WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Київська область - Реферат

Київська область - Реферат

Основні промислові центри області - міста Біла Церква, Бориспіль, Бровари, Васильків, Ірпінь, Переяслав-Хмельницький, Фастів.

У промисловій сфері виробництво неметалевих мінеральних виробів (будівельних матеріалів та скловиробів) становить 7,2%, целюлозно-паперової та поліграфічної промисловості - 7,4%, харчової - 32,4%; виробництво та розподіл електроенергії - 17,9%, хімічної та нафтохімічної галузей - 17,8%. Частка регіону в загальнодержавних обсягах виробництва шин для автомобілів складає 63%, екскаваторів - 53%, паперу та картону - 40%. У структурі виробництва товарів народного споживання питома вага продовольчих товарів дорівнює 54%.

Загалом у регіоні на самостійному балансі перебувають 330 промислових підприємств, окрім того, функціонує 742 малих промислових підприємства.

Динаміка показників економічного розвитку області

У 2002 році промисловими підприємствами області було вироблено продукції та надано послуг на суму 4844,2 млн. грн., що на 4,6% більше, ніж за відповідний період 2001 року.

В обробній промисловості, де зосереджено три чверті всього промислового виробництва, обсяги виробленої продукції збільшились у 2002 році на 4,2% проти 2001 року. На підприємствах харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції вироблено продукції на 1634,4 млн. грн. (у діючих цінах), що на 14,6% більше, ніж у 2001 році.

Основу промислового потенціалу області становлять 369 великих і середніх підприємств. Загальнодержавне значення мають такі провідні підприємства області, як Трипільська ТЕС, Броварський завод порошкової металургії, найбільший у Європі Київський картонно-паперовий комбінат в м. Обухові, а також відомі далеко за межами України виробники шин - ЗАТ СП "Росава" (м. Біла Церква), екскаваторів - ВАТ "Борекс" (смт. Бородянка), хімічного обладнання - ВАТ "Червоний Жовтень" (м. Фастів) та інші підприємства.

Розвиток малого та середнього бізнесу

На початок 2003 року в області діяло 7062 малих підприємства, де працювало 74,1 тис. осіб. Кількість малих підприємств на 10 тис. чол. населення дорівнює 39, а кількість підприємців-фізичних осіб - 56,4 тис., з якими перебували в трудових відносинах 21 тис. працівників. Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва становила 127.

Обсяги виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг малих підприємств складали в сумі 898 млн. грн., а частка малого підприємництва в загальному обсязі виробленої продукції та виконаних робіт і послуг сягнула 11,1%. Надходження від малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів становили 92,5 млн. грн. За цього 65% малих підприємств спрацювали прибутково, 35% - збитково.

Оцінка бюджетних процесів та міжбюджетних відносин в області

Фінансовий результат суб'єктів господарювання (крім малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-листопад 2002 року становив 278,7 млн. грн. (загальна сума прибутку - 597,6 млн. грн., збитків - 318,9 млн. грн.). Протягом цього періоду збитково працювали 43% підприємств. Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб'єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 грудня 2002 року склала відповідно 4344,8 і 5689,3 млн. грн.

За підсумками роботи чотирьох місяців 2003 року доходи загального фонду обласного бюджету дорівнювали 137 млн. грн., спеціального - 15,6 млн. гривень.

Стан приватизаційних процесів

За період з 1992 по 2002 рік у Київській області змінили комунальну форму власності 1626 об'єктів, зокрема державну форму власності змінили 923 об'єкти. Ефективність зміни форми власності для окремих підприємств області ілюструє наведена нижче табл. 5.

Стан аграрної реформи в регіоні

Київська область має високорозвинене сільськогосподарське виробництво. Як і в усій Україні, на території Київської області основним напрямком аграрної реформи за останнє десятиліття була реорганізація колективних сільських господарств та становлення фермерських і приватних (індивідуальних) сільськогосподарських підприємств (див. діаграму 1). Фермерські та приватні сільськогосподарські підприємства стикаються з низкою проблем, які стоять на заваді їхньому розвитку та фінансовому зростанню. Це зокрема проблеми забезпечення транспортними засобами, паливно-мастильними матеріалами та низькі ціни на сільськогосподарську продукцію, які регулюються державою, а відтак ледве покривають її собівартість.

Незважаючи на ці фактори за останні роки кількість фермерських господарств значно зросла: нині на території області функціонує 2149 сільськогосподарських підприємств, включаючи 1193 селянських (фермерських).

Площа сільськогосподарських угідь області (по всіх категоріях господарств) складає 1675,9 тис. га, або 4% угідь України. Провідне місце в структурі посівних площ належить зерновим та кормовим культурам. За 2002 рік у всіх категоріях господарств було вироблено продукції сільського господарства на суму 3747,1 млн. грн., обсяги виробництва зросли в порівнянні з попереднім роком на 8,8%.

