WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Програмування розвитку регіонів - Реферат

Програмування розвитку регіонів - Реферат

використанню транспорту і зниженню транспортних витрат;
забезпечення правильного територіального поділу праці між економічними районами завдяки чіткій спеціалізації виробництва і комплексному розвитку народного господарства;
зближення сільськогосподарського виробництва з промисловим завдяки формуванню різногалузевих АПК, створенню в аграрних районах нових міст і промислових вузлів;
досягнення найповнішої і раціональнішої зайнятості населення з урахуванням регіональної демографічної ситуації;
забезпечення екологічного обгрунтування нового будівництва або реконструкції старих об'єктів.
На основі районного планування, що грунтується на принципах, покладених у його основу, розробляють схеми і проекти районних планів. Вони є основою для вибору майданчиків промислових підприємств, житлового, культурного і побутового будівництва, а також інженерних споруд і мереж, транспортних засобів, розташованих у межах району.
Основною інформаційно-статистичною базою для схем і проектів районних планів є прогноз розвитку економіки області, економічного району, країни.
Основними видами районного планування є планування промислових районов івузлів, сільських адміністративних районів, районів великих мiст, а також санаторно-курортних районов.
Районне планування промислових районів і вузлів.
Основними проблемами схем районних планів є розміщення промисловості і розселення населення. Необхідна умова для створення економічної основи районних планів - виявити перспективи народногосподарського розвитку промислового району.
Насамперед економічно обгрунтоване визначення перспектив розвитку промислового району дає змогу встановити розміри необхідної території для промислового будівництва, кількість зайнятих у промисловості для розрахунку проектноі чисельность населення і його розселення, виявити придатні для нового будівництва ділянки.
При розміщенні нового промислового будівництва в межах району необхідно розглянути питання комплексного використання його природних ресурсів.
Раціональне розміщення нового промислового будівництва дає змогу знизити витрати на будівництво, передусім транспортне.
Досить важливою складовою частиною районних планів промислових районов є схема розселення, яка встановлюе розселення зайнятих у районi чи на підприемстві людей; чисельність проектного населення в населених пунктах, шляхи розвитку їх. Крім того, вказують необхідні території для житлового і культурно-побутового будівництва з обгрунтуванням їх розміщення.
Важливим розділом районного планування є організація внутрішньорайонного транспорту, що забезпечує зв'язки підприємств і населених міст району між собою і зовнішніми транспортними магістралями. Поряд з розвитком транспортної мережі необхідно враховувати розвиток інженерних комунікацій, можливість кооперації засобів підприємств району для спорудження водопроводів, каналізаційних ліній, теплових мереж тощо.
Схеми і проекти районних планів мають передбачати пропозиції щодо охорони водних ресурсов, грунтів, повітря, рекультивації відпрацьованих кар'єрів, а також меліорації та облагородження території).
Вибір та організація території для масового відпочинку населення є одним із завдань районного планування. Місця масового відпочинку повинні розташовуватися поблизу населених пунктів і мати зручний транспортний зв'язок.
У схемі треба передбачати пропозицй щодо організаціі мережі шляхів і виду транспорту для зв'язків населення з місцями масового віпочинку.
Досить важливим елементом у схемах районних планів є вибір мiсця для розмiщення будівельних баз, які мають забезпечити компле кс будівельних робіт на території.
Складання схем районних планів промислових районів має такі етапи:
вибір території для промислового будівництва;
врахування можливості реконструкції великих промислових підприємств;
планування транспортної мережі й транспортних засобів;
встановлення санитарно-захисних зон; інженерна підготовка та обладнання території;
проектування промислового району.
При складанні схеми планів міських промислових районів використовуються такі текніко-економічні показники;
загальна площа території промислового району, га;
площа території, зайнята промисловими підприємствами, га;
площа громадського центру району, резервних територій, га;
невикористані території району, га;
площа пщ відвалами й відходами, а також піприємствами для утилізації відходів; під житловими і громадськими будівлями, зелених насаджень, га;
загальна протяжність залізничної колії, автошляхів, інших видів транспортних комунiкацій, км;
загальна площа під залізничними коліями, вулиць, доріг та автостоянок, га;
площа, яку займають інші види транспорту, га;
загальний вантажооборот району, в тому числі окремими видами транспорту, т/км;
коефіцьєнти використання території і озеленення території;
довжина транспортних шляхів, км/га території;
площа вулиць, доріг, стоянок, озеленення на 1 га території району;
кількість працівників у районі, працівників на 1 га території району.
Районне планування сільських адміністративних районів має враховувати пропозиції щодо оптимізації розмірів господарств, розміщення промислових комплексів, чисельності населення, розселення, вибору територій для розміщення перспективних населених пунктів, організації системи культурно-побутового обслуговування населення, капітального будівництва та організації будівельних баз, інженерного обладнання території, транспорту, зв'язку, меліорації та інших заходів внутрiшньорайонного характеру.
При складанні схем районних планів сільських адміністративних районов розробляють перелік і проекти розміщення в межах району основних виробничих його центрів, у тому чист ремонтно-технічних станций, центральних садиб, тваринницьких ферм, підприємств для збереження і первинноі переробки сідльськогосподарської продукції, для виробництва будівельних матеріалів.
Метою районного планування сільських районів є раціоналізація розміщення в їх межах і кожного господарства населених пунктів, промислових комплексів підприємств для зберігання й переробки сільськогосподарської продукцй, шляхів, водогосподарських об'ектів і різноманітних інженерних споруд.
Основою для складання схем районних планів є инженерно-економічні умови району, його ресурси, сучасний стан виробництва і перспективи.
Вихідними матеріалами для складання схем районних планів є урядові рішення про розвиток та інтенсифікацію сільського господарства, схеми розвитку і розміщення

 
 

Цікаве

Загрузка...