WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Соціальний комплекс України - Курсова робота

Соціальний комплекс України - Курсова робота

номери з жилою площею всіх номерів |002 тис. м2. Одноразова місткість готелів становила 119 803 місць.
Проте і цей фонд використовується недостатньо (коефіцієнт ви-користання місткості становив лише 0,22).
Обсяг житлового будівництва в останні роки знизився. Якщо у 1990 р. збудовано підприємствами і організаціями всіх форм власності загальної площі житла 17,5 млн. м2, то у 1997 р. - 6,4 млн. м2. У 1997 р. державними підприємствами і організаціями введено в експлуатацію 20% житла, з них за рахунок коштів підприємств і організацій - 81%. Для поліпшення рівня забезпеченості населення житлом необхідно не лише збільшити масштаби житлового будівництва, але і більше уваги приділяти комплексній забудові населених пунктів, інженерному устаткуванню, розширенню вулиць, будівництву доріг з твердим покриттям, каналізаційних водопровідних ліній, санітарній очистці, освітленню вулиць, збільшенню кількості підземних переходів, будівництву об'їзних доріг тощо. Подальше підвищення ефективності житлового будівництва обумовлює необхідність значного покращання якості будинків у відповідності з запитами різних верств населення і соціальних груп. Вирішенню цього питання має сприяти широкий розвиток житлово-будівельних кооперативів та індивідуального бу-дівництва на кредитній основі так, як це робиться в більшості країн Заходу. Разом з тим необхідна соціальна норма гарантованого надання житла кожній людині, кожній родині за рахунок державних коштів.
Галузь побутового обслуговування займає одне з провідних місць в обслуговуванні населення, що обумовлюється його функціональною роллю у відтворювальному процесі. Розвиток і удосконалення побутового обслуговування населення забезпечує покращання умов життя, підвищення матеріального благоустрою всіх верств населення різних регіонів і глибокий розвиток та всебічне удосконалення особистості. На цю галузь припадає чверть загального обсягу платних послуг. Галузь об'єднує більш ніж 20 окремих, досить самостійних підгалузей, які істотно відрізняються одна від одної. Функціональне призначення кожної з підгалузей настільки різне, що це обумовлює специфічні особливості і в технічному оснащенні її підприємств і закладів, і в їх технологічному та організаційному забезпеченні. Діапазон функцій і підгалузей, які входять до побутового обслуговування, дуже широкий.
За останні роки структура виробництва основних видів побутових послуг в країні поступово приводиться у відповідність до структурних змін у потребах населення. Це сприяє подальшому підвищенню ступеня повноти задоволення потреб населення в найбільш економічно значущих видах побутового обслуговуван-.ня. Зростання обсягів споживання побутових послуг в цілому та (найбільш ефективних з них супроводжується підвищенням на-Іродногосподарської ефективності побутового обслуговування на-|сслення в цілому. Підприємства галузі надають населенню понад 900 видів послуг. Обсяг реалізації побутових послуг населенню cтановить 77,2 млрд. грн., у тому числі у сільській місцевості - 5 млн. грн. Обсяг реалізації побутових послуг на одного житеkя становить відповідно 14,2 і 10,7 грн. (табл. 44).
Таблиця 9
ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ НА ДУШУ НАСКЛКІШЯ В УКРАЇНІ
у 1995-1997 pp. (грн., у факт. цінах)*
Види послуг
1995
1996
1997
Всього
у тому числі у сільській місцевості
Всі надані послуги
6,9
11.5
14,2
10,7
У тому числі ремонт та індивідуальне пошиття взуття 0,2
0,2
0,2
0,0
ремонт і індивідуальне пошиття одягу
0,4
0,5
0,5
0,1
індивідуальне пошиття і в'язання трико-тажних виробів 0,1
0.1
0,1
0,0
ремонт радіотелевізійної апаратури, по-бутових машин і приладів, ремонт і виго-товлення металовиробів 0,4
0,7
0.8
0,1
ремонт і технічне обслуговування транс-портних засобів 0,8
1.2
1,4
0,3
ремонт і виготовлення меблів
0,1
0.1
0,1
0,0
хімічна чистка і фарбування
0,1
0.1
0,1
0,0
послуги пралень
0,5
0,6
0,6
0,0
ремонт і будівництво житла (квартир)
0,3
0.4
0,4
0,3
послуги фотографій
0,2
0.4
0,8
0,0
послуги лазень і душів
0,1
0,1
0,1
0,0
послуги перукарень
0,5
0.9
1,1
0,1
послуги прокатних пунктів
0,2
0,3
0,3
0,0
транспортні послуги 0,9 1.5 1,6 2,2
* Статистичний щорічник Укра'ши за 1997 р. - К.: Українська енциклопедія. 1998, - С. 289.
У загальному обсязі побутових послуг найбільша частка припадає на транспортні послуги, ремонт і технічне обслуговування [транспортних засобів, ремонт і будівництво житла (квартир), ре-4онт та індивідуальне пошиття одягу, ремонт радіотелевізійної апаратури, побутових машин і приладів, ремонт і виготовлення металовиробів.
За останні роки намітилася тенденція до розширення сфери таких послуг, як ремонт побутової техніки, ремонт і технічне обслуговування індивідуальних транспортних засобів.
Надання побутових послуг має чітко виражений локальний характер. Найвищий показник щодо наданих послуг на одного жителя припадає на Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Київську та південні області України. Внутріобласні відмінності зумовлені перш за все особливостями розселення, тобто територіальною концентрацією населення.
Підкомплекс побутового обслуговування зазнає постійних змін. З'являються нові підприємства, в тому числі спеціалізовані, створюються фабрики, трести, об'єднання, мережа комплексних приймальних пунктів, вдосконалюються старі та запроваджуються нові форми і види обслуговування. У великих транспортних вузлах, у житлових мікрорайонах, місцях масового відпочинку, на великих підприємствах розширюються діючі і з'являються нові підприємства служби побуту.
Комплекс торгівлі і громадського харчування задовольняє перш за все особисті потреби населення. Роздрібний товарооборот визначається обсягом продажу споживчих товарів населенню через роздрібну торгову мережу громадського харчування усіма діючими підприємствами незалежно від форм власності, а також промисловими, транспортними та іншими неторговими підприємствами безпосередньо населенню через касу підприємств. Загальний обсяг роздрібного товарообороту державної і кооперативної торгівлі (включаючи громадське харчування) становив у 1997 р. 19 933,1 млн. грн., в тому числі державної торгівлі - 2328,8 млн. грн.; 1833,9 - приватної і 14 870,4 - колективної та ін. Товарооборот громадськогохарчування в загальному обсязі роздрібного товарообороту становив 17435,1 млн. грн.
Наприкінці 1997 р. в Україні налічувалося 1275 тис. підприємств роздрібної торгівлі; на 10 тис. населення торгова площа підприємств роздрібної торгівлі становила 1919 м2, а громадського харчування - 468 місць.
У загальному обсязі роздрібного товарообороту продовольчі товари становили 64%, непродовольчі - 36%. Товарооборот на одну людину у 1997 р. становив 374 грн., в тому числі продовольчих товарів - 238 грн., непродовольчих - 136 грн. У міських поселеннях

 
 

Цікаве