WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Харківська область - Реферат

Харківська область - Реферат

Дотації з державного бюджету надійшли в сумі 158,7 тис. грн., тобто в повному обсязі, запланованому Міністерством фінансів України. Крім того, завдяки перевиконанню доходів загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій місцевим бюджетам, область отримала додаткову дотацію в сумі 9,6 млн. грн.

Зовнішня торгівля та інвестиційний розвиток

Оборот зовнішньої торгівлі області послугами становив у 2002 році 18 млн. дол. США, що на 5,8% більше, ніж у 2001 році. За цього експорт послуг зріс на 7,9%, імпорт зменшився на 49,1%, що склало відповідно 17,7 та 0,3 млн. дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами дорівнювало 17,4 млн. дол. США проти 15,8 млн. у 2001 році.

Суб'єкти господарської діяльності області здійснювали в 2002 році зовнішньоекономічні операції з послугами з партнерами із 74 країн світу.

З початку процесу інвестування загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області станом на 1 січня 2003 року сягнув 55,8 млн. дол. США, що на 23,8% більше, ніж на відповідну дату попереднього року. Інвестиції надійшли з 22 країн світу.

Найбільш інвестиційно-привабливими в області залишаються такі види економічної діяльності, як харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів - 24,3 млн. дол. США (43,6% до загального обсягу інвестицій), оптова торгівля і посередництво в торгівлі - 8,4 млн. дол. (15,1%), сільське господарство та пов'язані з ним послуги - 6,6 млн. дол. (11,9%).

Загалом підприємства промисловості області отримали 35,1 млн. дол. США (62,9%). Іноземні інвестиції вкладено в 65 підприємств. Сума кредитів та позик, отриманих підприємствами від прямих інвесторів, на 1 січня 2003 року склала 25,3 млн. дол. Загальний обсяг портфельних інвестицій нерезидентів, що входять до статутного фонду підприємств, становить 247,2 тис. дол.

Розвиток малого та середнього бізнесу

Останніми роками в регіоні відмічається тенденція до зростання числі суб'єктів малого підприємництва. На 1 січня 2002 року кількість юридичних та фізичних осіб дорівнювала 44913, що складає 109,5% у порівнянні з 2000 роком. Відтак на 10 тис. населення Херсонщини припадає 49 підприємств малого бізнесу (по Україні - 48).

Протягом 2002 року на території області зареєстровано 9665 новостворених суб'єктів підприємницької діяльності (112,9%). Найбільша активність у створенні суб'єктів підприємництва відзначалась у Цюрупинському й Голопристанському районах та в містах Каховці і Новій Каховці.

У всіх районах та містах створені ради підприємців як постійно діючі громадські дорадчі органи. Створена та функціонує обласна координаційна рада для сприяння реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва та здійсненню регуляторної політики. Зареєстровано Херсонську обласну організацію Ради молодих підприємців України. На базі Херсонського державного університету утворено бізнес-інкубатор з метою підготовки молоді до започаткування підприємницької діяльності. Для забезпечення спрощення системи реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності й одержання дозволів на відкриття об'єктів виробництва та сфери послуг у вересні 2002 року в м. Херсоні відкрито реєстраційну палату, що уможливлює отримання пакета необхідних документів протягом декількох днів (раніше така палата діяла лише в м. Івано-Франківську). У січні 2003 року було відкрито реєстраційну палату й у м. Новій Каховці.

Стан приватизаційних процесів

У 2002 році в області роздержавлено 106 об'єктів, у т. ч. 28 державної і 78 комунальної власності. З 61 підприємства приватизовано 42 об'єкти групи А (мала приватизація) при плані 2, що в 21 раз більше річного прогнозу, 9 - групи Ж (об'єкти соціальної сфери) при плані 3, або втричі більше річного завдання, 1 - групи В (цілісні майнові комплекси), 9 - групи Д (об'єкти незавершеного будівництва), що становить 90% прогнозу. За 2002 рік від приватизації об'єктів державної та комунальної власності отримано коштів у сумі 9,5 млн. грн., або 107% до 2001 року.

Надходження від оренди майна до бюджетів усіх рівнів становить 3 млн. грн., або у 3,7 разу більше, ніж за 2001 рік, зокрема від оренди державного майна надійшло 834,5 тис. грн., що у 2,9 разу більше річного прогнозу.

Проблемним залишається питання приватизації об'єктів незавершеного будівництва. Гальмує цей процес висока стартова ціна, розташування об'єктів у віддалених населених пунктах та низький рівень їх готовності (20-30%). За 2002 рік оголошено про проведення 25 аукціонів, на яких пропонувалося до продажу 20 об'єктів незавершеного будівництва (53 лоти), але приватизовано було лише 9, з них 7 - державної власності та 2 - комунальної, в результаті чого до державного бюджету надійшло 223,4 тис. грн., до місцевих бюджетів - 416,4 тис.

