WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Соціальний комплекс України - Курсова робота

Соціальний комплекс України - Курсова робота

господарства, галузей сфери послуг. Територіально училища розосереджені переважно в міських поселеннях і великих селах. Максимальна кількість училищ знаходи-ться в обласних центрах та інших великих містах. Професійно-технічні навчальні заклади сільськогосподарського профілю розміщені, як правило, у малих та середніх містах; навчальні заклади з спеціальностей гірничої, нафтової, хімічної промисловості - у районах видобутку гірничо-хімічної сировини.
Реформа загальноосвітньої і професійної школи передбачає перегляд профілю підготовки масових робітничих професій, збільшення числа училищ з підготовки кваліфікованих робітників, насамперед для малого і середнього підприємництва та галузей соціальної сфери.
Вища освіта України представлена 660 навчальними закладами І-II рівнів акредитації, в яких навчається близько 526 тис. студентів, з них на денному відділенні - близько 400 тис. (табл. 4).
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ у 1985-1998 pp.*
Таблиця 4
Показники
І - II рівнів акредитації III - IV рівнів акредитації
1985/86
1990/91
1996/97
1997/86
1985/96
1990/91
1996/97
1997/98
Кількість закладів 731 742 790 660 146 149 274 280
В них студентів, тис. чол. 808,9
757,0
595,0
526,4
853,1
881,3
970,9
1110,0
у тому числі навчалися на відділеннях денних 517,5
510,7
448,5
399,8
457,6
520,0
656,2
732,6
вечірніх 74,0 44,9 14,1 7,6 97,0 66,5 19,5 16,7
заочних 217,4 201,4 132,4 119,0 298,5 294,8 301,2 360,7
Прийнято, тис. чол.
264,6
241,0
183,4
166,2
181,7
174,5
221,5
264,7
у тому числі на відділення денні 166,3
155,8
139,0
123,3
106,8
110,9
158,1
171,8
вечірні
20,4
13,6
2,4
1,0
19,6
12,6
1,3
1,8
заочні
77,9
71,6
42,0
41,9
55.3
51,0
62,1
91,1
Випущено, тис. чол.
236.9
228,7
185.8
162,2
150,6
136,9
155,7
186,7
у тому числі тих, які навчалися на відділеннях денних 146,7
143,9
129,8
118,3
94.5
73,3
101,3
124,4
вечірніх
18,5
14,3
5,9
4.0
14,3
11,7
5,0
5,0
заочних
71,1
70,5
50,1
39,9
41,8
51,9
49,4
57,3
* Статистичний щорічник України за 1997 р. - К.: Українська енциклопедія, 1998. - С 438.
Крім того, в Україні функціонує 280 вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, в яких навчається більш ніж 1,1 млн. студентів, з них 732,6 тис. - на денному відділенні, 360,7 тис. - на заочному, 16,7 тис. - на вечірньому.
Серед галузевих груп навчальних закладів України найбільше студентів вчиться у закладах, що готують спеціалістів для промисловості та будівництва, освіти, сільського господарства, охорони здоров'я, економіки та права, транспорту та зв'язку.
Педагогічні та медичні освітні заклади розміщені рівномірно по території країни, обласних центрах та містах обласного підпорядкування. Профіль підготовки спеціалістів для інших галузей відповідає переважно регіональній спеціалізації господарства України. Найбільше закладів вищої освіти, зокрема III-IV рівнів акредитації, сконцентровано у Харкові, Києві, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Донецьку. У 1997 р. вищими навчальними закладами України різних рівнів акредитації було підготовлено майже 4 тис. магістрів, 147 тис. бакалаврів, 173 тис. молодших спеціалістів. На початок 1997/1998 навчального року у вузах І-II рівнів акредитації працювало 47,2 тис. викладачів, з них 1,4 тис. кандидатів наук; у вузах III-IV рівнів акредитації - 71,9 тис. професорсько-викладацького персоналу, з них 6,6 тис. докторів та 36,5 тис. кандидатів наук, 6,6 тис. професорів та 28,2 тис. доцентів*. Культура. Це сукупність закладів, установ, підприємств, ор-ганізацій і органів управління, що здійснюють виробництво, розподіл, збереження і організацію споживання товарів і послуг культурного й інформаційного призначення. До цього комплексу входять підприємства, що виробляють товари культурного та інформаційного призначення, самі об'єкти культури і мистецтва, установи і організації засобів масової інформації. Широко розгалужена мережа закладів культури та мистецтва - характерний показник розвитку культури будь-якої держави.
Наймасовішим закладом культури в Україні є бібліотеки, кількість яких у 1997 р. становила більше ніж 21,5 тис. з книжковим фондом 355,7 млн. примірників книжок і журналів. У сільській місцевості діяло понад 16 тис. бібліотек з книжковим фондом 160,9 млн. примірників (табл. 40). Однак кількість бібліотек не дає повної картини про рівень бібліотечного обслуговування населення, який залежить перш за все від ступеня розвитку мережі бібліотечних установ і їх територіальної доступності, від наявності книжкових фондів та їх співвідношення з чисельністю насе-гння. Слід зазначити, що книжки та журнали українською мовою становлять 37% фонду масових та універсальних бібліотек, російською - 62%.
Таблиця 5
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МАСОВИХ ТА УНІВЕРСАЛЬНИХ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ у 1985-1999 pp.*
Роки
Всього У тому числі
Кількість
бібліотек
в них книжок і журналів, млн. прим. у міських поселеннях у сільських поселеннях
кількість бібліотек
в них книжок і журнал", млн. прим. КІІЬКІСТЬ
бібліотек
в них книжок і журналів, млн. прим.
1985
25978
418,4
7007
228,1
18971
191,3
1990
25644
418,9
6983
230,8
18661
188,1
1995
23816
369,9
5802
201,5
18014
168,4
1997
21504
355,7
5373
194,8
16131
160,9
* Статистичний щорічник України за 1997 р. - К.: Українська енциклопедія, 1998. - С. 453.
Забезпечення населення бібліотеками у міській і сільській місцвостях не однакове. Рівень забезпечення міського населення ібліотечними установами є нижчим, ніж сільського, що поясню-гься особливостями розселення. Одночасно кожна міська бібліо-гка обслуговує більшу чисельність населення (читачів). Рівень задоволення попиту читачів значною мірою залежить від концентрації у бібліотеках книжок та співвідношення суспільно-політичної, технічної, сільськогосподарської, художньої, дитячої та інших видів літератури. Більш різноманітну літературу мають, як правило, бібліотеки із значним книжковим фондом (понад 10 тис. примірників). Активність населення у користуванні послугами бібліотек характеризується часткою читачів у загальній чисельності населення та числом книговидачі у розрахунку на одного жителя.
Своєрідними центрами культурного відпочинку населення є клубні установи, яких на кінець 1997 р. налічувалось понад 21тис., у тому числі у сільській місцевості - понад 18 тис. Клубні установи розміщені згідно з адміністративним поділом території, а Іакож за виробничим принципом - при заводах, фабриках, навчальних закладах, санаторіях. Однак клубні установи відсутні майже у кожному другому селі. Зрозуміло,

 
 

Цікаве