WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Чернівецька область - Реферат

Чернівецька область - Реферат

Середньодобовий обсяг телемовлення становить 4,5 години, з яких 4 год. (88,9%) мовлення ведеться українською мовою і 0,5 год. (11,1%) - румунською. Решту ефірного часу займає центральне телебачення.

Для підвищення якості послуг зв'язку та Інтернету необхідне збільшення місткості телефонних станцій на 2,6%, у тому числі в сільській місцевості - на 4,6%, та введення в експлуатацію магістральних і зонових волоконно-оптичних ліній зв'язку.

Оцінка розвитку третього сектора та становлення принципів громадянського суспільства в регіоні

В області функціонує 545 легалізованих громадських організацій, у т. ч. 3 із статусом міжнародних, 2 - усеукраїнських. Серед них 1 громадський рух, 21 об'єднання національних та дружніх зв'язків, 86 молодіжних об'єднань (7 студентських, 10 дитячих), 24 жіночих та інших організації, 46 об'єднань ветеранів та інвалідів, у т. ч. 25 - ветеранів та інвалідів війни, 70 об'єднань професійної спрямованості, 18 об'єднань охорони природи, 5 об'єднань охорони пам'ятників історії та культури, 71 оздоровче та фізкультурно-спортивне об'єднання, 7 об'єднань по захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, 7 науково-технічних товариств і творчих об'єднань, 33 освітніх, культурно-виховних об'єднання, 146 інших громадських об'єднань. Крім того, діють 2 спілки об'єднань громадян та 74 благодійних громадських організації.

Центр ринкових реформ постійно проводить заходи за участю представників влади, бізнесу та громадських організацій.

Кількість профспілкових організацій становить 1315. В області діють районні, обласні галузеві комітети та обласна рада профспілок.

Населення області виявляє підвищену активність під час проведення виборів, підтримуючи демократичні зміни в державі.

Стан забезпечення прав національних меншин і народів

Викладання мовами нацменшин у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється у 85 школах, де вчиться 22927 учнів, у т. ч. румунською мовою - в 83 школах (21672 учні, або 17% учнів області), російською мовою - у 2 школах (231 учень, або 0,2%). Крім того, функціонують 15 навчальних закладів мішаного типу, які охоплюють 6218 учнів. У 8 з них, де вчиться 2934 учні, або 2,3%, навчання ведеться українською і румунською мовами; в одній - українською, румунською і російською (517 учнів, або 0,4%); у шести - українською і російською (2762 учні, або 2,1%).

Польська меншина, яка становить 0,5% населення області, не має жодної школи з польською мовою викладання. Вивчають польську мову як предмет у 3 школах. У м. Чернівцях існує недільна школа, де вчаться 6 груп (100 учнів), які утримуються за рахунок історичної батьківщини.

Німецька меншина має 1 недільну школу з 3 групами (35 учнів).

Єврейська меншина має 1 школу, де мова ідиш вивчається як предмет.

Румуномовне населення області, яке становить майже 20%, раніше мало 86 шкіл з румунською мовою навчання. 2003-го року таких шкіл стало 83 (школа в с. Кам'янка Глибоцького району була закрита, а заклади в с. Багринівка Глибоцького та у с. Форосна Новоселицького району стали школами мішаного типу з українською та румунською мовами викладання). Отже, наявна тенденція до скорочення кількості румуномовних навчальних закладів.

У місцях компактного проживання румуномовної національної меншини - найбільш чисельної нацменшини в Чернівецькій області і другої за чисельністю в Україні після росіян - відсоток охоплення дітей освітою румунською мовою в 2001-2002 навчальному році був менший за відсоток населення цієї національної меншини.

Охоплені вивченням румунської мови:

- у м. Чернівцях - 2,71% учнів;

- у Глибоцькому районі - 38,28%;

- у Новоселицькому районі - 62%;

- у Сторожинецькому районі - 32%.

Але в Герцаївському районі, де румуномовне населення становить 93%, відсотокучнів, охоплених навчанням румунською мовою, був більший і становив 95%.

Право представників цієї меншини на здобуття вищої освіти рідною мовоюбуло підкріплене підписанням міждержавного договору про співпрацю між Україною і Румунією, який передбачає відкриття в Чернівцях полікультурного університету. Відповідні міністерства домовилися також про відкриття лінії з румунською мовою викладання на базі Чернівецького національного університету, однак запровадження на кожному факультеті груп з викладанням тільки окремих предметів рідною мовою, на думку фахівців Міносвіти України, не може бути ефективним засобом підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів для національної румунської меншини. Раніше представники меншини отримували освіту в Молдові, тепер набагато менша їх кількість може навчатися рідною мовою в Румунії. Отож проблема підготовки кадрів залишається найнагальнішою.

