WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Програмування розвитку регіонів - Реферат

Програмування розвитку регіонів - Реферат

продуктивних сил економічного району, планування області, районних планів суміжних районів, генеральні плани міст і приміських зон, завдання до складання схеми районних планів, а також інструкції та рекомендації щодо складання схем.
Схеми районних планів складають у кількох варіантах і в результаті їх техніко-економічного аналізу визначають найекономічніший.
Основними етапами складання схеми районного планування сільських адмiністративних районов є:
встановлення меж району;
організацм території району;
розміщення будівельних баз виробничого призначення;
визначення форм розселення і розмірів населених пунктів;
розміщення підприємств і закладів культурно-побутового та комунального обслуговування; виробничих баз і підприємств сільського будівництва;
інженерне устаткування і благоустрій території району.
Районні плани санаторно-курортних районів і зон масового відпочинку мають забезпечити зручне розміщення всіх лікувальних закладів і місць відпочинку з метою оптимального використання природно-кліматичних і ландшафтних умов та лікувальних чинників. Водночас схеми районних планів санаторно-курортних районів та зон віпочинку мають забезпечити охорону навколишнього середовища і раціональне природокористування відповідно до чинного природоохоронного законодавства. Основою для складання схеми районних планів є спеціальне медичне зонування території, яке сприяє правильному використанню її. Велике значення при виборі місць для санаторно-курортних районов має взаємне розміщення пляжів,мінеральних джерел, рельєфу й рослинності. Створення захисних зон навколо міст, ефективне функціонування водоканалізаційних споруд, очисного устаткування є запорукою створення належних умов для оздоровлення і відпочинку людей.
У санаторно-курортних районах не планується розміщення промислових підприємств, що забруднюють атмосферу, воду, згубно впливають на рослинний світ. Особливу увагу в таких районах звертають на створення раціональної транспортної мережі внутрішньорайонного характеру з ефективним виходом на зовнішні транспортні артерії, Звичайно, стоянки, дороги, огорожа, малі архiтектурні форми повинні вписуватися у ландшафт території, доповнювати його. Неабияке значення в курортних районах має забезпечення їх комплексом інженерних споруд і устаткування. Особливо це стосується гірських районів, а також морської берегової лінії з огляду захисту території морських пляжів,
Важливим елементом схем планування санаторно-курортних районів є розміщення населених пунктів як джерел забезпечення курортів і санаторіїв обслуговуючим персоналом.
У сучасних умовах погіршилося навколишне середовище, передусім у рекреаційних зонах Чорноморського узбережжя та Карпат. У зв'язку з цим важливим елементом схем районних планів санаторно-курортних районів є екологічне обгрунтування нового будiвництва або реконструкції старих курортних здравниць та санаторіїв. У таких схемах необхідно виробляти пропозицй щодо поліпшення охорони атмосфери, водних, земельних і біологічних ресурсів.
Високі темпи урбанізації в нашій країнi, збільшення кiлькостi міст, особливо великих, зумовили потребу складання схем районних планів приміських зон великих міст, яки виконують санітарно-гігієнічні, постачальницькі, обслуговуючі і розвантажувальні функції.
Поряд з районним плануванням промислових районов і вузлів сільських районів, приміських зон і санаторно-курортних районів виняткового значення набули районні плани спеціального призначення.
Схеми районних планів спеціального призначення розробляють у районах, які сформувалися эдебільшого на основi видобувних галузей промисловості або в зонах потужних гідротехнічних та енергетичних споруд, зрошувальних систем. Особливістю розробки схем у цих районах є максимальне врахування масштабів ресурсної бази розвитку відповідної галузі промисловості і перспективних можливостей зміни спеціалізації господарства району.
Доцільність будвництва будь-якого об'єкта або промислового комплексу, а також рішень, передбачених схемами районних планів, визначається глибоким техніко-економiчним обгрунтуванням i характеризується віповідною економічною ефективністю.
Основними показниками, що характеризують економічну ефективність районних планів, є роль:
районів у забезпеченні випуску запланованого асортименту промислових виробів і сільськогосподарської продукції;
районів і промислових комплексів у розвитку економічних (адміністративних) районів країни і зростанні культурного рівня населення;
промислових комплексов у зміцненні обороноздатності країни.
Економічна ефективність схем районних планів забезпечується передусім за рахунок:
групового розмiщення промислових підприємств (створення спільних підсобних і допоміжних підприємств, єдиної теплоелектро-, шляхової мережі і транспортних засобів, єдиноі системи інженерних комунікацій, спільної будівельної бази);
раціонального вибору території для розміщення в межах районів нового промислового будівництва і нових населених пунктів;
своєчасного вилучення з обігу територій, що знаходяться в зоні перспективних гірничих відпрацювань.
*****
Найважливіші завдання районного програмування в Україні вже були визначені, але ще раз коротко перелічимо їх. Це посилення системного підходу до програмування розвитку регіонів, конкретне визначення відповідних за виконання даної програми осіб та органів, залучення інвестиційних коштів, особливо з-за кордону, підтримка інноваційної діяльності на основі вітчизняних наукових розробок та ін. Щодо конкретніших напрямків розвитку господарства. В роки Радянського Союзу в Україні стояла проблема надзвичайного розвитку важкої промисловості в порівнянні з легкою. Тепер же, навпаки, легка промисловість розвинена досить добре в порівнянні з важкою, в неї йде найбільший потік часних інвестицій. Тому основна частина державних інвестицій повинна бути в важку промисловість та сільське господарство. Неабияке значення мало б для України створення бізнес - інноваційних структур, користуючись багатим досвідом, наприклад Східної Німеччини.
Список використаної літератури
Економіка України:
1.1996 р. №4. Симоненко В. Інвестиційна політика: регіональний аспект.
2.1996р. №3. Гришин І., Колот І. Розвиток регіональної інноваційної діяльності.
3.1996р. №6. Симоненко В. Регіональна політика: системний підхід.
4.1996р. №10. Заяць Т. Механізм регулювання територіальних ринків робочої сили.
5. Розміщення продуктивних сил України. За ред. Є.П.Качана. Київ. Вища школа, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...