WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Тенденції та специфіка впливу земляцьких організацій на становлення громадянського суспільства в Україні - Реферат

Тенденції та специфіка впливу земляцьких організацій на становлення громадянського суспільства в Україні - Реферат

реалізації ними власних інтересів. Оскільки значну частину суспільно важливих питань земляцтва вирішують самотужки, власним коштом, полегшуючи державі виконання її функцій. Земляцтва вирішують соціальні та економічні проблеми і земляцької спільноти, що проживає у м. Києві, і земляків у кожній області України;
2) земляцтва є гарантом непорушності особистих прав громадян, дають їм впевненість у своїй силі, є опорою у їх можливому протистоянні з державою, формують "соціальний капітал" - ті обов'язкові риси особистості, завдяки яким вона стає здатною до соціальної кооперації та ефективних солідарних дій. А здатність людини до співпраці заради спільних інтересів - це найхарактерніша риса громадянської спільноти. Водночас активна діяльність земляцтв сприяє підвищенню громадянської свідомості суспільства, формуванню громадянської культури;
3) регулятивна функція полягає в тому, що існування земляцьких об'єднань забезпечує регулювання взаємовідносин між членами суспільства за допомогою вироблення шаблонів поведінки, норм і цінностей. Земляцтва систематизують, упорядковують, надають регульованості вимогам людей, які в іншому випадку могли б мати руйнівний характер, і так створюють сприятливі умови для функціонування демократичної влади;
4) значення трансформативної функції полягає в тому, що суспільство не могло б розвиватися, якби не було можливості передавати соціальний досвід. Тому закономірно, що кожне земляцтво для свого нормального функціонування залучає нових людей. Це відбувається через розширення соціальних кордонів організацій і через зміну поколінь [3, с. 24]. У зв'язку з цим у кожному земляцтві передбачено механізми, які дають змогу членам організації соціалізуватися до її цінностей, норм і ролей. Наприклад, у земляцтвах створені молодіжні осередки, діяльність яких координується і регулюється органами правління земляцького товариства;
5) земляцтва також виконують функцію захисту інтересів певної групи, яка об'єднується у земляцьку організацію за ознакою місця народження (у нашому випадку це область України), в її протиборстві з іншими групами інтересів. Завдяки їм кожна земляцька спільнота отримує шанс "бути почутою на горі" владної піраміди. Існує безліч засобів і способів доведення земляцькими спільнотами своїх вимог до владних структур. Найбільш поширеною формою впливу цих груп інтересів є лобіювання.
Наявність усередині кожної такої організації різноманітних груп інтересів, представлених соціально активними громадянами, підвищує функціональність, а отже соціальну значимість земляцтв, і підтверджує їх універсальність.
Тенденції впливу земляцьких організацій на становлення громадянського суспільства в Україні
Останнім часом спостерігається кілька найважливіших тенденцій впливу земляцьких організацій на становлення громадянського суспільства:
1. Зростання кількості земляцьких організацій, формалізація їх діяльності.
Земляцтва стали сьогодні помітним явищем у палітрі українського громадянського суспільства. Їх поява і розвиток цілком виправдані активізацією основних етносоціальних процесів, як-от міграція, урбанізація, індустріалізація, підвищення соціокультурного рівня населення. На фоні стійкої тенденції до зростання етнокультурних соціальних організацій, основна кількість земляцтв областей України зареєстрована у м. Києві наприкінці 90-х років минулого століття (табл. 1).
Таблиця 1 Динаміка зростання кількості земляцтв областей України у м. Києві
Роки 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2006
Усього земляцтв 2 3 11 13 19 21 24 26
Легалізація земляцьких організацій пов'язана з соціальною формалізацією зв'язків, статусів і норм, які є наслідком більш чи менш тривалого міжособового спілкування. Поступово чинять вплив різноманітні регулятори, які нормують і планують діяльність соціальної організації: норми і зразки службової поведінки, програми діяльності, принципи і форми винагород тощо. Ці процеси притаманні і неформальному об'єднанню земляцтв України: розробляються відповідні положення, впроваджуються демократичні процедури волевиявлення, наприклад, вибори.
2. Співпраця земляцьких організацій з органами влади.
Нестабільність політичної ситуації в багатьох регіонах негативно позначається на співпраці організацій громадянського суспільства і місцевої влади. Загалом можна помітити зростання інтересу представників владних структур до налагодження співпраці з земляцькими товариствами та активізацію відповідних зусиль. Більшість земляцьких організацій уклали довгострокові угоди про співробітництво з державними адміністраціями та радами своїх областей. Крім того, укладена угода про співпрацю з Київською міською радою та її виконавчим органом Київською міською державною адміністрацією. Проте доволі часто комунікація влади і земляцьких організацій має ситуативний характер, не спрямована на досягнення конкретного результату і відбувається лише на рівні перших осіб.
3. Стимулювання консолідаційних процесів у суспільстві.
Як форма громадської взаємодії, консолідація спричиняється до об'єднання зацікавлених груп для досягнення спільних цілей, є основою консенсусу і характеризує стан відносин у суспільстві. Процес консолідації земляцтв можна визначити через дію таких чинників, як консолідація земляцької еліти навколо своїх земляцьких організацій; підвищення соціальної активності лідерів земляцьких товариств, соціальної самовизначеності цих організацій стосовно громадянського суспільства (здатність відображати його інтереси загалом та інтереси певних суспільних груп); збереження співвідношення єдності та різноманітності, тобто збереження автономії кожної організації в об'єднанні земляцтв України; посилення можливості залучати до участі в роботі земляцьких товариств увесь соціальний спектр суспільства, незалежно від рівня доходів, освіти, віку, політичних переконань громадян; підвищення ефективності впливу на процеси прийняття рішень у державі; налаштованість на співпрацю з іншими громадськими організаціями. Умовами успішності процесу консолідації земляцтв є взаємна толерантність земляцьких еліт, підвищення громадянської культури, кроки, спрямовані на реалізацію об'єднавчих принципів.
4. Розширення механізмів громадської участі.
Хоча земляцтва дуже рідко використовують такі механізми громадської участі, як громадські слухання, місцеві ініціативи, не так часто розробляють тапрезентують проекти тієї чи іншої політики, що можуть бути основою для владного рішення, проте ці організації систематично проводять загальні збори громадян. Основними формами участі в публічній політиці для земляцьких організацій залишається участь у проведенні круглих столів, прес-конференцій, семінарів.
5. Зростання активності земляцтв в інформаційному просторі.
Співпраця з засобами масової інформації посідає особливе місце у системі консолідації інститутів громадянського суспільства. Інформуючи про події у світі та державі, про політичне і громадське життя, ЗМІ впливають на формування поглядів людей, громадської думки, яка є важливим інститутом демократичної системи врядування і ознакою функціонуючої "сфери відкритості". Останнім часом спостерігається тенденція до використання земляцтвами усього спектру ЗМІ, як загальнодержавного рівня, так і локального, для поширення інформації про свою діяльність та висвітлення найважливіших подій земляцького руху. Зростає активність використання Інтернет-ресурсів, розвивається книговидавнича справа та система книгорозповсюдження, створюється та поширюється кінопродукція.
6. Співпраця земляцьких організацій і політичних

 
 

Цікаве

Загрузка...