Загальна оцінка рівня забезпеченості населення соціальними послугами

Херсонська область є регіоном, де наявні гострі соціальні проблеми, зумовлені об'єктивними соціально-економічними чинниками: кризою в сільському господарстві, підтопленням населених пунктів, занепадом промислових підприємств, наявністю великої кількості населення пенсійного віку тощо.

Кількість населення, зайнятого в усіх сферах економічної діяльності, складає 496,1 тис. чол. Пенсіонерів в області нараховується 318,8 тис. осіб, тобто 27,2%, з них 232 тис. отримують пенсію за віком, 44,7 тис. - по інвалідності. 19% населення області молодше працездатного віку.

У 2002 році до обласного центру зайнятості звернулося 86 тис. осіб, що на 19 тис. більше, ніж у 2001-му. З них було працевлаштовано 18 тис., тобто 21%. В обласному центрі середній показник безробіття втричі нижчий, ніж по області. Більше половини з тих, хто має статус безробітного, - жінки. За інформацією облдержадміністрації, в економічній сфері за період із січня по квітень 2003 року було створено 5,2 тис. нових робочих місць, з них у сільській місцевості - лише 1,9 тис.

За офіційними прогнозами керівників обласного центру зайнятості, кількість безробітних в області у 2003 році може досягти 100 тис. чоловік. На рівень безробіття впливає стан великих промислових підприємств області. Приміром, наприкінці 80-х років на Херсонському бавовняному комбінаті працювало 23 тис. трудівників, нині - тільки 6 тис., на Херсонському суднобудівному заводі в 1996 році було 12 тис. працівників, тепер - лише 5 тис., тощо.

За цього вже сьогодні на фоні зростання безробіття спостерігається дефіцит кваліфікованих робітників.

Для Херсонської області залишається гострою й проблема виплат заборгованості по зарплатні. Так, станом на січень 2003 року населенню ще не було виплачено понад 52 млн. грн., у т. ч. в обласному центрі - більше половини цієї суми, а понад 25 млн. грн. складала заборгованість найбільших підприємств своїм працівникам. На кінець 2002 року своєчасно не отримував зарплату кожен шостий працюючий, а середня сума заборгованості складала 1393 грн., або 4,1 місяці. Через півроку проблема заборгованості на промислових підприємствах залишилася такою ж гострою: станом на 1 червня 2003 року вона склала 31,4 млн. грн., тобто в порівнянні з початком року зменшилася на 1,6% і становила 53,2% від загальної суми заборгованості по області. Більше 75% від загальної заборгованості по промисловому комплексу складає заборгованість чотирьох підприємств - ДП "Херсонський суднобудівний завод" (10 млн. грн.), ВАТ "Південелектромаш" (7,1 млн. грн.), "Херсонські комбайни" (4,3 млн. грн.), "Херсонський бавовняний комбінат" (2,3 млн. грн.).

Проблемним залишається й рівень забезпеченості соціальними послугами населення області. Наведемо найбільш показовий приклад: починаючи з 1992 року в області діє система центрів соціальних служб для молоді, яка виконує 6 комплексних державних програм та 21 місцеву програму з надання соціальних послуг молоді. За період з 1996 по 2002 рік кількість наданих фахівцями цих центрів соціальних послуг населенню області зросла в 4 рази.

У 2002 році центрами соціальних служб для молоді було надано населенню області близько 90 тис. соціальних послуг. Середня кількість клієнтів на 1 центр становить 5324 особи, навантаження на одного штатного працівника - 1587 клієнтів, що значно перевищує нормативи за стандартами соціальної роботи. За цього кількість соціальних центрів станом на 1 травня 2003 року складає 70,8% від запланованих до відкриття, а фінансуванням вони забезпечені лише на 35,5%. Цей приклад характеризує загальний стан справ із наданням соціальних послуг населенню.

Оцінка діяльності ЗМІ регіону

В області простежується стійка тенденція до збільшення кількості місцевих засобів масової інформації. За останні п'ять років кількість друкованих засобів масової інформації зросла на чверть. Нині на Херсонщині стабільно виходять 85 видань загальним разовим накладом близько 486 тис. примірників. Засновниками 24 з них є державні органи, 23 - комерційні структури, 9 - трудові колективи та підприємства, по 6 - релігійні та галузеві організації, по 5 - партійні осередки та приватні особи, 4 - навчальні заклади, 3 - громадські й профспілкові організації.

З початку року в області зареєстровано близько 20 нових періодичних видань. Незалежна преса складає 62% від загальної кількості видань. Більшість незалежних газет виходять на 16, а деякі - на 24 сторінках з матеріалами інформаційно-рекламного та політичного спрямування. Істотно змінилися зміст і стиль подання матеріалу.

Практично всі районні, міськрайонні, міські газети, співзасновниками яких є органи місцевої державної влади та місцевого самоврядування (їхній наклад сягає понад 53 тис. примірників), підтримують курс на реформування суспільства, об'єктивно, правдиво інформують населення про події, що відбуваються в країні і регіоні, подають оцінки їх соціально-економічного стану, описують події громадського життя, вміщують чимало життєво важливої і необхідної для людей інформації.


 
 

Цікаве

Загрузка...