WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Перспективи України в галузі автоматизації та робототехніки - Реферат

Перспективи України в галузі автоматизації та робототехніки - Реферат

обладнання.
7. Проведення конкурсів на держзамовлення серед державних та недержавних підприємств.
На нашу думку, дані заходи є першочерговими, а їх здійснення можливе протягом відносно невеликого часового проміжку.
Важливим фактором, що перешкоджає залученню коштів підприємствами пріоритетних галузей (і інших також) є нерозвиненість фондового ринку. Заходи, що стимулюватимуть його розвиток, позитивно вплинуть як на загальну економічну ситуацію, так і на високонаукоємні галузі зокрема.
У перспективі важливим засобом підтримки високотехнологічних виробництв мають стати венчурні фонди. Для початку діяльності їх в Україні слід, по-перше, розробити відповідне законодавство. По-друге, необхідно популяризувати можливості, перспективність та ефективність венчурного бізнесу на прикладі його успішного розвитку за кордоном.
2. Підвищення конкурентоздатності галузі автоматизації шляхом міжнародної співпраці.
Для підвищення технологічного рівня українського виробництва надзвичайно важливо співпрацювати із іноземними та міжнародними підприємствами та установами.
Насамперед, слід стимулювати приплив іноземних інвестицій до галузі автоматизації та інших високонаукоємних виробництв, залучення іноземного венчурного капіталу. Використання іноземних інноваційних технологій, управлінського досвіду та фінансових коштів дозволить суттєво підвищити конкурентоздатність національного виробництва.
Крім того, найближчими роками держава має створити умови для залучення до України іноземних наукових лабораторій та наукоємних промислових фірм, що здійснюють НДДКР, формування спільних технологічних альянсів, науково-технологічних консорціумів, науково-виробничих кластерів, технологічних інкубаторів, організації вільних зон торгівлі наукоємними товарами та послугами тощо. Важливими заходами є сприяння формуванню великих корпоративних структур (в основному фінансово-промислових груп - ФПГ) у галузях високих технологій , а також вітчизняних транснаціональних корпорацій. Ці форми міжнародної співпраці дозволяють виробникам наукоємної продукції виходити на зовнішні ринки, підвищувати свою конкурентоздатність завдяки отриманню від закордонних партнерів нових технологій, освоєння сучасних методів управління.
Звісно, є об'єктивні труднощі на шляху ефективної реалізації спільних проектів із іноземними партнерами. Це стосується насамперед забезпечення рівних умов співпраці, для чого в українських підприємств часто немає достатніх коштів. Надання ж інтелектуальної власності як внеску також вимагає значних витрат на патентування та підтримку патентних прав за кордоном. Тому сьогодні зазначені напрямки діяльності потребують державної підтримки.
Висновок
Галузь автоматизації та робототехніки є пріоритетним сектором промисловості для розвинених країн світу і має стати таким в українській економіці.
На теперішній час галузь автоматизації є конкурентоздатною на внутрішньому ринку, ринку Росії. Поки що недостатньо великим є сектор українських підприємств на ринку Азії, Латинської Америки, Африки, існують значні можливості для його розширення. На зазначених ринках продукція українських підприємств є конкурентоспроможною завдяки тому, що багато її зразків не набагато поступаються світовим аналогам за технічними характеристиками (а в численних випадках навіть переважають їх) і при цьому є в кілька разів дешевшими. Малою є частка українських підприємств на ринку Європи та США через невідповідність багатьох видів продукції застосовуваним там стандартам, недостатньо високу якість, протекціоністські заходи щодо високотехнологічних товарів. У короткотерміновій перспективі українським виробникам слід, насамперед, утримати завойовані ринки та зміцнити свою позицію на них, здійснити вихід на ті ринки, на які він є можливим найближчим часом, а в довгостроковій - наближати параметри продукції до відповідних світовим стандартам та намагатися розширити свою присутність на ринку високорозвинених країн.