Представницькі органи національних меншин в області відсутні.

Жодна національна меншина на території Чернівецької області не робила спроб самоорганізації своєї спільноти - окрім румунської меншини, яка 7 червня 1992 року провела з'їзд й ухвалила програму діяльності, хоча юридичної реєстрації не відбулося.

У двох із 4-х районів, де компактно проживає румунське населення - Герцаївському та Глибоцькому, - головами районних рад обрані представники цієї меншини. У Герцаївському та Сторожинецькому районах представники румунської національної меншини призначені главами районних державних адміністрацій.

Загальні висновки та перспективи розвитку регіону

Основні завдання на 2003 рік для забезпечення ефективного функціонування сфери матеріального виробництва полягають у:

1) забезпеченні подальшого розвитку пріоритетних галузей економіки:

- агропромислового комплексу;

- харчової, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування та металообробки;

- туристично-рекреаційного комплексу;

2) забезпеченні фінансової стабільності галузей економіки, ефективного використання існуючого виробничого потенціалу, а також технічного і технологічного переоснащення підприємств виробничої сфери;

3) посиленні соціальної спрямованості виробництва, збільшенні обсягів виробництва і реалізації товарів народного споживання;

4) розширенні регіональної сировинної бази для переробної промисловості;

5) сприянні впровадженню ресурсозберігаючих технологій у промисловому та сільськогосподарському виробництві;

6) подальшому розвитку внутрішньої торгівлі та сфери надання побутових послуг з урахуванням світового досвіду і практики державного регулювання в умовах ринкових відносин;

7) сприянні оновленню основних фондів у промисловості та агропромисловому комплексі;

8) сприянні збільшенню обсягів кредитування агропромислового комплексу;

9) забезпеченні конкурентоспроможності продукції промисловості, передусім продукції з високим ступенем переробки, на внутрішньому та зовнішньому ринку;

10) підвищенні інвестиційної привабливості промислового та аграрного секторів економіки;

11) посиленні контролю за розрахунками за використані енергоресурси;

12) підвищенні ефективності і прозорості процесу державних закупівель;

13) стимулюванні розвитку інноваційної інфраструктури.

Для підвищення рівня життя населення, поліпшення його соціального захисту є необхідними:

1) підвищення рівня доходів населення та зменшення рівня його розшарування за рівнем доходів;

2) реалізація заходів обласної комплексної програми "Турбота" на 2001-2003 роки;

3) зниження напруги на ринку праці та забезпечення продуктивної зайнятості населення;

4) вдосконалення механізмів подання адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення;

5) ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати;

6) розширення доступності якісної освіти для молодого покоління;

7) зниження рівня смертності та усталення принципів здорового способу життя населення;

8) збільшення обсягів введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування та оптимізація собівартості цін і тарифів на житлово-комунальні послуги;

9) розвиток мережі закладів культури.

Для формування конкурентного середовища та вдосконалення відносин власності слід добиватися:

1) оптимізації процедури державної реєстрації суб'єктів підприємництва, вдосконалення дозвільної системи;

2) виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування положень і норм законів та інших нормативних актів, спрямованих на розвиток та підтримку малого і середнього бізнесу;

3) скорочення кількості і підвищення ефективності перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з боку державних контролюючих органів;

4) прискорення темпів підготовки об'єктів до приватизації та підвищення інвестиційної привабливості об'єктів, що приватизуються.

У напрямку раціонального використання природних ресурсів, поліпшення екологічної ситуації є невідкладними:

1) реалізація заходів обласної Комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки "Екологія" на 2000-2005 роки;

2) відтворення і збереження навколишнього природного середовища, суттєве скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу, припинення скидання неочищених промислових і побутових відходів у відкриті водоймища;

3) налагодження діяльності щодо лімітування, розміщення та знешкодження відходів, зменшення обсягів їх утворення, ведення належного обліку кількості, типу та складу відходів, недопущення зберігання та вивезення відходів у несанкціонованих місцях, налагодження повнішого використання відходів, що мають ресурсну цінність.


 
 

Цікаве

Загрузка...