WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Соціально-політичні передумови характеристики виборчого процесу в областях Подільського регіону - Реферат

Соціально-політичні передумови характеристики виборчого процесу в областях Подільського регіону - Реферат

громадян, що мають спільні інтереси - партії. Хоча в Україні загалом показник участі населення в політичних партіях та рухах не є надзвичайно високим (близько 2%), частка активних членів партій зменшується в східному напрямку, як і зменшується частка їх осередків (в Тернопільській області - 1013, у Вінницькій - 780, дані на 1.01.2004р.). в цьому ж напрямку змінюється не лише показник прихильності до демократичних кандидатів, та їх програм, а й загальна участь у виборчому процесі. Важливо і те, що велика кількість осередків в західних районах Поділля не є показником різноманітності політичних партій та рухів, а в Східному Поділлі спостерігається їх більша номенклатура, що і відображається в розрізненості та неоднорідності уподобань місцевого електорату.
В сучасних умовах зростає вплив інформаційних чинників на електоральні уподобання населення. Окрім державних засобів масовоїінформації (ЗМІ), й недержавних, значна роль відводиться електронним засобам теле- і радіомовленню, що частково пов'язано з зменшенням тиражу масових газет та журналів. При чому, вплив цього чинника є відчутнішим з наближенням до центру, столиці України і саме тут різноманітні ЗМІ часто визначають електоральну прихильність до кандидатів та партій.
Не варто опускати і такий важливий момент, як ментальність населення (психологічний чинник). Хоч і прийнято вживати цей термін з означенням до всього населення України, але і в субрегіональному відношенні також маємо деякі відміни. Так, прихильність електорату Західної України (а сюди звичайно включають і Тернопільську область) до демократичних та національних ідей традиційно пояснюють близьким розташуванням до Західної Європи, свободолюбивими і демократичними настроями населення, приязним ставленням до своїх, часто харизматичних, лідерів. Ці риси не є притаманними населенню Східного Поділля.
Сучасна ситуація в українському соціумі навіть на регіональному рівні характеризується складними процесами. Про це свідчать зростання незадоволення й розчарування в суспільстві, неспокою та агресивності, криза довіри до партій, владних структур, збільшення пауперизму та маргінальності. Водночас є процеси, що спричиняють швидке соціальне розшарування населення.
Соціальний розвиток взаємодіє з економічною, політичною і духовною сферами. Він відбиває не лише рух соціальної інфраструктури але й саму життєдіяльність людей, їх якість і спосіб життя. Характеризуючи зміни становища людини в системі суспільних відносин, соціальний розвиток представляє собою результат сформованого до певного моменту розподілу індивіда за соціальними позиціями (за ї місцем у виробництві, суспільно-політичній практиці, культурі та ін.).
Соціальні умови, які безпосередньо визначають відмінності у рівні, якості й способі життя населення, можливостях розвитку здібностей, далеко не однакові в різних районах подільських областей. Вони характеризують геопросторові соціально-політичні відмінності, які, в свою черг, впливають на геопросторову соціально-політичну структуру - один із видів соціальної структури суспільства.
Територіальна диференціація соціального розвитку, нерівність людей за умовами життя охоплює велике коло політичних, духовних і економічних проблем. Серед складових геопросторових соціально-політичних відмінностей можна назвати відмінності між умовами праці й побуту; соціальних спільностей у районах різного таксономічного рангу; рівнем їх соціального розвитку, включаючи показники освіти, професійно-кваліфікаційну підготовку; територіальний пріоритетів наявних політичних партій та громадських рухів; електоральні уподобання населення різних регіонів; взаємозв'язок національної та релігійної складових тощо. Соціально-політичні відмінності складні за структурою, їм властиві численні ознаки і особливості, різноманітність сторін, які їх характеризують.
Висновок.
Отже, електоральна система подільських областей формувалась під впливом багатьох чинників. Але для цього регіону вирішальну роль має група соціально-політичних чинників. Серед них насамперед історико-географічний, який призвів до того, що етнічно єдина територія характеризується такими біполярниим проявами виборчих інтересів населення. Похідною від цього чинника виступають всі наступні, які розвивались на його основі. А загалом такий стан чітко дозволяє виділити східний вектор зменшення не лише політичної активності населення, а й його націонал-демократичної зорієнтованості. Існування геопросторових соціально-політичних відмінностей небажане з багатьох причин. Вони свідчать про наявність неоднакових умов праці й побуту населення на означеній території, їх політико-електоральну прихильність, про різні можливості всебічного розвитку особистості.
Література:
1. Багров М.В. Реґіональна геополітика (на прикладі Криму). Автореф. ... докт. геог. наук. - К., 2001. - 25с.
2. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. - Львів, 2000 . - С. 278-295.
3. Ковальчук А.С. Географія релігії в Україні. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. - 308с.
4. Кузишин А.В. Територіальні відміни електоральних уподобань населення подільських областей // Наукові записки. Серія: Географія. - Тернопіль, 2002. - № 2- С. 178 - 180.
5. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. - К.: Либідь, 2003. - 178с.
6. Миронюк В.М. Електоральна географія регіону (на матеріалах галицьких областей). Автореф. … канд. геог. наук. - Львів, 2002. - 20с.
7. Миронюк В.М. Поведінка електорату Тернопільської області // Вісник Львів. у-ту. Серія географія, 1998. - вип.. 23. - С. 87 - 89.
8. Рахманін С. Ще раз про таємницю хромосомного набору // газ. "Дзеркало тижня", 2002, - № 13. С. 1,3.
9. Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України. - Львів: Світ, 1994. - 323с.
10. Статистичний щорічник України за 2000 рік. -К.: Техніка, 2000, с. 453.
11. Шаблій О.І. Електоральна географія / Соціально-економічна географія України. - Львів: Світ, 2000. - С. 116-132.
12. Штулак Н. Погляньте, хто пройшов // газ "Є! Хмельницька газета", 2002, - № 14. С. 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...