WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Житомирська область - Реферат

Житомирська область - Реферат

До зведеного бюджету області за 2002 рік надійшло 609 млн. грн. доходів, до місцевих бюджетів - майже 4 млн. За більшістю доходних джерел кошти були отримані понад заплановані показники. Перевиконання доходної частини місцевих бюджетів було забезпечено в основному за рахунок перевиконання плану надходжень від єдиного податку на підприємницьку діяльність та прибуткового податку з громадян. Разом з тим бюджетом було втрачені кошти з місцевих податків та зборів, з надходжень від фіксованого сільськогосподарського податку та деяких інших.

Розвиток малого та середнього бізнесу

За рівнем розвитку малого підприємництва на 1 липня 2002 року область посідала 13 позицію в Україні. Нині в цій сфері діє майже 6 тис. малих підприємств, а підприємницькою діяльністю займається 46,1 тис. чол. Якщо ж урахувати працівників, які виконують роботи за договорами, сумісництвом, а також підприємців, які не є юридичними особами, то вийде, що в цьому секторі зайнята п'ята частина працюючого населення. На приватний сектор припадає десята частина продукції, виробленої в області. Найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання залишаються товариства з обмеженою відповідальністю та приватні підприємства (відповідно 40% і 44%).

Практично незмінною залишається галузева структура малого підприємництва. Невиробнича сфера і передусім торгівля є для підприємців привабливішою, ніж виробнича. Гостро стоїть проблема підтримки підприємництва. Сьогодні в області діє три інформаційно-консультативні центри, бізнес-центр, фонд підтримки підприємництва, 24 громадські об'єднання.

В області також здійснено заходи по демонополізації та розвитку конкуренції. Були створені конкурентні середовища на регіональних ринках хліба, молока, борошна, м'яса, заготівлі, зберігання та первинної обробки зерна, переробки льону, плодоовочевої продукції, заготівлі та переробки цукрового буряка і реалізації насіння, мінеральних добрив та ін.

Стан аграрної реформи в регіоні

Станом на липень 2002 року області було розпайовано 1088,29 тис. га сільськогосподарських угідь, які до реформування перебували в державній власності, 306512 громадян набули право на земельну частку (пай), у т. ч. 296726 чол. отримали земельні сертифікати. Середній розмір земельної частки (паю) по області становить 3,7 умовних кадастрових гектара, а вартість їх - 23390 грн.

668 недержавних сільськогосподарських підприємств реформовано на засадах приватної власності, на базі яких створено 290 приватних, приватно-орендних сільськогосподарських товариств (35,9%) на площі 336,9 га, 360 сільськогосподарських товариств (44,6%) на площі 412,04 га, 64 сільськогосподарських кооперативи (7,9%) на площі 70,44 га, 81 селянське (фермерське) господарство (10,0%) на площі 43,01 тис. га, 13 інших суб'єктів господарювання (1,6%) на площі 9, 67 тис. га. Крім того, сформовано 7159 приватних господарств без створення юридичної особи на площі 27,45 тис. га.

В області функціонують товарно-агропромислова біржа, 23 районні агроторгові доми, 75 обслуговуючих кооперативів, 44 оптово-продовольчі ринки. Воднораз виразно окреслюється тенденція до скорочення та погіршення технічного стану машинно-тракторного парку і стану готовності сільськогосподарської техніки. Не вистачає в регіоні й насіння ярих зернових. Зменшується поголів'я великої рогатої худоби за того, що кількість свиней та курей у господарствах різних форм власності збільшилася.

Оцінка регіонального інвестиційного клімату

Оборот зовнішньої торгівлі товарами склав у 2002 році майже 400 млн. дол. США. Обсяг товарів експорту збільшився майже на 30% і сягнув близько 160 млн. дол. Проте частка області в зовнішньоторговельному обороті України залишається незначною - 1,2%.

Зовнішньоторговельні операції здійснювалися з 82 країнами-партнерами. Найбільше товарів підприємства області експортують у Російську Федерацію (70%), а також у Німеччину, Італію, Чеську Республіку, Туреччину, Індію.

Найбільша питома вага в товарній структурі експорту припадає на деревину та вироби з неї (майже 14%), взуття (8%), котли та механічні апарати (6,4%), керамічні вироби (4,8%). У загальному обсязі імпорту переважають енергетичні матеріали: нафта та продукти її переробки (25,7%), а також прилади й апарати (15,5%), цукор і кондитерські вироби (6,7%).

У 2002 році підприємства Житомирщини впровадили у виробництво 48 нових технологічних процесів, 9 механізованих потокових ліній та одну автоматизовану. Було освоєно 590 найменувань нових видів продукції, 527 з яких - товари народного споживання.

У 2002 році суб'єктами господарювання області за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно майже 350 млн. грн. інвестицій в основний капітал. Ключовим джерелом інвестицій в основний капітал залишаються власні кошти підприємств. На підприємства державної і комунальної власності припадає третина освоєних інвестицій, приватним сектором використано близько 15% усіх вкладень. У галузевому розрізі найбільші за обсягами інвестиції надійшли в харчову промисловість, операції з нерухомістю, сільськогосподарське виробництво, транспортні підприємства та у виробництво електроенергії, газу й водопостачання.

