WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Хмельницька область - Реферат

Хмельницька область - Реферат

І лише з середини 90-х років, з активізацією місцевих та приходом зовнішніх українських і закордонних інвесторів поступово почалося відродження промисловості регіону. Найбільшими та найвідомішими підприємствами Хмельниччини є "АДВІС" (колишній завод тракторних агрегатів), "Укрелектроапарат" (колишній завод трансформаторних підстанцій), завод ковальсько-пресового обладнання, Кам'янець-Подільський цементний завод, Понінківське підприємство з виробництва паперу, Полонське виробництво посуду. Хмельницькі бренди харчової промисловості відомі та популярні як в Україні, так і за її межами (кондитерська фабрика "КондФіл", Хмельницька макаронна фабрика, "Маслосирбаза", м'ясопереробні підприємства, пивзавод "Хмельпиво", хлібокомбінат тощо). У міру зростання продуктивності цих підприємств їхні керівники поступово входили (або поверталися) до складу політичної еліти регіону.

Економічний портрет та економічна структура Хмельницької області наочно ілюструють деякі цифри. Станом на 1 січня 2002 року кількість населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності, сягала 700,5 тис. чол., з яких у галузях економіки працювали 397,8 тис. (у промисловості - 77,5 тис.; у сільському господарстві - 133,8 тис.; у будівництві - 13,3 тис.) Кількість промислових підприємств-юридичних осіб (без підприємств малого бізнесу) нараховувала 1217, зокрема таких, що обліковуються статистикою, - 315. Обсяг промислового виробництва (у діючих цінах) за 2001 рік становив 2577 млн. грн. (1,7% від обсягу промислового виробництва України), а за І квартал 2002 року - 51,88 млн. грн. Площа сільськогосподарських угідь (по всіх товаровиробниках, включаючи підсобні господарства) склала 1570,7 тис. га, або 3,7% угідь України. Обсяг сільськогосподарського виробництва всіх категорій господарств (в порівняних цінах 2000 р.) сягнув у 2001 році 2643,8 млн. грн. (4,33% від обсягу сільськогосподарського виробництва України).

Приватизаційні процеси в області поступово завершуються. За підсумками періоду з 1992 по 2001 роки було приватизовано 1832 об'єкти (за цього в 2001 році - лише 71). Загальна вартість об'єктів приватизації складала в 2001 році 18381 тис. грн.

Питома вага недержавного сектора в обсязі виробництва області становить понад 60%. Частка будівельно-монтажних підприємств колективної та приватної форм власності сягає 76%, частка виконаних ними робіт - 82%. Незначною є частка обсягу платних послуг, надаваних населенню підприємствами приватної форми власності, - близько 4%.

Частка малих підприємств зростає, але їхня частка в загальних обсягах виробництва залишається на рівні 9-10%. Малий бізнес розвивається переважно у сфері торгівлі та громадського харчування, де зосереджено 42% загальної кількості малих підприємств. На підприємствах малого бізнесу працює 45 тис. осіб (у середньому по 9 осіб на кожному).

В області діє Центр розвитку малого бізнесу, бізнес-центри технологічного університету "Поділля" і Деражнянської районної держадміністрації, Кам'янець-Подільський районний фонд підтримки підприємництва, що надають консультаційні і юридичні послуги, розробляють бізнес-плани тощо.

У ході реалізації постанови Верховної Ради України "Про земельну реформу", указів Президента України про її прискорення в області передано у власність 1212,3 тис. га земельних угідь, що складає 58,8% від загальної площі області. Набули права на земельну частку (пай) 399,2 тис. селян, з них отримали сертифікати 388,7 тис. громадян. Задля прискорення посвідчення державними актами права власності селян на земельні паї землевпорядними організаціями було виготовлено 122,9 тис. таких документів, 88,2 тис. яких місцеві ради вже вручили власникам сертифікатів. У стадії розробки перебуває ще 94 тис. державних актів.

Бюджет області не перший рік демонструє 100% виконання. У прийнятому обласною радою бюджеті на 2003 рік установлено загальний обсяг доходів у сумі 305 млн. грн., у т. ч. обсяг дотації вирівнювання - 57,5 млн. грн., додаткову дотацію для місцевих бюджетів через нерівномірність мережі бюджетних установ - 4,5 млн. грн., субвенції у сумі 166,7 млн. грн. з державного бюджету України. Основними видатковими статтями обласного бюджету є пільги ветеранам війни та праці (64,78 млн. грн., або 21,2%), охорона здоров'я (60,3 млн. грн., або 19,7%), допомога малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства (57,2 млн. грн., або 18,7%), освіта (37,6 млн. грн., або 12,3%), соціальний захист (13,9 млн. грн., або 4,55%).

За даними управління економіки облдержадміністрації, оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень-серпень 2002 року склав 119,8 млн. дол. США, що на 14,2% більше, ніж у відповідний період минулого року. Зростання обсягу обороту було зумовлено збільшенням експорту на 14,9%, імпорту - на 13,3%. За цього вартість експорту становила 66,2 млн. дол., імпорту - 53,6 млн. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 12,6 млн. доларів.