Найважливішими проблемами галузі є нестача коштів на оновлення основних фондів та розробку нових видів продукції, незадовільний стан суміжних галузей. Відсутність усвідомлення державою важливості галузі для довгострокового економічного зростання країни призвела до ігнорування нею інтересів галузі, відсутності економічного стимулювання її розвитку. Для підвищення конкурентоспроможності галузі необхіднимє застосування податкових стимулів, кредитних пільг, запровадження або посилення протекціоністських заходів щодо окремих видів продукції. Для стимулювання довгострокового розвитку галузі слід сприяти підвищенню її науково-технічного потенціалу через збільшення державних видатків на науково-технічну сферу, розробку законодавства щодо інтелектуальної власності, залучення іноземних інвестицій, сприяння розвитку венчурних фондів, сприяння участі України в міждержавних науково-технічних проектах.
Література
1. Яковлєв В. Оновлення продукції та шляхи його стимулювання у промисловій сфері України. //Економіст, №12, грудень 1998.
2. Булкин И. Определение наукоемкости сфер экономики. //Наука та наукознавство, №2, 2001.
3. Августімов В. Чи звернуть державні мужі на стан електроніки?//Економіст, №5,1999.
4. Малицький Б., Булкін І., Єгоров І., Соловйов В. Аналіз становлення наукової системи України.//Наука та наукознавство, №2, 2001.
5. Иванова Н. Инновационная сфера: итоги столетия.//Мировая экономика и международные отношения, №8, 2001.
6. Цибульов П. Зерна не проростають на камені...//Український промисловець, №9, 1998.
7. Миндели Л., Заварухин В. Международные аспекты российской инновационной политики.//Мировая экономика и международные отношения, №5, 2001.
Список джерел, використаних для порівняльного аналізу
експортної продукції (таблиці №-№ 1і 2).
По техніко-економічних характеристиках систем САДКО і аналогів.
1. Матеріали НВО ТОВ "АМІСО" (Україна, м. Миколаїв).
2. Комерційна пропозиція фірми SF CONTROL (Фінляндія, м. Хельсінкі) заводу "Залив" (Україна, м. Керч) по оснащенню суден проекту 17020 системами "Level datic" № SFC-94246C від 13.10.1994 р.
3. Контракт № 95-01-07 фірми SF CONTROL (Фінляндія, м. Хельсінкі) по постачанню заводу "Океан" (Україна, м. Миколаїв) системи заміру рівней і осадки "Level datic 100S".
4. Контракт № 960219 від 20.02.1996 р. фірми VIMEX A/S (Норвегія) по постачанню заводу "Океан" (Україна, м. Миколаїв) комплекту давачів сигналізації рівней NOR2593 ( специфікація VX-3383.Rev. B-1) для суде проекту 17005.
5. Saab TankRadar. The new generation G3. Technical Description/Combitech Group Saab Marine Electronics. Third Edition, March, 1996 - 48 p.
6. The New Saab TankRadar gives even more. Рекламний буклет фірми.
7. Рекламні проспекти фірм "SF CONTROL" (Фінляндія) та VIMEX A/S (Норвегія).
По техніко-економічних характеристиках систем
газо-плазморізальних машин "Кристал" і аналогів.
1. Матеріали ВАТ "Завод "Кристал" (Україна, м. Миколаїв)
2. Комерційна пропозиція фірми "ESAB-HANCOCK GmbH" (Німеччина) Мінському тракторному заводу (Республіка Білорусь) № 073-990242/001 від 30.03.1999 р.
3. Рекламний проспект фірми "Messer Griesheim GmbH" (Німеччина).
4. Комерційна пропозиція ТОВ "Науково-виробнича фірма "Технолазер" Орловському заводу екскаваторів (Російська федерація, м.Орел) № 322 від 14.08.2000 р.
Інші.
1. Жуков Ю.Д., Гордєєв Б.М. Методи поліметрії та контроль параметрів зберігання зерна. Журнал "Зберігання й переробка зерна" 2000 № 8, стор. 31-33.
2. Гордєєв Б.М., Жуков Ю.Д., Попович М.М. З досвіду експлуатації системи автоматизованого дистанційного контролю параметрів зберігання зерна. Журнал "Зберігання й переробка зерна" 2001 № 5, стор. 51-52.
Таблиця №3.
Джерело - [4] в основному списку літератури.

 
 

Цікаве