Зовнішня торгівля

Суб'єкти господарювання області здійснюють активну зовнішньоекономічну діяльність, співпрацюючи з партнерами із 110 країн світу. Питома вага Київської області в загальному обсязі зовнішньої торгівлі країни товарами за січень-листопад 2002 року становила 2,3% (в експорті - 1,7%, в імпорті - 2,9%). Оборот зовнішньої торгівлі товарами склав 699,1 млн. дол. США, що на 2,4% більше, ніж за січень-листопад 2001 року. Вартість експорту сягала 278,9 млн. дол. США, імпорту - 420,2 млн. дол. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 141,3 млн. дол. (за січень-листопад 2001 року - 124 млн. дол.). Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0,66.

Найбільші експортні поставки здійснювались у Російську Федерацію (39,4% до загального обсягу експорту), Нідерланди (6,4%), Німеччину (6,3%). Найбільший обсяг імпорту надійшов із Російської Федерації (25,8% до загального обсягу імпорту), Німеччини (16,1%), Франції (8,7%).

Оцінка регіонального інвестиційного клімату

Протягом останніх 4 років в Київській області спостерігалося значне пожвавлення інвестиційної та будівельної діяльності. Підприємствами та організаціями-забудовниками всіх форм власності 2002 року введено в дію основних фондів по фактичній вартості більш ніж на 1000 млн. грн., обсяги інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування склали понад 1000 млн. грн. Проти 2001 року інвестиції в будівництво зросли майже на 20%.

У 2002 році переважали кошти іноземних інвесторів (36,2% від загального обсягу), з яких 86,4% було направлено на будівництво сховища відпрацьованих радіоактивних відходів та потужностей по переробці радіоактивних відходів на Чорнобильській АЕС. Частка власних коштів підприємств склала 35%. За рахунок державного бюджету освоєно 10,5% централізованих капітальних вкладень.

Станом на початок 2003 року іноземні інвестори вклали в економіку області близько 4000 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 3% більше, ніж на цю дату в 2002 році. В міжнародному інвестиційному співробітництві брали участь підприємства-резиденти та їхні партнери з 39 країн світу.

Найбільше інвестицій в 2001 році було вкладено в харчову промисловість (70,8%).

Інноваційна діяльність

Протягом останніх 3 років в області намітилася тенденція до підвищення інноваційної активності промислових підприємств. Найбільш поширеним напрямком інноваційної діяльності залишається оновлення продукції.

У 2002 році роботи, спрямовані на підвищення технічного рівня виробництва, здійснювали 64 підприємства, або 15,9% загальної їх кількості. У 2002 році виробництво нових видів продукції опановувало кожне сьоме підприємство (15,2%). За цей період було освоєно 811 найменувань нових видів машин, устаткування, апаратів, виробів та продуктів, що на 33,2% більше, ніж за 2001 рік. Упровадженням прогресивних технологічних процесів займалося кожне шосте підприємство з тих, що впроваджували інновації. Як і в попередній період, у 2002 році в промисловості було використано 22 нових технологічних процеси, зокрема 9 маловідходних та ресурсозберігаючих.

Загальна оцінка рівня забезпеченості населення соціальними послугами

У Київській області реалізується "Програма житлових субсидій" (має статус національної), спрямована на соціальний захист населення України, насамперед на задоволення потреб найменш забезпечених сімей (у першу чергу пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей і сімей з дітьми). Отримувачами житлових субсидій є близько 30% сімей. Чисельність одержувачів соціальної допомоги по області складає 80 тис. 388 чоловік. Бюджетом передбачено на виплату цієї допомоги 10 млн. 426,2 тис. грн.

У Київській області реалізуються такі обласні соціальні програми, як програма соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на 2003 рік, "Сільська молодь", програма зайнятості населення на 2003 рік, програма розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року, програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, програма правової освіти населення на 2002-2005 роки, Програма профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу на 2002-2003 роки, програма подолання бідності, програма "Сільська школа" на 2002-2007 роки та ін.

Рівень безробіття

Середня кількість трудових ресурсів області за останні 2 роки складала близько 972,5 тис. чол. У різних галузях економіки області працювало 648,8 тис. чол., у т. ч. у невиробничій сфері - 27,4%, у галузях матеріального виробництва - 72,6%.

На обліку в державній службі зайнятості на початок грудня 2002 року перебувало 39,1 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 10,8% менше, ніж на відповідну дату минулого року. Більшу частину з них складали жінки (64,2%), а майже кожен третій був у віці до 28 років. Рівень зареєстрованого безробіття на 1 грудня 2002 року дорівнював 4,3% працездатного населення у працездатному віці.

Середній розмір допомоги на одного безробітного у листопаді становив 112,55 грн., що складає 80,4% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати.


 
 

Цікаве

Загрузка...