WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Соціальний комплекс України - Курсова робота

Соціальний комплекс України - Курсова робота

Тернопільська сільськогосподарська академіяКУРСОВА РОБОТА
з предмету РПС
на тему:
"Соціальний комплекс"
Зміст
1. Сутність, роль і місце у суспільному розвитку України.
2. Сучасний стан та особливості розміщення галузей соціальної сфери України.
3. Виробництво товарів народного споживання: сучасний стан та особливості розміщення.
4. Проблеми і перспективи розвитку соціального комплексу України.
1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ
У СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Розвиток суспільного виробництва підпорядковується головній меті - найбільш повному задоволенню постійно зростаючих потреб всіх членів суспільства. Чим вищими є темпи соціально-економічного розвитку, тим динамічніше змінюються людські потреби і сама структура життєвих благ, покликаних їх задовольняти та забезпечувати всебічний і гармонійний роз-виток особистості.
До складу соціального комплексу входять соціальна сфера (сфера послуг) та виробництво товарів народного споживання (насамперед легка промисловість).
У зростанні життєвого рівня населення велика роль належить соціальній сфері, яку становлять: житлове і комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, система побутового обслуговування населення, освіта, культура і мистецтво, охорона здоров'я, фізична культура і спорт. За своїм призначенням всі вони істотно впливають на вирішення основних соціально-економічних завдань. Зокрема, від рівня розвитку медичного обслуговування значною мірою залежать показники здоров'я населення, тривалості життя, його природного приросту. Завдяки впровадженню найбільш ефективних способів лікування хвороб, широкого комплексу санітарно-культурних і профілактичних заходів створюються передумови для істотного скорочення втрат робочого часу через тимчасову непрацездатність.
Світові тенденції показують, що з підвищенням життєвого рівня населення набувають подальшого розвитку галузі та сфери праці, де виробляються матеріальні і духовні блага. На сучасному етапі розвитку суспільства загальною закономірністю є зростання соціально-економічного значення споживання різного роду послуг, а звідси - і галузей, які надають ці послуги.
Це знаходить своє відображення як в абсолютному та відносному збільшенні їх у загальній масі життєвих благ, так і у випереджаючих темпах зростання споживання послуг відносно споживання інших життєвих благ. У табл. 1 наведені дані, які характеризують обсяги послуг, що надаються підприємствами соціальної сфери України.
Таблиця 1
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ у 1995-1997 pp. (грн., у факт, цінах)*
Види послуг 1995 1996 1997
всього у тому числі у сільській місцевості
Всі надані послуги, у тому числі 71,9 149,4 183,0 62,7
Побутові 6,9 11,5 14,5 10,7
пасажирського транспорту 16,6 30,3 34,5 3,1
зв'язку 5,2 11,2 15,7 5,3
житлово-комунальні 29,4 71,7 87,5 36,5
по утриманню дітей у дошкільних закладах 0,8
1,7
1,9 0,4
по навчанню в навчальних закладах ... 1,9 4,8 0,05
Культури 0,8 1,4 1,7 0,3
туристсько-екскурсійні 1,3 1,7 1,3 0,2
фізичної культури і спорту 0,1 0,1 0,2 0,0
охорони здоров'я 0,9 1,7 2,2 0,1
санаторно-курортні і оздоровчі 7,2 11,0 11,9 4,5
правового характеру і установ банків України 0,6 1,4 2,2 0,5
* Статистичний щорічник України за 1997 р, - К.: Українська енциклопедія, 1998. - С. 284.
Основне значення соціальної сфери полягає в тому, що весь комплекс її галузей забезпечує зростання рівня споживання та вдосконалення його структури. Розширення асортименту життєвих благ, які входять до фонду споживання і задовольняють зростаючі потреби людини - учасника суспільного виробництва, - забезпечує саме розвиток соціальне орієнтованих галузей народногосподарського комплексу. Послуги в цьому процесі виконують, як правило, роль фактора, який забезпечує відтворення робочої сили.
Таблиця 2
СТРУКТУРА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ у 1995-1997 рр.,%*
Види послуг
1995 1996 1997
всього
у тому числі в сільській місцевості
Всі надані послуги, у тому числі:
100
100
100
100
побутові
9,7
7,7
7,7
17,1
пасажирського транспорту
23,1
20,3
18,8
4,9
зв'язку
7,2
7,5
8,6
8,5
житлово-комунальні
40,9
47,9
47,8
38,3
по утриманню дітей у дошкільних закладах 1.2
1,1
1,1
0,6
по навчанню в навчальних закладах
1,2
2,6
0,1
культури
1,1
0,9
0,9
0,5
туристсько-екскурсійні
1,8
1,1
0,7
0,3
фізичної культури і спорту
0,1
0,1
0,1
0,0
охорони здоров'я
1,1
1,1
1,2
0,2
санаторно-курортні І оздоровчі
10,1
7,4
6,5
7,2
правового характеру І установ банків України 0,9
1,0
1,2
0,7
* Статистичний щорічник України за 1997 р. - К.: Українська енциклопедія, 1998. - С. 283.
Роль соціального комплексу у суспільному розвитку визначається двома головними функціями. Перша полягає в тому, що завдяки його функціонуванню створюється комплекс життєвих благ, необхідних для нормального розширеного відтворення робочої сили, а друга - в тому, що заклади і підприємства цього комплексу забезпечують підвищення рівня життя членів суспільства.
Зростання соціально-економічного значення послуг соціальної сфери обумовлюється перш за все глибокою трансформацією характеру самої праці, її інтелектуалізацією. Природно, переважання творчих начал у будь-якому виді трудової діяльності об'єктивно визначають необхідність оволодіння людиною глибокими та всебічними знаннями, не тільки безпосередньо пов'язаними з її професійною діяльністю.
Розширення масштабів і покращання якості робочої сили пракично є постійно діючим фактором, що визначає потенційні мож.ивості щодо високих темпів поступового руху суспільства. Чим більшій масі робочої сили соціальна сфера забезпечить відповідний кваліфікаційний рівень і чим глибшим буде його загальнотеретичний фундамент, тим вищими будуть темпи оволодіння роботою силою нових трудових функцій, нової технології та техніки.
Характер, зміст і напрями розвитку соціальної сфери підпо-ядковані потребам розвитку як матеріального виробництва, так і ематеріального. Вона не тільки бере участь у відтворенні голов-ої продуктивної сили суспільства - людини і тим самим актив-о впливає на створення сукупного продукту, а й визначає самі вмпи соціально-економічного прогресу.
В умовах високого рівня розвитку продуктивних сил, поглиб-рення суспільного поділу праці на базі науково-технічного прог-есу ускладнюються виробничі зв'язки, які вимагають від кожно-) учасника виробництва глибоких знань у будь-якій сфері припадання праці. Високий рівень загальних і спеціальних технічних та гуманітарних знань, а також культури і широкого світогляду в сучасних умовах практично перетворюється не лише у фактор подальшого удосконалення продуктивнихсил, а й прискорення соціально-економічного прогресу.
Соціальна сфера, задовольняючи потреби населення в

 
 

Цікаве