ. ек., соц., дух., пол. си-му і вимог їх радик. зміни.
- реформіські і. мають озн. двох попер н-у: комуніст і. розцінює напередодні жр була радик. револ. а вже 30-х р. перетвор. на консервативну. в ін. кр. комун. і. боролися з існ. режимом і була револ.
Засобами для досягнення мети викор.
- переконання
- револц. (примус)
- реформ. (ф-ція)
Якщо ПІ ставить за мету модернізацію су-во, то вона буде викор. засіб ф-ції, щоб ств. відпов. пол. ін-ти. переконання викор. також при модер. су-ва у формі пропаганди, якщо І. пропагує корінні зміни в су-ві і хоче змінити існ. лад - викор. форму примусу.
Б-и п.І. викор. ці 3 засоби завжди Револ. Ідеології викор. примус такі як комун., нац-соц., фаш.
Ліберальна І. утрим. від застос. примусу. Примус Л. викор. у випадках передбач з.
Класиф. І. залежно від особи си-ми цінностей, які спов. Їх прих:
- лібералізм
- консерватизм
- соц.
- анархізм
- націоналізм
- расизм
- соц.-дем.
- комунізм
- анархо-синдекалізм
- корпоративізм
- сталінізм
- фашизм
- нац.-соц.
- євро комунізм
- голізм
- маоїзм.
Всі ці І. для спрощення поділ. На праві і ліві.
Оск. пол. І. обгрунт. претензії своєї групи осіб на вл. І служить підкор. сусп думки меті виділяють І. за двома критеріями.
- за пропонованою моделлю трансофор. Су-ва:
" ліві
" праві
" центриські
- за ставл. До прогресу суп.
" Радикальні (глибокі перетворення)
" Консервативня (збереж існ. пол. ладу)
Праві І. вбачають можлив. прогресу в су-ві на осн. конкур. в ринк. відн. І прив. власн., такі І. належ. до правих.
Ліві І. - за радик. перетв. су-ва в ім'я досяг. рівності, справ, ств. сприяти. соц. умов для індив.
Бувають Л. ультраправі - ліві між якими знах. центристи.
За змістом і спрямованістю гол. Ідей і цін. І. бувають:
- прогресивні
- реакційні
- демократичні
- тоталітарні
- релігійні
- світські
За методом їх обгрунт:
- раціональні
- ірраціональні
За об'єктом впливу та межами :
- універсальні
- партикулярні (часткові)
Універ І. є христ., гуманізм, партикул. - расизм, комунізм (зверт. до пролетаріату).
Кожна з І. може бути наз: прогрес., дем., раціонал., універ.
І. фашизму є реакц., тотал., іррац. Партикулярною.
Іст. І. які поєд. В собі взаємо протилежні ха-ри Ідею гуманізму свекор. для демагогії. Якщо І. спир. На зм. І відпов. Жит. Реалізм, то вона може відігр. конструкт., перетвор. Роль Б-я одержавлення І., є антидерж. і антидемокр.
2. Функції ідеології.
- спонукання суб. пол. ж. та ді-сті
- інтеграція
- легітимності
- виправдовування існ. ладу або його критика
- критицизм
- сприяння суп. змінам, або стаб. режиму.
- спілкування
- емоційне відстоювання групових інтересів
- охолод. суп. свід.
- заволав. суп. думки з приводу пол. розв.
- впровадж. в свід. власт. оцінок минулого, сьогодення, майбутнього.
П.І. яка відстоюв си-му ц.і окресл. завд. спонукає пол. суб. до узгодж. ді-сті, це стос. цілих націй, іноді предст. певних пол., гром., ф-цій, суп. груп індив.

 
 

Цікаве

Загрузка...