WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Туризм в Україні: проблеми і перспективи конкурентноздатності - Реферат

Туризм в Україні: проблеми і перспективи конкурентноздатності - Реферат

примушують активно шукати нестандартні шляхи виходу з кризи, засоби формування по-справжньому міжнародно конкурентноспроможної національної економіки.
Отже, підсумовуючи все вищенаведене, приходимо до досить простого, але водночас вирішального висновку. Так, можна з впевненістю стверджувати, що в галузі туризму проблемним сьогодні є неефективне та нераціональне використання відповідних ресурсів, сьогоднішній рівень розвитку туристичної індустрії не відповідає наявному потенціалу. Це є визначальним питанням, яке має диференційовану структуру, складаючись, в свою чергу, з ряду інших, більш конкретних питань. Так, до останніх можна віднести насамперед відсутність розвиненої інфраструктури, низьку якість обслуговування, відсутність якісної реклами та глибинної інформації про готелі, санаторії, тури по країні та послуги, які надаються, на світовому рівні, значний податковий тягар тощо.
3. Аналіз проблеми. Для глибинного розуміння тих процесів, які призводять до виникнення та існування згаданих вище проблем в галузі туризму, слід більш детально проаналізувати ситуацію, що склалася на цьому ринку послуг.
Незважаючи на широку "географію" туристів, які приїжджають до нашої країни, їх переважну частину (78%) складають туристи з колишнього СРСР, і в першу чергу - з Росії, Бєларусі та Молдови. Щодо інших країн, то найбільше Україну відвідують туристи з Угорщини, Словаччини та Польщі (табл.1). При цьому частина іноземних туристів, які подорожували в туристичних групах, є досить незначною - лише 1.2%. Більшість громадян, які, за існуючою класифікацією, розглядаються як іноземні туристи, фактично такими не є, а відвідують Україну зі службовими або приватними цілями (і в тому числі - для ведення приватного бізнесу). Це водночас є яскравим свідченням недостатності розвитку в Україні організованого туризму.
Розподіл іноземних туристів за країнами, з яких вони прибули в 1998 р.
Табл. 1
Країни Прибуло до України З них подорожувало
всього (тис. чол.) 1998 р. у % до 1997 р. у туристичних групах (тис. чол..) **
У цілому...............................................
у тому числі...............................
держави колишнього СРСР.......
з них:
Бєларусь................................................
Молдова................................................
Росія......................................................
інші.............................................
з них:
Болгарія................................................
Великобританія....................................
Греція....................................................
Ізраїль...................................................
Іспанія...................................................
Італія.....................................................
Канада...................................................
Кіпр.......................................................
Китай.....................................................
Німеччина.............................................
Польща..................................................
Румунія.................................................
Словаччина...........................................
США......................................................
Туреччина.............................................
Угорщина..............................................
Франція.................................................
Чехія...................................................... 6207,6
4838,7
1238,9
1292,8
2116,8
1368,9
29,8
24,1
9,0
28,6
5,9
17,2
11,1
1,3
8,4
62,5
256,1
38,9
149,0
46,0
22,7
440,9
20,9
75,6 84
90
90
109
81
74
43
113
86
137
84
77
84
37
78
94
40
55
62
83
68
87
92
96 75,5
36,1
2,0
0,7
32,9
39,4
0,1
2,2
0,3
4,2
0,1
1,1
1,1
0,1
0,2
7,9
2,3
0,1
0,7
6,0
2,1
0,2
0,7
1,2
" дані Держкомкордону України (за методикою ВТО)
" дані Держкомтуризму України
Хоча практично вся територія нашої країни має достатній потенціал для розвитку туризму, все ж інтенсивність відвідувань іноземними туристами її окремих регіонів дуже різниться (табл. 2).
При досить значних, а часом і унікальних природно-лікувальних ресурсах України , лікувальний туризм (поряд із спеціалізованим та зеленим) ще не дістав тут достатнього розвитку. Такі види туризму приваблюють лише менш як 2% туристів (табл. 3).
Як свідчить здійснений порівняльний аналіз, в Україні туристична інфраструктура є недостатньо розвинутою і водночас раціональною, що в поєднанні з низькою якістю сервісу зумовлює її низьку привабливість, і, відповідно, прибутковість на фоні аналогічних показників по інших країнах Європи.
Розподіл регіонів України за кількістю відвідувань їх іноземними туристами в 1998 р.
Табл. 2
Кількість відвідувань Регіони
До 1 тис. ..........................
Від 1 тис. до 2 тис. ..........
Від 2 тис. до 3 тис. ..........
Від 3 тис. до 5 тис. ..........
Від 5 тис. до 10 тис. ........
Від 10 тис. до 20 тис. ......
Від 20 тис. до 50 тис. ......
Понад 50 тис. .................. Донецька, Житомирська, Київська (без м. Києва), Луганська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Чернігівська області
Вінницька, Кіровоградська, Рівненська, Херсонська та Черкаська області
Волинська і Дніпропетровська області
Закарпатська (5), Запорізька (4,9), Івано-Франківська (3,3), Миколаївська (3,2) і Харківська (3,4) області
Чернівецька (6) область
Севастополь (18,6)
Львівська (20,5) і Одеська (30,5) області
Київ (60,9) і Автономна Республіка Крим (97,2)
" складено за даними статистичного бюлетеня: Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні. К., Держкомстат України, 1999, с.49
Розподіл іноземних туристів за метою відвідування
Табл. 3*
Показники Роки
1997 1998 1999
Чисельність туристів (усього)
у тому числі за метою відвідування:
службова, ділова, бізнес-тур, навчання.............................
дозвілля, відпочинок, спортивно-оздоровчий туризм.......
лікувальний туризм..............................................................
спеціалізованийтуризм.......................................................
інші......................................................................................... 100,0
31,3
59,2
1,8
0,2
7,5 100,0
31,3
63,8
1,6
1,5
1,8 100,0
31,5
57,6
1,8
1,3
7,8
" складено за даними статистичного бюлетеня: Санітарно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні, с.46-47
Нажаль, на сьогодні можемо лише констатувати. що на фоні зростаючої конкуренції на світовому ринку туристичних послуг і внаслідок дії ряду факторів, про які, йтиметься нижче, відрив України від провідних туристичних країн збільшується, переміщуючи її на "периферію" туристичних потоків (у 1999 р. її відвідали в 20 разів менше туристів, ніж Францію - найближчу до України за

 
 

Цікаве