WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Характеристика політичних режимів (тоталітаризм, демократія) - Курсова робота

Характеристика політичних режимів (тоталітаризм, демократія) - Курсова робота

вслід за нею і суспільно-політичного життя, можна підпорядкувати єдиному централізованому керівництву, однієї колективної мети, не залишаючи місця для індивідуальної свободи і автономії.[10]
Державамислилася прихильникам такої точки зору /політологи назвали її колективно-механістичною/ як єдиний механізм, де громадяни - всього лише гвинти, привідні ремені цієї машини. З цим узгоджуються погляди самих ідеологів і засновників тоталітарних систем. Засновник фашизму Муссоліні проголошував: "ми першими заявили, що чим складніше стає цивілізація, тим більше обмежується свобода особи"[11]. В.І.Ленін розглядав майбутню соціалістичну державу як "одну контору і одну фабрику", "один всенародний державний синдикат". [12]
Інакше розглядав питання про витоки тоталітаризму російський філософ Н.Бердяєв. Він бачив в ньому перш за все відродження стародавніх утопій, реальне втілення в життя ідей утопічної рівності.
Цілісність є головна ознака утопії... Утопія завжди тоталітарна, ворожа свободі".[13] Дві ці точки зору по суті не суперечать один одному, а взаємно доповнюють. Саме за панування колективно-механістичних поглядів, прагненні заорганізувати і централізувати все і вся, утопії знаходять сприятливий грунт для спроб свого втілення.
Тоталітаризм не виникає випадково, навіть будучи своєрідною аномалією, він має свої соціальні передумови і причини. До найважливіших з них відносяться:
1. Як вже наголошувалося, саме індустріальне суспільство, ускладнення суспільних зв'язків і взаємозалежності;
2. Наростання раціоналізму і організованості в життя суспільства, нові можливості для маніпулювання суспільною свідомістю; /радіо, телебачення, засоби зв'язку, ЗМІ і т.д./;
3. поява монополій і їх зрощення з державою /тоталітаризм - вищий їх ступінь, всеосяжна монополія/;
4. Етатізация суспільства, посилення в суспільній свідомості культу Держави /тут позначився вплив двох світових воєн, коли різко посилилося державне втручання в економіку і суспільне життя/, розповсюдження колективістських поглядів; 5. Масова емоційна упевненість в можливості швидкого поліпшення життя за допомогою планування і раціональних перетворень 6. Масова психологічна незадоволеність відчуженням особи при капіталізмі, її незахищеністю і самотністю;[14] Тоталітарні рухи дають ілюзію залучення до "вічних цінностей": класу, нації, державі, величній сакральній Владі;
7. Гострі соціально-економічні кризи ведуть до маргіналізації суспільства, появі численних і напівлюмпенів шарів люмпенів, особливо сприйнятливих до тоталітарної ідеології і схильних до політичного радикалізму;
Основними властивостями люмпена /по Р. Парення/ -[15] є: нігілізм по відношенню до минулого і теперішньому часу, турбота, агресивність, честолюбство, чутливість, обмеженість, егоцентричність. На все це роблять ставу вожді тоталітарних рухів. Слід тут мати у вигляді відмінність в програмних установках між елітою руху і основною масою: у перших - обачливе, раціонально-індустріальне бачення мети, у других - прагнення злитися з організацією, традиційний громадський колективізм /що зумовлює відносну міцність тоталітарних режимів в країнах Сходу/. Адресати у різних рухів, шари, на які вони упираються, теж відрізняються: в Росії, у більшовиків це були пролетаріат і найбідніше селянство, у нацистів Німеччини - службовці і дрібна буржуазія, потерпіла від економічної кризи. У будь-якому випадку, інтереси і потреби цих шарів дуже мало пов'язані із задачами таких рухів і потрібні їм лише як привід для приходу до влади.
До політичних передумов тоталітарних режимів відносяться: вже згадувана етатізація суспільної свідомості, а головне, появи масових, гранично ідеологізованих, партій нового, тоталітарного типу з жорсткою, напіввійськовою структурою і повним підкоренням рядових членів партійної ідеології і її виразникам - вождям, керівництву в цілому.
У носіїв тоталітарної свідомості виділяються наступні відмінні риси: нетерпимість до будь-якого інакомислення, прагнення політично або навіть фізично знищити незгідних, або їх насильні перевиховати у дусі правильного навчання, вся решта ідей, їх плюралізм вони розглядають як помилку або свідому брехню. Ним властиво прагнення до "математично безпомилкового загального щастя" [16] В цьому виявився їх розрив з раціоналізмом і перехід на догматичні позиції, часто самі вожді стають заручниками власних догм.
Розділ 3
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ. ОСОБЛИВОСТІ АВТОРИТАРНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ. АВТОРИТАРИЗМ І ДЕМОКРАТІЯ.
Реальний тоталітаризм в процесі розвитку і здійснення звичайно зазнав зміни в порівнянні з ідеальною моделлю, бо будь-яка утопія здійсненна у принципі лише за умови серйозних спотворень, диктованих соціальне середовищем, логікою політичної боротьби, корисливими інтересами влада імущих, "революційною доцільністю" Але в цілому, тоталітарний лад, на відміну від інших, що виникають стихійно, найбільшою мірою створюється цілеспрямовано на основі певного зразка, ідеалу. Найважливішу, цементуючу роль в ньому грає ідеологія /вона ж і основної ціннісної орієнтир/. Режим прагне ідеологізації всьомго життя, всіх економічних і соціальних процесів. Широко поширені есхатологічні і телеологічні уявлення. Прикладом есхатології може з'явитися теза про щасливою кінці історії, кінцевому значенні існування людини з торжеством комунізму, Рейху і т.д. Приклад телеології - погляд на історію як закономірний рух до якоїсь мети, причому меті віддається повний пріоритет над засобами. Такий підхід в корені антигуманний, бо реальний зміст мети - в конкретних результатах, одержуваних за допомогою певних засобів. "організація більш справедливого і милостивого суспільства - не є мета, є лише засіб для гідного людського існування."[17]
За своїм змістом ця ідеологія революційна. Вона проповідує формування нового суспільства і людини, їх революційне, насильне перетворення. Головна роль відводиться неналежним критиці і обговоренню соціальним міфам /капіталізм і комунізм, роль робочого класу, перевага арійців і т.д./ Офіційна ідеологія загальнообов'язкова, вона пропагує протекційне відношення до мас, нездатних зрозуміти істину без державного керівництва. Найпоширенішими і непривабливими рисами будь-якого тоталітаризму є: тотальний контроль над ЗМІ, нетерпимість до опозиції, заміна громадської думки офіційними оцінками, заперечення загальнолюдської моралі і її деградація, культивування низовинних, стадних інстинктів: зрівняльність, класова або національна ненавист1 підозрілість, доносительство, заздрість і т.д. Всіляко підтримується атмосфера надзвичайного положення, пильності, що служить виправданням командних методів і репресій. В ідеалі тоталітаризм прагне повного знищення автономного цивільного суспільства, непідконтрольного властям, відбувається його тотальне політизування.
Ядром політичної системи такого суспільства виступає гранично централізований рух за новий порядок на чолі з партією

 
 

Цікаве

Загрузка...