Хмельниччина здійснювала зовнішню торгівлю товарами з партнерами із 71 країни світу. Найбільшими партнерами по експорту стали Російська Федерація, Німеччина, Японія, Молдова, Польща. Значні обсяги імпорту надійшли з Російської Федерації, Німеччини, Білорусі, Польщі, Італії та Литви.

В обсязі експорту-імпорту товарів незначною є частка товарообмінних операцій. Вивезено товарів по бартеру на 324,9 тис. доларів, імпортовано - на суму 253,5 тис. доларів (по 0,5% від загального обсягу).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених до області, склав 28,5 млн. дол. США, з них за 2002 рік було отримано 9,9 млн. Варто зазначити, що активно зростає сума накопичених у банківських установах коштів (на початок 2003 року там було акумульовано 673,9 млн. грн., у т. ч. 235 млн. грн. заощаджень населення). Протягом 2002 року було видано понад 2 млрд. грн. кредитів.

За даними Інституту реформ, рейтинг інвестиційної привабливості Хмельницької області з 1998 по 2001 роки повільно, але неухильно зростає, а сама область здобуває дедалі вищі місця в рейтинговій таблиці регіонів (з 25 місця у 1998 році вона піднялася на 19 в 2001-му). За даними того ж дослідження, Хмельниччина утримує 24 місце серед областей України за рівнем економічного розвитку, 11 - за рівнем розвитку інфраструктури, 17 - за розвиненістю фінансового сектора, 13 - за кількістю людських ресурсів та 19 - за станом взаємин між підприємцями і місцевою владою.

Оцінка соціальної сфери регіону

На початок жовтня 2002 року на обліку в службі зайнятості перебувало 23,9 тис. незайнятих громадян, з яких 23,6 тис. мали статус безробітного, що відповідно на 15,6% та 15,1% менше показників аналогічного періоду 2001 року. Дві третини із загальної чисельності безробітних складали жінки, чверть - молодь у віці до 28 років. В області діє цільова державна програма підтримки зайнятості населення. За 2002 рік активними формами зайнятості було охоплено 52,1% до ринку праці проти 46,2% у 2001 році.

Потреба підприємств та організацій у працівниках для заміщення вільних робочих місць і вакантних посад зросла на 27,5%. Це сприяло зниженню навантаження незайнятих громадян на одне вільне місце з 13 на 1 жовтня 2001 року до 9 осіб на цю ж дату 2002 року. Рівень зареєстрованого безробіття в 2002 році склав у середньому по області 3,11% проти 3,67% у 2001 році.

Велика кількість людей працюють у сфері малого підприємництва (самозайнятість, роздрібна торгівля) без належного юридичного оформлення та часто офіційно реєструються в статусі безробітних з метою отримання субсидій. Рівень трудової міграції оцінюється в 1-2% та має тенденцію до зростання.

Найбільшою проблемою в соціальній сфері є низький середній рівень заробітної платні (270 грн. - номінальна середня плата на кожного штатного працівника, 400 грн. - у середньому в промисловості області) та надто повільне її зростання.

Загалом же соціальну ситуацію можна оцінити як позитивну з тенденціями до покращення. Швидкість їх розвитку залежить насамперед від державної політики у сфері малого та середнього бізнесу та загальноукраїнської інвестиційної кон'юнктури.

Оцінка діяльності ЗМІ регіону

Приблизно 200 із зареєстрованих у Хмельницькій області друкованих періодичних видань регулярно виходять близько 90. Інші друковані видання через відсутність фінансування обмежуються, як правило, декількома випусками на рік. У такому "законсервованому" стані перебувають чимало партійних газет, зокрема друковані органи місцевих осередків НРУ ("Час", "Рух", "Джерело"), УРП ("Наша справа"), СПУ ("Народовладдя"), випуск яких з огляду на досвід 1998-2002 років може бути відновлено в період виборів. З-поміж друкованих видань, що виходять регулярно, приблизно 40 властива суспільно-політична тематика, інші ж є в основному рекламно-інформаційними та розважальними. Серед останніх найбільш тиражною є розповсюджувана безкоштовно рекламна газета "Хмельницький і хмельничани", наклад якої сягає 100 тис. примірників.

Найбільший тираж і вплив має газета "Подільські вісті" (127 тис. за передплатою і 5 тис. - уроздріб), співзасновниками якої виступають обласна держадміністрація й обласна рада і яка проводить лояльну до Президента політику. В кожнім районі також існують засновані районними держадміністраціями і районними радами щотижневі газети, наклад яких коливається від 1,5 тис. до 7-8 тис. примірників. Усі вони дотримуються пропрезидентських або нейтральних позицій. Найпопулярнішими серед районних видань є газети "Поділля" (наклад близько 9 тис. прим.) одним із засновників якої виступає управління сільського господарства обласної держадміністрації, "Подолянин" (7-8 тис.), "Шепетівський вісник" (6,7 тис.). Підконтрольними виконавчій владі вважаються газети, видавані міськрадами великих міст, зокрема газета міської ради обласного центру "Проскурів" (5-7 тис.).


 
 

Цікаве

Загрузка...