В області діють 12 територій пріоритетного розвитку, що охоплюють площу в 16 тис. кв. км. Тут створено 246 нових робочих місць та збережено 462 існуючих. Бюджетні надходження від реалізації проектів склали 3 млн. грн., тоді як обсяг отриманих податкових пільг становив 22,1 млн. грн.

Загальна оцінка рівня забезпеченості населення соціальними послугами

В області існує традиційна заборгованість із державного бюджету по соціальних виплатах малозабезпеченим непрацездатним громадянам, по матеріальній допомозі, по виплаті компенсацій і наданню пільг чорнобильцям.

У сфері житлового-комунального господарства нагальними проблемами є недотримання норм якості щодо безперебійного цілодобового постачання води, забезпечення належної температури повітря в житлових приміщеннях узимку тощо. Гострими залишаються проблеми забезпечення сільського населення автобусним сполученням із містами та доставки школярів до навчальних закладів.

В області діє 27 територіальних центрів з обслуговування 18,4 тис. пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Функціонують 13 будинків-інтернатів різного профілю, в яких на повному забезпеченні утримується 2,9 тис. осіб похилого віку, інвалідів та дітей з вадами розвитку. За 2002 рік подано допомогу 7,2 тис. малозабезпеченим непрацездатним громадянам на суму 252 тис. грн. та матеріальну допомогу в розмірі 1,2 млн. грн., яку отримали 47,1 тис. чол.

Рівень і динаміка безробіття

Чисельність безробітних на кінець 2002 року склала 99,3 тис. осіб, безробітних громадян, зареєстрованих у державній службі зайнятості, - 33,4 тисячі. Рівень безробіття в регіоні станом на 1 січня 2001 року сягав 8,06%, а станом на цю ж дату 2002 року - знизився до 5,37%.

Заходами активної політики зайнятості охоплено 48,5 тис. осіб. Протягом 2002 року було працевлаштовано 30,2 тис. чол., 5,6 тис. осіб пройшли професійне навчання, 12,7 тис. - брали участь у громадських роботах. За даними підприємств та організацій, потреба в працівниках зросла в порівнянні з минулорічним періодом у 1,8 разу. Допомога по безробіттю склала в середньому по області 95 грн. на одну особу.

Друковані ЗМІ

Станом на 1 березня 2003 року в області постійно виходило 81 друковане видання, сукупний разовий тираж яких сягав 500 тис. примірників. За формою власності серед газет налічувалося 34 комунальних, 7 колективних і 40 приватних.

Переважна більшість регіональних друкованих ЗМІ посідають державницьку позицію, співпрацюють з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Понад 80% друкованих ЗМІ Житомирщини зорієнтовані на висвітлення зовнішньої і внутрішньої політики держави, соціально-економічного та суспільно-політичного життя регіону. Прикметним для діяльності засобів масової інформації області стало проведення "круглих столів" та "гарячих ліній" з актуальних питань сьогодення.

Винятком із цього є лише партійні "рупори" - орган ОК СПУ "Зірка надії" із загальним накладом 3,2 тис. примірників та орган ОК КПУ "Комуніст Полісся" (3,3 тис. прим.), які в своїй діяльності використовують матеріали центральних видань. Матеріали громадської організації "Російський рух України" та політичної партії "За Русь єдину" публікує газета "Вечерний Житомир" (1,7 тис. прим.).

Розважальних газет у регіоні обмежена кількість. Постійно виходить близько 10 суто рекламних видань.

Найбільш потужними, впливовими і популярними виданнями є обласні газети "Житомирщина" (тижневий тираж - 51552 прим.), "Эхо" (61300), "Житичі" (12000), "Малинські новини" (9314), ємільчинська "Народна трибуна" (5675), попільнянська "Перемога" (4737).

Регіональне телебачення

В області працюють Житомирська ОДТРК, канали "Житомир" та "Україна і світ", ЗАТ "Телескоп", телекомпанії "Астрал" (м. Житомир), "Мальта" (м. Новоград-Волинськ), "Екран ЛТД" (м. Коростень), "Коростеньтелебачення", "Полісся" (м. Малин), "Мрія" (м. Овруч), "Екран" (смт. Іршанськ), студія районного телебачення "Любар-ТБ", Чуднівська районна студія, Житомирський інформаційний центр.

Найбільш впливовими електронними ЗМІ регіону є облдержтелерадіокоманія, яка охоплює майже 80% населення Житомирщини (а це понад 1 млн. жителів), обласне радіо, що покриває всю територію області, радіостанція "Житомирська хвиля", яка віщає для близько 74% населення області. За винятком північних територій в області здійснюється ретрансляція передач УТ-1, УТ-2, "Інтеру" та інших каналів. До північних районів сигнал не доходить у зв'язку з технічними складнощами. У цих районах працює Білоруське телебачення. Щоправда, за повідомленнями преси, для цих районів буде закуплено новий ретранслятор.


 
 

Цікаве

Загрузка...