WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Характеристика земельних ресурсів України - Реферат

Характеристика земельних ресурсів України - Реферат

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з курсу "Розміщення продуктивних сил"
І РІВЕНЬ
1. Розміщення продуктивних сил грунтується на … економічних законах.
а) загальних;
б) спеціальних.
Відповідь: а
2. При проведенні господарської політики сусупільсво на основі пізнання закономірностей формулює і втілює і життя певні:
а) принципи;
б) закони.
Відповідь: а
3. Кількість трудових ресурсів в країні залежить від:
а) вікової структури населення;
б) демографічних показників;
в) поліпшення умов праці;
г) статевої структури.
Відповідь: а
4. Яка питома вага жінок у структурі населення України, %:
а) 54 %;
б) 46 %;
в) 55 %.
Відповідь: в
5. Часткою виробничого потенціалу господарства є:
а) основні виробничі фонди;
б) оборотні виробничі фонди.
Відповіді: а
6. До категорії селищ міського типу в Україні відносять населення з чисельністю населення понад… тис. чол.:
а) 1,5;
б) 2.
Відповідь: б
7. У структурі сільськогосподарських угідь України найбільшу площу займають:
а) сіножаті;
б) орні землі;
в) пасовища.
Відповідь: б
8. Назвіть центри виробництва телевізорів в Україні:
а) Київ;
б) Тернопіль;
в) Львів;
г) Черкаси.
Відповідь: в, а, г
9. Які види транспорту виділяють за призначенням:
а) транспорт загального користування;
б) сухопутний транспорт;
в) відомчий транспорт;
г) транспорт ососбистого призначення.
Відповідь: а, в, г.
10. Сучасна система адміністративно-територіального поділу сформувалась в часи:
а) Київської Русі;
б) в період хмельниччини;
в) в умовах командно-адміністративної системи господарювання.
Відповідь: в
ІІ РІВЕНЬ.
1. Накресліть схему галузевого складу рослинництва України.
Відповідь:
2. Знайдіть правильну відповідь та закінчіть речення: "Недоліками сучасної структури промисловості України є…"
а) значний дефіцит сировини;
б) недостатня кількість трудових ресурсів;
в) старе зношене обладнання;
г) нажмірне переважання виробництва засобів виробництва і недостатній розвиток виробництва предметів народного споживання.
Відповідь: г
3. Дайте визначення поняттю "природні ресурси".
Відповідь: природні ресурси - це тіла і сили природи, які на певному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського сіспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності.
ІІІ РІВЕНЬ.
1. Охарактеризуйте земельні ресурси України.
Відповідь:
Забезпеченість Украши сільськогосподарськими угіддями дуже висока і становить 0,8 га на одного жителя. Площа орних земель становила на 1 січня 1996 р. 32 989 тис. га, пасовищ - 6758 тис. га. На кожного жителя України припадає 0,65 га ріллі. У результаті меліоративних робіт осушено 3299 тис. га і зрошується 2585 тис. га землі.
У структурі ґрунтового покриву Украши домінують різновиди чорноземів, поширені майже на 55 % площ орних земель. 10 % орних земель займають ошдзолені й деградовані чорноземи, 9 - каштанові, 7 - підзолисті, 6,7 - сірі лісові, 2,5 - солонцюваті, 2 % - лужні та ін. Останнімироками порушується баланс гумусу, особливо в чорноземах. У зв'язку з цим погіршується родючість грунтів.
Для України характерний високий рівень освоєння території. Найвищий рівень мають західні і центральні області, Донбас і Придніпров'я. В Степовій і Лісостеповій зонах рівень розораності перевищує 70 %. Одним з наслідків цього є зростання ерозійних процесів, частка яких перевищує третину загальної площі ріллі. Закарпатській області забезпечення ріллею становить 0,15 га на одного жителя, в південних областях - до 1,5 га, тоді як у середньому в Україні - 0,65 га. За рівнем забезпечення ріллею Україна займає одне з перших місць в Європі.
Для ефективного використання орних земель велике значення мають кліматичні ресурси території. Кількісні параметри агрокліматичних ресурсів у межах України територіально диференційовані. Агрокліматичні ресурси півдня Криму дають змогу вирощувати субтропічні культури, а в цілому територія України придатна для вирощування всіх культур помірного поясу.
Паливні ресурси України представлені в основному кам'яним й бурим вугіллям. Основні запаси кам'яного вугілля зосереджені в Донецькому (98 %) і Львівсько-Волинському (2 %) басейнах. Понад третина запасів цих басейнів - коксівне вугілля.
Умови залягання вугілля в Донбасі складні: глибина - 1200 м, товщина пластів - 0,5-2,0 м, висока крутизна падіння пластів, що ускладнює видобуток вугілля і зумовлює його високу собівартість. Видобуток вугілля у Львівсько-Волинському басейні менш складний, товщина пластів тут досягає 2 м і запаси становлять 1 млрд т. Запаси бурого вугілля в основному зосереджені в Придніпровському басейні. Найбільшими родовищами є Коростишівське (Житомирська обл.), Звенигородське (Черкаська обл.) та Олександрійське (Кіровоградська обл.). Запаси оцінюються в 2-6 млрд. т., у тому числі 0,5 млрд т придатні для відкритого видобутку. Деякі його запаси є в Донбасі, Закарпатті, на Поділлі.
Родовища нафти і газу зосереджені в трьох регіонах: Придні-провському, Прикарпатському і Причорноморському. Основні запаси містяться на північному сході України. В Україні налічується 214 нафтових і газових родовищ. Найбільшими нафтовими родовищами є Прилуцьке і Леляківське (Чернігівська обл.), Рибальське і Качанівське (Сумська обл.), Зачепилівське, Радченківське і Сагай-дацьке (Полтавська обл.), а також Бориславське, Битківське, Долинське (у Прикарпатті) та ін.
Найбільшими родовищами природного газу є Шебелинське, Єфремівське і Кегичівське (Харківська обл.), Перещепинське (Дні-пропетровська обл.), Малишівське і Диканське (Полтавська обл.), Качанівське (Сумська обл.), а також у Прикарпатті - Дашавське, Калуське, Вільче-Волицьке, Угерське, Опарське. Родовища нафти і газу в Прикарпатті внаслідок їх тривалої та інтенсивної експлуатації знаходяться на грані вичерпання.
На межі Кіровоградської і Черкаської областей відкриті запаси горючих сланців (3,7 млрд т). Менілітові сланці у великій кількості залягають у Карпатах.
В Україні є понад 2500 родовищ торфу, запаси якого оцінюють у 2,2 млрд.т. Поклади торфу розміщені в основному у Волинській, Рівненській, Київській, Чернігівській і Львівській областях. Є в Україні і родовища уранової руди, які розміщені в Кіровоградській області та вКарпатах.

 
 

Цікаве