WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Українські геополітичні теорії ХІХ-ХХ ст. Дореволюційні геополітичні вчення - Реферат

Українські геополітичні теорії ХІХ-ХХ ст. Дореволюційні геополітичні вчення - Реферат

і східного Середземномор'я: "Територія України, йдучи з півночі на південь, уявляє собою міст до Близького Сходу, з'єднаний найдешевшими - водяними шляхами: річними та морським" [19; с.192]. Він обґрунтовує доцільність співпраці України із країнами Близького Сходу, оскільки, попри вигідні географічні умови, цей край також є ринком збуту українських товарів. Він вважає, що різний рівень економічного розвитку та певна "диференціація господарств" держав Близького Сходу та України є підставою для розвитку економічних відносин, а також доцільним було б створення певного економічного союзу України з державами Близького Сходу: "Україна є ... частиною території земної кулі, що може скласти певний економічний комплекс з країнами Близького Сходу на засадах найбільш економічно доцільного розподілу праці й обміну продукцією" [19; с.196]. Розвиток економічних відносин із цим регіоном для України є більш вигідним, ніжіз країнами Західної Європи, які знаходяться на вищому рівні економічного розвитку і тому потребують лише української сировини, а не готової продукції, що, звичайно, не є вигідним для української економіки.
Положення вченого можуть мати велике значення для розробки стратегії української геоекономіки із врахуванням, як геополітичних факторів, так і економічних. Безумовно, А.Синявський своїми дослідженнями значно посилив українську геополітичну думку міжвоєнного періоду.
Геополітичні теорії міжвоєнного періоду були найвищим досягненням у цій галузі в період української бездержавності. Положення цих вчених були сформовані у відповідні геополітичні доктрини. Найбільше значення для України має, безперечно, синтез та нове осмислення їхніх поглядів і вироблення нової геополітичної концепції для України.
Українська геополітична наука у міжвоєнний період вийшла на якісно новий рівень свого розвитку. Геополітичній проблематиці відводиться одне із основних місць для розвитку як у політичній сфері, так і у економічній. Геополітичне положення України привертає увагу вчених і є базою у виробленні їхніх стратегій.
2.3. Українська геополітична думка післявоєнного періоду.
У повоєнний період українська геополітична думка вступила у фазу свого занепаду. Лише поодинокі спроби українського історика в еміграції Івана Лисяка Рудницького (1919-1984) залишали шанси для її розвитку. У своїх історичних есе "Україна між Сходом та Заходом", "Формування українського народу й нації" він звертався до геополітичної проблематики.
На думку І.Лисяка-Рудницького "Україна, - розташована між світом грецько-візантійської й західної культур і законний член їх обох, намагалася на протязі поєднати ці дві традиції в живу синтезу" [28; с.9].
Він вважав, що східні та західні впливи завжди були невід'ємним елементом української історії і, органічно доповнюючи один одного, визначали її розвиток. Тому українці повинні усвідомити себе як цілком оригінальну та самодостатню силу, здатну освоїти всі закони цивілізованого розвитку. А ці закони, як показує світова історія найкраще виробилися у Європі [27; с.103]. Таким чином Україні слід головну увагу спрямувати у Європу. Обґрунтовуючи цю тезу він доводить що Україна становить складову частину спільноти європейських народів. Місце України серед країн Європи. У своєму історичному розвитку, - продовжує обґрунтування думки І.Лисяк Рудницький, - мала тісні зв'язки з країнами Європи, а особливо з країнами, "що положені на схід від німецької етнічної території" [28; с.2]. Німцям судилося репрезентувати в очах українців Західну Європу, адже із Францією, Великобританією, Італією зв'язки не були настільки міцними й постійними, як із Німеччиною. Однак не потрібно забувати і країни Півночі - Литву та Швецію, з якими Україна історично мала тісні зв'язки у різні періоди історії. Але не тільки західні впливи, як вище зазначалося, мали вплив на формування української культури, способу життя, мислення, а й східні, зокрема особливий вплив мала візантійська культура. Зовнішній вплив на український народ мала також "Євразійська кочова стихія", проте вона на стала складовою українського "національного типу".
Важливою геополітичною опорою українського народу І.Лисяк-Рудницький називає Чорне море. Він говорить, що "постійність геополітичної ситуації теж є наваженим елементом тяглости. І таким для України виступає Чорне море, яке постійно притягало до себе українську хліборобську цивілізацію. Намагання опанувати береги Чорного моря можна зустріти "в Київській Русі, в Галицько-Володимирській державі, Великому Князівстві Литовському, Гетьманщині та новітній УНР. Це пов'язує між собою окремі епохи формування української нації" [28; с.23].
Отже, для України, як держави з особливим геополітичним становищем та країни, де переплітаються культури Заходу і Сходу, необхідно врахувати такі умови та відповідно до них, розвивати свої зовнішньополітичні, економічні і культурні відносини. Пріоритетними та найбільш близькими українському народові є європейські країни та Причорномор'я. З Росією українців хоча й поєднує спільна історія, однак у культурному розвитку український народ завжди стоять у одному ряді із європейськими народами і належить до європейських, або "західних".
На території СРСР геополітика, як наука і теорія була забороненою. З проголошенням незалежності 24 серпня 1991р. Україна взяла курс на побудову демократичної соціально-правової держави. За таких умов виникла можливість для розвитку геополітики в Україні.
Теоретичними проблемами геополітики в Україні займається ряд вчених, зокрема О.Дергачов, Ф.Рудич, С.Василенко, М.Дністрянський, І.Зінько тощо. Особливе місце у сфері геополітичних досліджень займає Національний Інститут Стратегічних Досліджень (НІСД), що займається розробкою стратегії у галузі геополітики та геоекономіки. Інститут також публікує праці стосовно даної проблематики, зокрема було видано такі наукові монографії з проблем геополітики: Валевський О., Гончар М. "Структура геополітичних інтересів України"; Кулініч М. "Україна в новому геополітичному просторі"; Кремінець В., Безлюда Д., Бондаренко В. та ін. "Соціально-політична ситуація в Україні: поступ п'яти років". За роки незалежності в Україні було проведено ряд міжнародних наукових семінарів на яких висвітлювалися також проблеми геополітичного характеру.
Для сучасної української геополітики актуальним завданням є політологічне обґрунтування зовнішньополітичної стратегії. Складність ситуації для України полягає не лише в тому, що до проголошення незалежності Україна не була суб'єктом геополітичного простору, а й тим, що самі геополітичні реалії внаслідок розпаду СРСР, втратою світом біполярності, істотно змінилася. Специфіка геополітичного становища України

 
 

Цікаве

Загрузка...